SYDÄMEN KYSYMYKSIÄ

Andromedalaisia kanavoinut Lauren (thinkwithyourheart.net)
4.9.2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

"Tervehdys jumalaiset ystävät, olemme andromedalaisia. Tulemme kaukaisesta ylösnousseesta galaksista ja olemme joukko olentoja, jotka jakavat alkuperänne, ja työskentelemme kanssanne monilla elämän alueilla. Haluaisimme aloittaa rukouksella:

"Erivapauden jumalaiset siunaukset, Kristus-valo ja violetti tuli, vapaus ja suojelus on aktivoitu. Tässä tilassa tarjoamme teille jumalaisen perintönne puhtautta. Tarjoamme teille kaukaista älykkyyttä, joka teidän on suunniteltu löytävän tässä elämässä. Tarjoamme teille armoa ja laajentumista, sielun totuutta ja jumalaista viisautta. Olkoon loistoa."

Siunausta. Me andromedalaiset olemme valaistuneiden olentojen sivilisaatio, joka tarjoaa maan ihmisille opastausta ja lohtua matkalla kohti ylösnoussutta tietoisuutta. Olemme mahtavia valonkantajia ja meillä on erityinen paikka ja värähtely maailmankaikkeudessa. Galaksimme on monipuolinen, kuitenkin monet olennot muistuttavat ihmistä. Olemme ylösnousseiden sielujen rotu, joka on noussut erillisyyden ja kaksinaisuuden verhon yläpuolelle. Tämän vuoksi meillä on kokemuksen tuomaa viisautta ja jumalasta tarjontaa jaettavaksi monien teidän kanssanne.

Perintönne on tähdissä… Tämä merkitsee sitä, että vaikka teillä onkin ihmisen DNA, teillä on geneettinen rakenne (tai kehittyneiden tähtisivilisaatioiden suunnitelma). Tämä yhdistelmä varmistaa kykynne johtaa ihmiskunta seuraavalle planeetta-aktivoinnin tasolle. Ollessanne täysin tietoisia huomaatte, että sydänsäikeitänne vedetään moneen suuntaan. Tämä tapahtuu todellakin hyvästä syystä, sillä olette heräämässä jumaluuteenne ja täyteen kykyynne tässä elämässä, johon sisältyy paljon.

Tämä merkitsee sitä, että teillä on kyky kulkea ulottuvuuksien välillä ja pääsy moniin tämän elämän ja kaikkien elämien älykkyysvirtoihin. Kun tulette aina vain lisää tietoiseksi kosmisesta perinnöstänne, niin teistä tulee myös aina vain tietoisempia kyvystänne tehdä ja muistaa asioita, joita olette kokeneet toisilla aikajanoilla. Tämä yhdistymisprosessi auttaa teitä ihmiskunnan edelläkävijöinä ja mahdollistaa teille pääsyn moniin jumalaisiin kykyihin ja lahjoihin.

Kun olette palanneet yhtenäisyyden ja eheyden tilaan, resonoitte varmasti jokaisen lahjanne kanssa, koska ne ovat erottamaton osa itseänne. Teillä on ollut monia elämiä eri kulttuureissa ja roduissa, ja nämä kokemukset palvelevat teitä hyvin. Toivomme teidän astuvan täyteen voimaanne mahtavina olentoina, joilla on jumalainen perintö ja täydellinen tietoisuus lisäarvostanne moniulotteiseen olemassaoloon.

Päästäksenne käsiksi sielu/solutotuutenne lahjoihin ja jumalaiseen perintöönne, teidän on kuunneltava oman sydämenne sykettä. Sydämenne on koodattu korkeamman totuuden reseptoreilla ja sopusoinnussa koette iloa luontaisena tilana. Tämä on sielun rauhantila, keskus jolla tasapainoanne mitataan. Kun olette sopusoinnussa sielunne tarkoituksen kanssa, koette rauhan ja autuuden tunnetta. Nämä tunteet ovat auttamassa teitä tulkitsemaan polkuanne ja löytämään rajattomat mahdollisuutenne.

Kun arvioitte sydämenne kutsua, teidän on vain kiinnitettävä huomiota siihen, miltä teistä kukin esitettävä tilanne tuntuu, tietääksenne, mikä on totta teille kullakin hetkellä. Kun olette ristiriitaisessa tilassa, sydämenne kertoo sen. Levottomuus ja tyytymättömyys ovat aina merkkejä muutos- ja kasvutarpeesta. Silloin kun sydämenne on valmis viemään teidät seuraavalle tasolle, tunnette henkilökohtaista tyytymättömyyttä, kunnes olette valmis siirtymään eteenpäin ja tekemään päätöksiä korkeimman itsenne ja tarkoituksenne hyväksi, mikä tuo aina teille suurta laajentumisen tunnetta.

Sydämenne kertoo teille myös sen, mikä on totta elämänne ilmaisusta tai tarkoituksesta, silloin kun olette epävarmoja. Kun ajattelette sitä, mitä rakastaisitte olla tai tehdä ilman rajoituksia, sydämenne lähettää signaalin aivoillenne, mistä hermovälittäjät lähettävät hormonin, joka saa kehonne luomaan kohottavia tunteita. Tämä hormonien vapautuminen vastaa luontaista totuudessa olemisen tilaanne. Se on tila, missä olette keskuksessanne tunteiden välissä ja pysytte tarkkailemaan elämää ympärillänne autuaina ja ihmetellen. Itsenne ilmaiseminen täysin saattaa teidät sopusoinnun tilaan ja näin tehdessänne saavutatte sen, mitä tulitte maan päällä olemaan ja tekemään.

Mikä siis saa ilonne virtaamaan? Minkä tunnette oikeimmaksi ilmaisuksi siitä, kuka olette - elämän käytännön huolenaiheiden ulkopuolella? Näihin kysymyksiin ei voi vastata loogisella mielellä, sillä ne eivät ole loogisia kysymyksiä. Ne ovat sydämen kysymyksiä. Rakkauteenkaan ei voida vastata loogisella tavalla, sillä rakkaus ja vetovoima ovat mielen rajoitusten ja rajojen ulkopuolella. Rakkaus on se määrä iloa, jonka olette valmiita ja kykeneviä pitämään sisällänne ja päästämään elämäänne. Rakkaus on kokemus, jonka jaatte toisen kanssa puhtaan tunteen ja vaistoon perustuvan yhteyden kautta. On niin totta, ettei voida saavuttaa ylösnousemusta oppimatta rakastamisen ja itsensä rakastamisen taitoa. Sillä ylösnousemus ei ole muuta kuin oppia rakastamaan itseänne ja muita niin täydesti, että tunnette ja ilmaisette vain tyytyväisyyttä siitä, mitä on. Tässä tilassa kaikki luomakunnassa on rakkautta, jopa haasteet ja tuska.

Näin ollen katsokaahan, jumalaiset ystävät, ette saa esittää kysymyksiä mielellenne, sillä vastaukset rajoittuvat siihen, mitä ajattelette mahdolliseksi. Astukaa sen sijaan mielen ulkopuolelle, sydämeenne, missä rajaton ilo ja mahdollisuudet odottavat teitä. Seuraavat askeleet ovat teidän valittavissanne, luotavissanne ja koettavissanne. Se mikä tuo teille eniten iloa, on aina mittari polkunne oikeellisuuden päättämiseksi. Näin tehdessänne paljastatte monia uinuvia jumalan antamia lahjoja, ja matkanne on epäilemättä tyydyttävää, kun oivallatte, että olette aina ajajana oman kohtalonne ratissa. Maan päällä on hyvin paljon koettavaa, ja se missä teette sen ja miten teette sen, on aina kiinni teistä itsestänne. Minkä suunnan valitsette?

Tuemme rakastaen matkaanne ja pidämme yllä tarkoitusta teidän täydestä aktivoitumisestanne ja jumalitseenne yhdistymisestä. Astukaa sydämeenne täydemmin ja johtakaa elämänne uudelle matkalle odottaen ja luottaen siihen, että teitä tuetaan äärettömästi. Aina lisääntyvän rakkauden ja ilon myötä sanomme teille näkemiin…"

Kiitollisuudella,
Lauren