OMAN VALONNE SOKAISEMANA

Plejadilaisia kanavoinut Gillan MacBeth-Louthan ( www.quantumawakening.com)
Huhtikuun 2008 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Monia vuosia olette piiloutuneet itseltänne. Seisotte oven takana katsoen raosta elämäänne ja pelkäätte uppoutua siihen täysin. Ette ole tulleet maan päälle istumaan kentän laidalla, katsomossa tai piiloutumaan ovien taakse. Synnyitte kokemaan tätä elämää 100%:sti. Maapallo sallii teidän avata jokaisen sentin, mikä on ollut kiinni, tunteaksenne ajan täyteyden, antaaksenne kaikkien intohimojenne ja elämämahlan virrata lävitsenne.

Pelkäätte sitä, mitä sydämenne, sielunne ja ihmisyytenne pyytää teitä tekemään. Pidätte omaa aikaanne maan päällä venytettynä, mutta universaalisti se on vain silmänräpäys - puoli päivää ja sitten se on ohi. Istutte korkeammissa ulottuvuuksissa kuoltuanne itkien ja surren. Surette sitä, minkä tekemistä pelkäsitte ollessanne maan päällä. Surette yksipuolisia rakkauksia. Surette, koska pelkäsitte elämää. Elämä ei ollut teidän vangitsijanne. Elämä ei ollut vankila. Se oli vain suuri huvipuisto ja pelkäsitte ajaa härveleissä.

Teidän kaikkien on aika avata käsivartenne ja ottaa avosylin vastaan se, mitä on vielä tulossa. Sillä aikanne päivät ovat lyhentyneet. Teillä ei enää ole ajan lahjaa 24:n tunnin paketissa. Elämänne nopeutuu, sydämenne nopeutuu, sykkeenne nopeutuu ja intohimonne herää pitkästä unesta. Seisotte liikkumatta, halvaantuneena pelosta kuin hirvi valokeilassa - pelkäätte siirtyä eteenpäin, pelkäätte siirtyä taaksepäin, pelkäätte ylipäätään koko liikkumista. Elämänne osoittaa sen. Lompakkonne osoittaa sen. Sydämenne osoittaa sen.

Teidät on ihmisinä sokaissut oma valonne. Odotatte seinäkirjoitusten selittävän matkanne seuraavan askeleen. Omat liikkeenne ja tunteenne kuvailevat ja määräävät matkanne seuraavan askeleen. Silloin kuin kiellätte omat tunteenne, elämässänne ei ole liikettä. Autonne seisoo paikoillaan. Kehonne seisoo paikoillaan. Palkkapussit seisovat paikoillaan. Unelmanne seisovat paikoillaan.

Avautukaa tutkimaan uutta maailmaanne. Olette tulleet maailmanne reunalle. Olette tulleet odotustenne reunalle. Uppoutukaa tähän matkanne seuraavaan taipaleeseen. Sillä se mitä edessänne on runsaasti, ylittää käsitteellisen ymmärryksen ajasta ja paikasta. Jokainen solunne halkeaa, kun se muistaa tähtialkuperänsä.

Olette poissa kartalta. Olette poissa ruudulta eivätkä satelliitit pysty paikallistamaan teitä. Laajennutte valonnopeutta nopeammin, jos vain sallitte sen. Mitä enemmän pidätte kiinni liikkumattomuuden tilasta, sitä enemmän elämänne huutaa teille. Elämänne huutaa omaa elämäänsä, se huutaa teille epätoivoissaan ja huonossa kunnossa. Kuljette mahdollisen todellisuutenne kynnykselle. Tulevaisuus tarvitsee teitä - ihmistä liikuttamaan sitä. Ilman teitä mikään ei liiku, ei edisty, ei kehity - mikään ei nouse valon korkeammille tasoille, ennen kuin ihmisyys liikkuu eteenpäin.

Olette kiristysside. Kiristättekö elämänne niin tiukalle, että te ette voi hengittää, virrata, liikkua tai höllentää sen kiristystä, mitä kerran piditte totuutena, ja sallia itsenne virrata tulevaisuuteen? Koko universumi odottaa henkeään pidätellen nähdäkseen, mitä teette. Koko universumi on lyönyt vetoa teistä, lempeät pikkuihmiset. Liikkuvatko he? Kompastuvatko he? Seisovatko he vain paikallaan ja katoavat? Kaikki odottavat valintojanne. Katsokaa siis intohimoja sydämessänne. Katsokaa elämäänne, joka huutaa teille sanoen: "MUUTA MINUT, VAPAUTA MINUT, LIIKUTA MINUA, ANNA MINULLE ANTEEKSI, RAKASTA MINUA, PÄÄSTÄ MINUT IRTI." Tehkää valintanne tätä vastaavasti.

Maanpäällisen elämän ei ole tarkoitus olla kovaa. Ihmisyys on jumalaista alkuperää. Elämä on lahja. Liha on lahja. Ilma on lahja. Te olette lahja. Ihmiset tulevat elämäänne, koska kutsutte heitä luoksenne energeettisesti, henkisesti, fyysisesti - he eivät tule sattumanvaraisesti. Rakastakaa sitä, mitä olette luoneet, ja antakaa sen rakastaa teitä. Kunnioittakaa häntä, kuka on sydämessänne, taloudessanne ja elämässänne. Tulevaisuus riippuu teistä. Pidättelette koko universumin tulevaisuutta - se odottaa valintaanne. Aika ei odota ketään ihmistä ja kuitenkin aika odottaa koko ihmiskuntaa.

Me tarvitsemme sitä, että pidätte itsestänne, koska pitämättä itsestänne ensin, ette voi koskaan päästä itsenne rakastamiseen. Me tarvitsemme sitä, että kunnioitatte olemuksenne suunnattomuutta ja annatte elämän rakastaa teitä. Ei ole mitään sattumia. Ei ole mitään virheitä. Olette jumalaisesti verrannollinen oman kokemuksenne kanssa. Luotte valosuhteen pimeyteen.

Olemme plejadilaisia, tavallista vakavampina ja tiedätte, mitä mieltä olemme siitä. Pidämme leikkimisestä kanssanne, mutta on aika leikkiä ja aika muuttaa tulevaisuutta. Mitä tahansa kaipaattekin, tulkaa siksi. Lakatkaa toivomasta parempaa elämää - eläkää sitä. Lähdemme tältä erää. Avautukaa vastaanottamaan nämä totuudet sillä tasolla, mihin kykenette. Olette valtavia olentoja. Olette rohkeampia kuin me, koska inkarnoiduitte tänä siirtymä- ja ylösnousemusaikana. Pidämme ulkovalon päällä, kun löydätte tienne kotiin. Lähdemme.