Valon viisautta
VALMISTAUTUMISJAKSO MUODONMUUTOKSEEN

Kuthumia ja Ganeshia kanavoinut Natalie Sian Glasson (<http>www.wisdomofthelight.com)
5.8.2008 Iso-Britannia
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Me, mestari Kuthumi ja Genesh, lähestymme niitä, jotka ovat nyt keskittyneet päättäväisesti saavuttamaan mestaruustavoitteensa. Aika joka on edessämme, on valmistautumisjakso kaikille niille, jotka haluavat nousta tietoisuuden uudelle tasolle. Se on aikaa, jolloin kaikki oppitunnit jotka olette kokeneet ja saavuttaneet, voidaan kerätä ja yhdistää olemukseenne. Oppitunnit ja toistuvat mallit elämässänne on nyt peitettävä valolla, jotta murtaudutaan vanhoista energioista ja ankkuroidaan vuoden 2009 uudet yltäkylläiset ja rakastavat energiat.

8.8.08 alkaen korkeampia värähtelyjä virtaa maapallolle, niihin jotka kutsuvat ja ankkuroivat sen energioita. Tämä käynnistää värähtelyn ja valo-osuuden lisääntymisen monilla, mikä sallii heidän viimeistellä asioita elämässään ja todellisuudessaan ja hallita monia olemuksensa ja persoonansa puolia saavuttaakseen uuden tietoisuustason. Energia jota tulee maapallolle voimalla ja tarmolla, on Kristus-tietoisuuden kultaista valoa. Se pyrkii ankkuroimaan ja ilmentämään rakkautta maan päälle ihmiskunnan sielujen ja energiajärjestelmien kautta.

Ganesh ja minä olemme tulleet tekemään monet tietoiseksi tästä valmisteluvaiheesta, joka pian kehittyy. Toivomme tekevämme teidät tietoiseksi tehtävästänne samalla, kun annamme teille arvokasta opastusta. Tätä aikajaksoa on suunniteltu jonkin aikaa henkimaailman sisäisillä tasoilla ja monet oppaanne ovat ohjanneet teitä saavuttamaan tietyn tietoisuustason ollaksenne valmiita edessä olevaan upeaan haasteeseen. Ihmisten haasteena on saavuttaa ja ankkuroida Kristus-tietoisuus ja ylösnousseen mestarin tietoisuus olemukseensa.

Rakkautta on johdonmukaisesti ankkuroitava olemukseenne, jotta voitte vapautua menneisyyden vanhoista energiamalleista ja negatiivisuudesta. Rakkaus on ankkuroitava ja yhdistettävä mieleen, jotta positiiviset ajatukset kukoistavat ja epäilyksen, pelon ja köyhyyden negatiiviset ajatukset poistuvat iäksi monien ajattelutavasta. Rakkaus on avain kaikkiin muodonmuutosjaksoihin.

Kun yhdistätte olemukseenne Kristus-tietoisuuden, mikä on pohjimmiltaan rakkautta, ilmennätte rakkaustodellisuuden sisällenne. Tämä sallii teidän jatkuvasti kokea puhtaan yltäkylläisyyden voimakkaita vaikutuksia henkisessä ja fyysisessä elämässänne maan päällä. Yltäkylläisyyden ja rauhan energia ovat tämän muodonmuutosjakson lopputulos, jos kaikki keskittyvät hallitsemaan mielensä ja ankkuroimaan Kristus-tietoisuuden jokaiseen olemuksensa puoleen. Yltäkylläisyys, rauha ja rakkaus kehittyvät jokaisen sielun sisältä. Kun rohkeat sielut jakavat valonsa toisten kanssa, nämä jumalaiset laadut tunkeutuvat maailman halki.

Tämä saattaa kuulostaa vaikealta tehtävältä, mutta vakuutan teille, että se on saavutettavissa. Jos päätätte saavuttaa tämän Luojan asettaman tavoitteen kohottaa ihmiskunnan värähtelyä ryhmätietoisuutena ja keskitytte siihen, peitytte tukeen, opastukseen ja valoon, joka varmistaa teille turvallisen pääsyn uudelle tietoisuustasolle vaivattomasti.

Kutsukaa meditoinnissa Kristus-tietoisuutta ankkuroitumaan ja yhdistymään olemukseenne, laskeutuen kruunuchakrasta päälaellanne. Keskittykää valoon, joka sulautuu mieleenne. Voitte pyytää mielenne ohjelmoitumista uudelleen positiivisilla ajatusmuodoilla ja uskomuksilla. Voitte myös tehdä positiivisia toteamuksia itsestänne ja haluistanne varmistamaan niiden ilmentymisen todellisuuteenne. Mielellä ilmentäminen on yksi tämän muodonmuutosjakson haaste.

Kuvitelkaa kultaisen valon yhdistyvän sieluunne ja laskeutuvan chakrojenne kautta maahan. Kun säteilette sieluvaloanne, sallitte Kristus-tietoisuuden kultaisen valon laajentua ja sulautua auraanne. Kristus-tietoisuus alkaa kajastaa, kun se yhdistyy energiakenttäänne. Tämä kajastus toimii aktivointina, mikä stimuloi auranne ja sielunne korkeampia taajuuksia ja energiavärähtelyjä tulemaan etualalle, mikä ilmentyy todellisuudeksenne.

Sallikaa itsenne käyttää hyödyksi ne uuden energian valtavat määrät, jotka virtaavat maapallolle ja ihmiskuntaan. Sallikaa itsenne ankkuroida nämä energiat olemukseenne. Tämä energia auttaa teitä mielenne hallitsemisessa, positiivisten ajatusmallien tuottamisessa ja sielunne rakkauden ilmaisemisessa monille ympäri maailmaa.

Sallikaa rakkauden olla keskipisteenne ja korjaatte mestaruuden satoa yltäkylläisesti. Ponnistelut on laitettava liikkeelle nyt, mutta lyhyt keskittymisjakso ilmentää teille kaikin tavoin rakastavan ja vauraan elämän. Älkää kiusaantuko "mestari"-sanasta, odotamme teidän vain nousevan uuteen tietoisuuteen ja saavuttavan mestaruusmatkanne seuraavan askeleen maan päällä. Mestaruus kehittyy ajan kuluessa, joten älkää epäilkö itseänne, vaan sallikaa itsenne päästä helposti seuraavalle värähtely-, taajuus- ja tietoisuustasolle ja yhdistää se olemukseenne.

Voitte kutsua meitä auttamaan tässä prosessissa.

Siunauksin ja rakkaudella,
Mestari Kuthumi ja Ganesh

Siunausta ja kaikkea hyvää,
Natalie