ROOLINNE YLÖSNOUSEMUSPROSESSISSA

Arkkienkeli Mikaelin viesti Ronna Hermannin välittämänä (www.ronnastar.com)
Lokakuu 2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, jos katsotte tai luette päivittäisiä uutisia, olette varmasti tietoisia siitä, että maan puhdistuminen kiihtyy hämmästyttävällä vauhdilla. Ei, Jumala ei rankaise ihmiskuntaa, eikä tietenkään ole "Jumalan tahto", että kenenkään pitäisi kärsiä. Monina ihmisaikakausinanne olette tehneet Jumalasta syntipukin kaikkeen tragediaan ja kaaokseen, jota on tapahtunut maan päällä, jottei teidän tarvitsisi ottaa henkilökohtaista vastuuta toimistanne. Kolmannen/neljännen ulottuvuuden maailmanne koostuu aineellisista ja psykologisista rakenteista, ja - älkää erehtykö - tunnerakenteet, jotka olette luoneet ja jotka olette hyväksyneet totuudeksenne, ovat aivan yhtä ristiriitaisia kuin muodostamanne aineelliset rakenteet.

Tietoisuus/luominen/ilmentäminen korkeammissa ulottuvuuksissa on joustavaa ja taipuisaa, ja rakenteet määritellään ja rakennetaan uudelleen kullakin korkeammalla ulottuvuustasolla olemaan yhteensopivia kyseisen todellisuuden värähtelymallien kanssa. Tämä prosessi on tapahtumassa maan päällä ja jokaisen ihmisen sisällä ja ympärillä tällä hetkellä. Mitä tiukempi, pelokkaampi ja vastustavampi ihminen muutokselle on, sitä vaikeampaa siirtymäprosessi on hänelle. Rakkaat, teidän on oltava valmiita päästämään irti niistä asioista elämässänne, mukaan luettuna ihmissuhteet ja aineelliset asiat, jotka eivät ole enää ole yhteensopivia uuden olemisentilanne kanssa. Huomaatte siirtyessänne nopeasti eteen- ja ylöspäin ylösnousemuspolulla, että se mitä tahansa jätättekin taaksenne, korvautuu jalostuneemman tason ihmisillä ja asioilla, jotka ovat paljon merkittävämpiä ja tärkeämpiä tulevalle olemassaolollenne.

Tässä universaalissa kokemuksessa TE olette tärkeitä. TE olette tärkeimpiä pelaajia. TE, tähtisiemenet, suostuitte irrottautumaan kaksoisliekistänne, sirpaloitumaan ja jakautumaan moniksi itsenne puoliksi, venymään ja taittumaan rajoillenne asti, jotta Kosminen mieli voisi tarkkailla ja merkitä muistiin, miten pitkälle TE, Jumaltietoisuuden jumalaiset kipinät, pystyisitte tiivistymään tiheyteen täysin menettämättä tietoista yhteyttänne KAIKKEUTEEN. Älkää ymmärtäkö väärin sanomaamme: ette voisi koskaan menettää yhteyttänne LÄHTEESEEN, mutta voisitte sotkeutua - minkä olette tehneetkin - niin täysin tiheyden verkkoon, että useimmat teistä unohtaisivat, keitä olette, mistä olette kotoisin ja miten voimakkaita ja suurenmoisia todella olette.

Meidät enkeliulottuvuuksista ja valtava määrä muita valo-olentoja nimitettiin Valojoukoiksi opastamaan, suojelemaan, hoivaamaan ja innostamaan teitä, kun matkasitte suureen tuntemattomaan. Meille on ollut suuri kunnia ja etuoikeus tehdä tätä matkaa kanssanne, kun olette urheasti matkanneet pimeyden ja varjon laaksoissa, ja katsoa, kun voitokkaasti ilmestyitte takaisin valoon ja saitte takaisin tietoisen tietämisenne.

Kun anomustenne, rukoustenne ja tahdonilmaisujenne kautta olette pyytäneet korkeinta ja suurinta hyvää kaikille ja harmonisoituneet Isä/Äiti Jumalamme tahdon kanssa, me enkeliulottuvuuksista olemme pystyneet taas muodostamaan teidän jokaisen kanssa sen läheisen suhteen, joka meillä alun perin oli. Tämä Hengen liitto on muodostunut erityisen vahvaksi niiden kanssa, jotka ovat noudattaneet opetuksiamme kuluneiden vuosien aikana ja jotka ovat pyrkineet parantumaan palatakseen harmoniaan ja tasapainoon hyväksytyn kaksinaisuus- ja vastakkaisuusasteikon sisällä.

Rakkaat ystävät, nämä ovat suuren muutoksen aikoja, jolloin teillä on ehkä monia haasteita, mutta teille esitellään myös monia mahdollisuuksia. Yhdistyessänne Henkiulottuvuuden korkeampiin värähtelyihin, alitajuinen mielenne tulee tietoiseksi, kun päästätte irti menneisyyden kaikista vääristymistä ja rajoittuneista ajatuksista. Tietoinen mielenne on vastaanottamassa korkeamman tietoisuutenne laajempaa viisautta pyhän mielenne kautta. Teidän on alettava luottaa intuitioonne ja sisäiseen opastukseenne. Jos teille tulevat ajatukset ovat innostavia, rakastavia ja tarjoavat laajentunutta tietoisuutta, niin tiedätte yhdistyvänne korkeamman itsenne, enkelioppaidenne ja mestariopettajien viisauteen. Ne kuiskivat teille eivätkä ne koskaan johdata teitä harhaan, ja niiden äänet tulevat voimakkaammiksi, kun harjaannutte telepaattisessa kommunikoinnissanne korkeamman itsenne ja tietoisuuden korkeampien ulottuvuuksien olentojen kanssa.

Tietäkää tämä: Teillä on vaikutusta. Te, valojoukot, kasvatte määrältänne ja vahvuudeltanne jokaisen päivän joka hetki ja rakkautenne/valonne ulottuu ja tunkeutuu nyt maan pimeimpiin nurkkiin. Ehdoton rakkaus (timantinkovista hiukkasista koostuva pyhä rakkaus) jota säteilette pyhästä sydänkeskuksestanne, alkaa tunkeutua niiden monien kovettuneeseen sydänkuoreen, jotka edelleen "hautuvat" pelon, rajoitusten ja erillisyyden kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhassa.

On aika päästää irti erillisyyden ja jakautuneisuuden tunteesta sekä "minä, minun" -asenteesta ja poistaa ne. Vähintäänkin tietoisuuden sydäntasolta on aika poistaa rodun, uskonnon, kulttuurin ja maan rajat ja se ajattelutapa, että olette erillään aurinkokuntanne, galaksinne ja maailmankaikkeutenne monista ulottuvuuksista. Teistä on tulossa maailmankaikkeuden asukkaita, galaktisia henkisinhimillisiä olentoja. Kun teistä tulee tehokkaampia valonkantajia, vaikutuksenne/säteilynne heijastuu samankeskisinä ympyröinä aina kauemmas ja kauemmas itsestänne, ja siksi vaikutuksenne lisääntyy eksponentiaalisesti.

Kun kehitytte tietoisuuden jalostuneeseen tilaan, monet kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuutenne vanhoista säännöistä muuttuvat. Ette enää rajoitu harhan ja erillisyyden koteloon. Se mitä ajattelette ja teette, kerää voimaa ja vauhtia, ja teistä tulee todella dynaaminen voima hyvän puolesta, mikä vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin ympärillänne. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, miten voimakkaita olette, miten paljon tehokkaampia teistä tulee ja miten upeat lahjat teitä odottavat matkallanne VALAISTUMISEEN.

Aikojen kuluessa olette esittäneet monia rooleja ja ottaneet suuren määrän muotoja sekä ominaisuuksia ja taitoja, jotka ovat sopineet tiettyyn elämänkokemukseen valitsemallenne henkilölle. Silloin kun teistä tuli yksilöllisiä tietoisuuksia monia aioneita sitten, teillä oli valtava määrä Luojatietoisuuttanne, mutta se valtava tehtävä tulla kanssaluojaksi erillään LÄHTEESTÄ oli uutta teille, sillä olitte myös pyhän viattomia tuolloin. Teillä on ollut miljardeja ja taas miljardeja vuosia aikaa hioa taitojanne, ja vaikka olettekin tähtisiemeninä sirpaloineet ja heikentäneet itseänne suunnattoman monta kertaa, teillä on edelleen suurta tietämystä, joka on peräisin niistä kaikista menneisyyden kokemuksista, jotka ovat tallennettuna sieluunne, pyhään sydämenne ja pyhään mieleenne.

Olette nyt yhdistymässä kaikkeen siihen viisauteen ja kaikkiin niihin taitoihin, jotka olette keränneet monien menneiden aikakausien kuluessa, ja opettelette taas käyttämään Hengen lahjoja. Tämän vuoksi unohduksen verhoa on häivytetty, jotta palattuanne tasapainoon ja harmoniaan voitte päästä käsiksi siihen kosmoksen viisauteen, joka on tallennettuna kaikkialle fyysiseen solurakenteeseenne ja laajempaan olemukseenne.

Enää niiden nuorien sielujen, jotka saavuttivat yksilötietoisuuden uudemmassa universaalissa ja galaktisessa menneisyydessä, ei sallita inkarnoitua maan päälle näinä kiihtyneen ylösnousemuksen aikoina. Maailmankaikkeuden vanhojen ja viisaiden sielujen on aika asua maapallolla ja auttaa meneillään olevassa muodonmuutoksessa ja ennenkuulumattomassa evoluutioprosessissa. Pyhän viattomia ja nuoria sieluja, jotka ovat vastikään syntyneet yksilötietoisuuteensa, syntyy moniin uusiin ja upeisiin tähtijärjestelmiin ja planeetoille, joissa vastakkaisuuden ja kaksinaisuuden asteikon ei sallita heilahdella yhtä laajasti, ja siksi heidän kanssaluomisoppituntinsa eivät ole yhtä tuskallisia tai kaoottisia, kuin mitä ne ovat olleet teillä maan päällä monina menneinä aikakausina.

Rakkaimmat sydämet, haluatteko todella auttaa perhettänne, naapurustoanne, kaupunkianne, lääniänne tai maatanne palaamaan tasapainoon ja harmoniaan ja nopeuttaa maapallon palaamista sen turmeltumattomaan kauneuteen? Ponnisteletteko tietoisesti ankkuroidaksenne maan päälle niitä jalostuneita valotaajuuksia, joita on taivaallisissa valokaupungeissa korkeammissa ulottuvuuksissa? Olemme selittäneet, miten kristalliverkko nyt peittää täysin maapallon. Se ei kuitenkaan ole vielä tiukasti ankkuroitunut. Te, jalostuneen valon muuntimet ja välittäjät, ankkuroitte näitä korkeamman taajuuden energioita ja niin tehdessänne luotte uusia pyhiä paikkoja ja valokaupunkeja maan päälle fyysiseen muotoon.

Näitä tulevia, kriittisiä vuosia voitaisiin kutsua "sillanrakennusvuosiksi", jolloin rakennatte siltoja monille tietoisuustasoille, rakennatte siltoja (tai portaaleja) valokaupunkeihin ja ankkuroitte ne tiukasti maan päälle. Rakennatte uusia tietoisuussiltoja teidän ja sieluperheenne välille maan päällä ja muodostatte yhteyden ja vahvistatte sitä jumalaisen itsenne monien puolien välillä - mukaan luettuna kallisarvoinen kaksoisliekkinne - jos etu- ja takaportaali pyhään sydämeenne on auki ja olette aloittaneet anteeksiannon itsellenne ja kaikille muille.

Kun useammat ja useammat teistä säteilevät rakkauttaan ja lähettävät tasapainoisia ja harmonisia energioita eetteriin, se avaa ja rakentaa sen, mitä on kutsuttu sateenkaarisillaksi. Tämä elämänvirta on valon väylä, mikä säteilee tämän maailmankaikkeuden niitä 12 pääsäteen energioita, jotka ovat täynnä Luojan hyveitä, laatuja ja ominaisuuksia. Se on valokaari ja liitto teidän, Isä/Äiti Jumalamme ja meidän välillä.

Kuten olemme korostaneet monta kertaa aiemminkin, emme tee ennustuksia, sillä ihmisten vapaa tahto voi milloin tahansa perua tai lisätä jonkin todennäköisen tulevaisuuden ja siten muuttaa sitä. Kuten olemme uudestaan ja uudestaan painottaneet, "annatte energiaa ja vahvistatte sitä, mille annatte huomionne". Siksi on erittäin tärkeää, että keskitytte lähellänne olevien positiivisiin piirteisiin ja siihen, mikä on oikein maailmassanne, ettekä siihen, mikä on väärin. Näin vahvistatte positiivisia ominaisuuksia ja heikennette tai vähennätte ympärillänne ja sisällänne olevia negatiivisia värähtelymalleja.

Älkää keskittykö varjoihin tai epäoikeudenmukaisuuksiin ympärillänne. Alkakaa nähdä asiat korkeammasta näkökulmasta ja etsiä suurempaa kuvaa sen sijaan, että jäätte kiinni pienen tarinan draamaan. Tämä pätee olemassaolon kaikilla tasoilla, ja kun olette keskuksessanne ja säteilette positiivisia, tasapainoisia taajuusmalleja, se vaikuttaa elämänne kaikkiin puoliin sekä ympärillänne oleviin ja lopulta kollektiiviseen kokonaisuuteen. Rakkaat ystävät, teillä on työkalut muuntaa elämänne, välitön ympäristönne ja lopulta koko maailma. Pitäkää kiinni visiostanne, keskittykää elämänne ja lähellänne olevien positiivisiin puoliin ja niin vahvistatte valoa/rakkautta jokaisen tapaamanne ihmisen sisällä, on se sitten voimakasta tai himmeää.

Silloin kun harmonisoidutte Luojan tahdon kanssa, asetutte Muodon rakentajien joukkoihin Elohimin ohjauksen alaisuuteen, sillä on määrätty, että luomakunnan kaikkien tasojen ja puolien pitää yhdistyä, laajentua ja ilmetä maan päällä tänä aikana. Ylimmän Luojan mielestä on synnytetty uusi suunnitelma ja jumalainen kaava maaplaneettaa varten suuressa kaikenkattavassa ajatusmuodossa. Tämä uuden ajan suunnitelma, joka tulee nyt esiin nopeasti, ja uuden kultaisen galaksin jumalainen suunnitelma, joka on muodostumisvaiheessa Jumalaisen äidin kosmisessa kohdussa, kylvetään nyt Luojavalon maksimimäärällä, jotta nämä upeat uudet luomukset voivat ilmentyä ja tulla todeksi mahdollisimman nopeasti. Uuden kosmisen suunnitelman monet eri osat on asetettu moniin suuriin valopyramideihin kaikkialle korkeampiin ulottuvuuksiin ja ne vain odottavat ihmiskunnan yhdistymistä näihin ilmentymättömien mahdollisuuksien voimataloihin ja sen upean, uuden vision synnyttämistä, joka odottaa luomista fyysiseen maailmaan.

Monet teistä pyrkivät tietämään, mikä maallinen tehtävänne on tässä elämässä, ja kerromme teille, että sielunne suurin halu on, että otatte takaisin jumalitsenne monet puolet ja palaatte siksi upeaksi kanssaluomisen mestariksi, joka olitte, kun alussa ruumiillistuitte fyysisyyteen. Valonkantajana lupasitte olla edustajamme maan päällä, ja sisällänne teillä on kaikki, mitä tarvitsette maallisen sopimuksenne täyttämiseksi. Kun epäilyksiä nousee, muistakaa, että kaikki menneet kokemuksenne, riippumatta siitä olivatko ne onnistuneita vai näennäisen epäonnistuneita, ovat antaneet teille runsaasti kokemusta, mistä ammentaa…

Rakkaat, säteilkää valoanne kaikkien nähtäväksi. Kutsukaa meitä ja autamme teitä kaikin mahdollisin tavoin. Tietäkää, että olen kanssanne aina ja että teitä rakastetaan kovasti.

MINÄ OLEN arkkienkeli Mikael