Majakan valoa
PYHIEN SOPIMUSTEN AKTIVOITUMINEN
- Uusi valon infrastruktuuri

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother ( www.lightworker.com)
15.8.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Tämä on Ryhmän syvällisimpiä viestejä. Tässä he palasivat yleiskatsaukseen ihmiskunnasta, minkä he aloittivat viime kuussa, mutta tällä kertaa he menivät syvemmälle ja antoivat meille enemmän yksityiskohtia kaikkien ihmisten edessä olevasta prosessista. He halusivat meidän tietävän, että se mitä monet ihmiset tuntevat ja ne kummalliset asiat, joita tapahtuu monille valotyöntekijöille, asettaa meidät täydelliseen kohtaan ollaksemme valmiita siihen, mitä on kohta tapahtumassa. Pyhiä sopimuksia aktivoidaan laajamittaisesti.

Kun puhuin noita sanoja, minusta tämä viesti tuntui ikään kuin avainkanavoinnilta, johon viittaamme monta vuotta. Huomasin vastikään, että sana ja käsite "magnetismi" on tuotu esiin monissa kanavoinneissa. Tämä merkitsee tavallisesti sitä, että he valmistelevat meitä johonkin suureen. Vaikka Ryhmä istuukin olkapäilläni, he eivät anna minulle mitään erityskohtelua yksityiskohtien osalta. Vain aika kertoo sen, mutta tätä luulen juuri tapahtuneen: tässä kanavoinnissa Ryhmä selitti, miten luomme maailmamme ja todellisuutemme magneettikentän kanssa. He sanoivat, että emme voisi mitata tätä kenttää, koska meillä ei ole selvää ymmärrystä siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa tämän energian kanssa. He antoivat hyvin mielenkiintoisen selityksen siitä, miten olemme vuorovaikutuksessa maailmamme kanssa taustavärähtelyn hienovaraisten muunnelmien kautta. Vaikkeivät he käyttäneet tätä esimerkkiä, ymmärsin sen olevan kuin voimakas kantoaalto, jolla voidaan kantaa monia pienempiä signaaleja.

Haluan korostaa tietäneeni, kun puhuin näitä sanoja, että tämän käsityksen - havaitseminen on vain valon muunnelmia - tulemme kaikki ymmärtämään, kun ihmiskunta alkaa herätä tästä unestaan. Olen usein puhunut siitä, että kanavointiprosessini on kuin pakettien vastaanottamista, jotka minun on purettava ja tulkattava. No, sanotaanpa niin, että tiedostin, että erittäin suuri paketti pudotettiin syliini ja sen avaaminen kestää jonkin aikaa. Odotan sitä innolla!

Mahtavaa kuukautta kaikille!

Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä.

Steve Rother

***********

Terveisiä kotoa

Pelin suunnittelu

Rakkaat ystävät, olette tulleet suuren tehtävän kanssa. Olette tulleet suurimpien mahdollisuuksien kanssa. Jossain sydämessänne tiedätte, että olette tulleet mukananne jotain tarjottavaa toisille. Olette tulleet mukananne erittäin ainutlaatuinen Kodin osa. Kyllä, useimmilla teistä ei ole aavistustakaan siitä, mitä se tarkkaan ottaen on, mutta kuitenkin teillä on joskus pieniä ajatuksia, jotka johdattavat teitä tähän tai tuohon suuntaan. Tämän tietäminen saa teidät hymyilemään vähän entistä enemmän.

Teillä ei ole aavistustakaan siitä, että tämä hymy on itse asiassa sielunne korkein kulkusuunta. Tässä syntyy ilo. Tämä on se polku, joka laitoitte itsellenne korkeimpia mahdollisuuksia varten ennen syntymistänne tälle maapallolle. Elämän ensivaiheen aikana, mikä on suunnitteluvaihe, istuitte kaikki suuren pöydän ympärillä ja kutsuitte mukaan tuhansia sieluja pelinne osaksi.

Pyysitte tätä olemaan isä ja tuota olemaan Harriet-täti ja pyysitte tätä esittämään ärsyttävää sisarta, joka tekee teidät hulluksi. Pyysitte tätä sielua esittämään veljeänne ja tämän ensirakkauttanne lukioissa, mikä muuttaisi elämänne iäksi. Ja tuo sielu tuolla olisi ensimmäinen, joka hylkää teidät ja rakastaisi teitä riittävästi esittääkseen pahan pojan roolia pelissänne. Sitten järjestitte kaikki nämä mahdollisuudet, mutta asetitte toisenkin mahdollisuuden, mistä haluamme puhua tänään.

Olemme puhuneet siitä aiemmin, kun puhuimme teille pyhistä sopimuksista. Kyllä, se on suunnitelma B:n osa, mistä olemme puhuneet. Mielenkiintoista on se, että useimmat teistä jotka ovat tässä huoneessa ja katselemassa tätä lähetystä, ovat todennäköisemmin suunnitelmassa D tai F kuin B, mutta tämä havaintoesimerkki palvelee edelleen. Monet teistä ovat kehittyneet ja mennet eri värähtelyasteikkojen läpi.

Kun te kehitytte ja ihmiskunta jatkaa kollektiivivärähtelyn kohottamista, teidän eri kerroksenne opettajina ja johtajina alkavat paljastua. Ilmestytte tyhjästä ja kuoritte kerroksia kuin sipulista. Yhtäkkiä keskellä on kaunis ruusu. Alatte löytää sen nyt. Väri alkaa näkyä läpi ja kauneus alkaa muodostua. Tätä tapahtuu monille teistä tällä hetkellä maan päällä. On osa, missä pyhä sopimuksenne alkaa toteutua. Tämän valmisteluna käytte läpi uudelleenjohdotusprosessia. Olemme puhuneet myös tästä. Haluamme sitoa tänään useita asioita yhteen, jotta tiedätte, mitä valotyöntekijöille tapahtuu tällä hetkellä tällä planeetalla.

Uudelleenjohdotus ja aivojen kaksi puolikasta

Kerroimme tästä vähän viime kuussa, kun puhuimme nykytilanteesta ja sitä, miten siirtyminen intohimoon olisi luultavasti tärkein asia, mitä voisitte tehdä tässä kohtaa - siirtyä kovasta työn tekemisestä intohimoiseen työn tekemiseen, löytää ne palat, jotka valaisevat teitä sisältä, ja keksiä tapa tehdä ja saada enemmän sitä, jotta elämästänne tulisi vähän kirkkaampaa. Kerromme myös teille, että fyysisessä kehossanne tapahtuu uudelleenjohdotusta tänä aikana. Se ulottuu vuosien ajalle ja tiedemiehenne luultavasti vahvistavat tämän 25-50 vuoden kuluessa, koska evoluutio yksinkertaisesti vaatii aikaa. Selitämme tätä yksinkertaisemmin asian ymmärtämiseksi.

Alussa kun tulitte maan päälle fyysiseen muotoon, maapallo oli vielä lämmin. Teillä ei tuolloin voinut olla fyysistä kehoa. Teillä oli eteerinen keho - paljolti sellainen kuin ajattelette enkeleillä olevan - kuitenkin olette asuttaneet maapalloa sen alusta saakka. Siksi se syntyi. Se on osa teitä ja te olette osa sitä. Olette evoluutioprosessissa. Tämä prosessi on tällä puolella verhoa ja siksi sen täytyy teeskennellä olevansa rajallinen. Ollakseen rajallinen on oltava alku ja loppu.

No, te ohititte lopun jonkin aikaa sitten. Olette nyt yliajalla. Alatte nyt luoda uusia mahdollisuuksia joka päivä sen vuoksi, että ne rajoitukset mihin olitte menossa ja se polku jonka laaditte, on saavuttanut lopun. Nyt luotte polkua juuri jalkanne osuessa maahan. Etsitte näitä upeita kristalleja, jotka valaisevat teidät sisältä. Palasia joita asetitte tänne, jotta kokiessanne intohimoanne olisitte korkeimmassa mahdollisessa käyttötarkoituksessa maailmankaikkeuden kannalta. Tämä on hyvin jännittävää.

Laaditte käsikirjoituksen myös korkeimmasta mahdollisuudesta. Sanoitte: "Jos, jos, jos ja jos ihmiskunta sattuu saavuttamaan tämän uskomattoman ja epätodennäköisen tason, tätä haluan tehdä. Tätä haluan tehdä tätä enemmän kuin mitään muuta." Kutsumme tätä teidän pyhäksi sopimukseksenne, ja ne alkavat toteutua tällä hetkellä. Tämän tason ihmiskunta alkaa juuri saavuttaa ja sen tuloksena monet teistä käyvät läpi muutoksia, jotka ovat teille vieraita.

Verho on kahden aivopuoliskon välillä

Kyllä, kehoa johdotetaan uudelleen. Yksinkertaisin tapa kuvailla tätä johdotusprosessia on se, että kannatte nyt enemmän henkeänne fyysisessä kehossanne kuin koskaan aiemmin. Tämän helpottamiseksi täytyy tehdä energeettinen johdotus. Kannatte enemmän valoa fyysisessä kehossanne kuin koskaan aiemmin. Puhumme siitä, kun hymyilette. Puhumme siitä, kun silmänne hehkuvat. Puhumme siitä, että jokainen puhumanne sana kantaa tuota energiaa mukanaan ja tuo tuota Kodin energiaa tällä hetkellä.

Yksi asia on verho, joka on aivojenne välissä. Tästä syystä aivopuoliskonne ovat erillään. Toinen on äärettömässä maailmassa ja toinen rajallisessa maailmassa. Oikea aivopuolisko edustaa henkeänne sellaisena, kuin se todella on. Vasen aivopuolisko sallii teidän teeskennellä olevanne ihminen ja asettaa jokaisen kokemuksenne aikajanan harhaan: menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tietenkin aikajanan haasteena on se, että uskotte niiden olevan todellisia. Ne ovat harhaa.

Menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ainoa todellinen on se, joka on tässä ja nyt. Menneisyys on vain muisto. Tulevaisuus on vain mahdollisuus. Monta kertaa elätte menneisyydessä tai tulevaisuudessa, koska nykyisyys on joskus hyvin epämiellyttävää. Niinpä pyydämme teitä aloittamaan kaikkien kokemustenne poistamisen aikajanalta. Tämä auttaa teitä valtavasti, kun alatte astua tähän prosessiin. Annamme teille esimerkkejä sitä, miten tämä tehdään.

Poistakaa kokemuksenne aikajanalta

Ajelette autoa yksin. Te rakastatte autojanne ja me rakastamme katsella teitä, koska autonne usein heijastavat tunteitanne. Joskus painatte kaasua ja sekoatte. Toisilla kerroilla kuljette lempeästi mukana ja liu'utte elämän läpi. On hauskaa katsella teidän ajavan ajoneuvojanne - erityisesti värejä joita maalaatte niihin ja kaikkia hauskoja asioita joita teette niille. Tässä siis ajelette killuttimien roikkuessa peilistänne.

Katselemme, kun teette tästä ajoneuvosta laajentuman siitä, kuka olette. Monta kertaa unohdatte, minne olette menossa, koska päästessänne ajamaan ohjauspyörästä tulee ikään kuin osanne, kaasupolkimesta ja moottorista tulee osanne ja ne reagoivat jokaiseen mielijohteeseenne. Voitte tehdä saman valolla. Sitä tapahtuu. Alatte tottua ympäristöönne ja siihen, miten voitte muuttaa sitä ja miten voitte tehdä siitä oman laajentumanne. Tähän saakka verho on ollut aivopuoliskojenne välissä estämässä teiltä muistamisen.

Nyt viemme teidät takaisin autoon - ajatte tietä pitkin ja teillä on mukavaa ja sitten pum! Osutte johonkin. Se on vakavaa. Siihen kuluu rahaa. Ihmiset eivät ole oikein varmoja siitä, että he ovat ok - he ovat järkyttyneitä. Järkytytte tunteiltanne, koska yhtäkkiä olette menettäneet luottamuksen itseenne. Nyt teillä on epäilyksiä itsenne ja kaiken ympärillänne olevan suhteen.

Kerromme teille, että juuri tällä hetkellä teillä on sekunnin murto-osa aikaa poistaa tuo kokemus aikajanalta, ennen kuin se kiinnittyy. Pysähdytte juuri siihen paikkaan ja vapautatte itsenne siitä, mitä juuri tapahtuu, ja tapahtuu se, mitä heijastatte, ja sanotte: "Tiedättekö mitä? Olen ok. Lähdin pois pieni kuhmu päässäni, mutta se menee pois parissa päivässä. Se ei ole ongelma. Olen ok."

Kun näitä tilanteita syntyy elämässä, alkakaa harjoitella sitä, että poistutte aikajanalta. Onko teillä ok juuri nyt? Tunnetteko juuri nyt yhtään siitä intohimosta, mitä tulitte tänne tekemään? Jos ette, meidän on saatava teidät sinne, koska siitä työssänne on kyse. Jos alatte poistaa kaiken aikajanalta, ymmärrätte, että tulevaisuuden harha on vain mahdollisuus ja menneisyys on vain muisto - mikä muuten voidaan muuttaa.

Kirjoitatte koko ajan uudestaan historiaanne. Ei ole mitään syytä, miksi ette voisi kirjoittaa uudelleen myös henkilökohtaista historiaanne ja sitä tehdään usein näinä päivinä. Se on hyvin yleinen harjoitus, mistä tulee vieläkin yleisempää ajan kuluessa. Ette vapauta kaikkia negatiivisia kokemuksia menneisyydestänne, koska olette laittaneet ne eteenne syystä, mutta päästätte irti kiintymyksestänne niihin ja siitä energiastanne, joka vaikuttaa teihin tänään niiden vuoksi. Nyt rakennatte sille, mitä teillä on tässä hetkessä.

Olkaa tässä ja nyt. Tämän osan haluatte tuoda takaisin energiaanne. Tällä tavoin alatte poistaa kokemuksianne aikajanan harhasta. Teillä on siis aikajana. Kutsumme sitä hyväksi ja pahaksi, kutsumme sitä oikeaksi ja vääräksi, kutsumme sitä menneisyydeksi, nykyisyydeksi ja tulevaisuudeksi. Mitä tahansa se onkin, teillä on taipumusta nähdä asiat kaksinaisuuden kentässä. Tämäkin kenttä muuttuu, koska uudelleenjohdotuksen ja sen kyvyn myötä, että voitte kantaa enemmän valoa ja henkeänne fyysisessä kehossanne päivittäin, ymmärrätte, miten asiat alkavat muuttua suuremmassa laajuudessa. Sen myötä ymmärrätte, ettei teillä ole enää niitä rajoituksia kuin ennen.

Haasteena on, että nuo rajoitukset olivat menneisyyttänne ja uskomusjärjestelmienne myötä uskotte, että teillä on ne edelleen tänäkin päivänä, joten uskomusjärjestelmienne poistaminen aikajanalta voi alkaa avata kaikkia mahdollisuuksianne. Pitemmässä juoksussa ei ole mikään haaste kertoa teille, että lyhyen, kenties 50 vuoden kuluessa, tiedemiehet havaitsevat, että aivopuolikkaanne alkavat yhdistyä. Tätä kutsumme uudelleenjohdotukseksi.

Parhaillaan muodostetaan uusia synapsisia väyliä. Tämä on yksi niistä asioista, joita voitte tehdä aloittaaksenne työskentelemisen energianne kanssa. Voitte aloittaa tarkoituksella monen asian tekemisen kerralla. Voitte alkaa kuunnella keskustelua tuolla ja ajatella samanaikaisesti. Voitte alkaa tehdä erilaisia asioita eri alueilla venyttääksenne uskomusjärjestelmiänne ja mielikuvitustanne ja itse asiassa harjoittaaksenne aivojanne, koska nuo asiat auttavat näitä uusia synapsisia väyliä muotoutumaan. Lopulta niistä muotoutuu pieniä kemiallis-sähköisiä lankoja aivopuoliskojenne välillä.

Teillä on niitä nyt miljoonittain ja kuitenkaan ne eivät riitä liittämään kahta aivopuoliskoa yhdeksi, joten ne ovat erillisissä maailmoissa kahtena aivopuoliskona. Oikea aivopuolisko edustaa teitä, henkenne äärettömässä maailmassa ja vasen aivopuolisko ilmaisee teitä, henkeänne rajallisessa maailmassa, mikä sallii hengen teeskennellä olevansa ihminen ja irrallaan toisista.

Hyvin lyhyen ajan kuluessa nuo puolikkaat kasvavat yhteen. Ihmiseläin kehittyy auttamaan henkeänne saamaan hedelmällisemmän elämän lainaten kehoa lyhyeksi ajaksi. Tämä tapahtuu maailmanlaajuisesti. Monet teistä eivät tiedä, mitä on tapahtumassa. Jotkut teistä ovat huolissaan siitä ja luulevat tekevänsä jotain väärin. Antakaa meidän selittää, miltä tämä ehkä näyttää monissa eri muodoissa.

Valon infrastruktuurin rakentaminen

Yksi yhteisistä asioista mitä valotyöntekijöille tapahtuu, on se, että heidän ympäristöolosuhteensa alkavat muuttua - on kyse sitten fyysisestä asuinpaikasta, ystävistä tai tukiverkostosta. Olette rakentamassa uutta valon infrastruktuuria. Tämä merkitsee uusia tukiverkostoja. Se ei merkitse sitä, että teidän on lähdettävä pois ystävienne luota. Se ei merkitse sitä, että teidän täytyy muuttaa pois rakastamastanne kaupungista. Se ei merkitse sitä, että teidän täytyy muuttaa nykyisestä talostanne. Mutta meitä ei yllättäisi nähdä näitä asioita tapahtuvan.

Teillä on valintamahdollisuus, rakkaat ystävät. Teitä ei ole ennalta määrätty minnekään. Kaikkia valintoja kunnioitetaan tällä planeetalla. Tämä ulottuu aina Star Trek -pääsäännöstöön saakka. Se on pääsääntönä kaikissa maailmankaikkeuksissa. Näpit irti maaplaneetasta. Ei mitään sääntöjä. Ja olette täällä voittamassa peliä. Tässä te johdatte värähtelyllänne ja teette jotain sellaista, mitä ei ole koskaan tehty missään pelissä, ei missään. Luotte jotain hyvin taianomaista.

Olette nyt tuomassa Kotia suoraan tänne ja se on jännittävää ja pelottavaa. Olette pyytäneet sijoittamista korkeimpaan asemaan tekemään työtänne, ja teidän on kuultu kovasti toivottavan tervetulleeksi noita muutoksia. Älkää pelätkö niitä. Tietäkää, että uusi tukiverkosto muotoutuu ympärillänne, teidän työntämiseksenne pyhään sopimukseenne. Se sallii teidän olla se henkilö, joka voitte aina olla, ja tehdä sellaista työtä, jota haluatte tehdä. Se toimii. Sen tekemiseksi täysin on löydettävä uusi tukiverkosto ja luotava uusi valon infrastruktuuri. Tätä tapahtuu päivittäisessä maailmassanne tällä hetkellä.

Sitä tapahtuu enemmän ja enemmän valotyöntekijöille. Monet kokoontuvat ilmoitustauluille tai "chattihuoneisiin" puhumaan kaikista muutoksista, mitä tapahtuu. Miksi me? Muu maailma ei näytä tekevän samaa. Syy on yksinkertainen: olette saavuttamassa sen laukaisintason, jolloin pyhät suunnitelmanne toteutetaan. Monet teistä toivat Kotoa osia, jotka ovat uskomattoman ainutlaatuisia. Teillä on jotain sellaista annettavana, mitä kukaan muu ei voi antaa.

Valosävynne on ainutlaatuinen. On monia sävyjä. Se on kuin jäätelöä. Joskus pidätte suklaasta ja joskus mansikasta. Joskus pidätte vaniljasta. Joskus sekoitatte kaikki yhteen ja teette kummallisia värejä. Todellisuus on, että teillä on mahdollisuus valita, koska kaikki on valoa, joten valitkaa suosikkivalosävynne. Valitkaa osa josta pidätte ja etsikää noita kristallimuruja polulta, jotka valaisevat/kirkastavat teitä, sillä sitä tulette opettamaan. Siksi muutatte ja jaatte asioita ihmisten kanssa.

Tietäkää, että teitä on kuultu. Monet teistä ovat elämässään kohdassa, jossa olette ilman tukea. Työnne on loppunut ettekä tiedä, minne olette menossa. Jotkut teistä ovat käyneet läpi avioeron ja teistä tuntuu yksinäiselle tällä hetkellä tai perheenne ei puhu teille jonkin väärinkäsityksen vuoksi. Tietäkää, että tämä kaikki on osa uudelleenjärjestelyänne, rakkaat ystävät. Hengellä on suunnitelma. Se on teidän suunnitelmanne. Ette voi muistaa sitä sen typerän verhon vuoksi, mikä teillä on, mutta se on poistumassa. Henki muistaa. Korkeampi itsenne tietää tarkkaan sen suunnan, mihin halusitte siirtyä, jos, jos ja jos - ja noita asioita tapahtuu nyt.

Magnetismia taustavärähtelyn päällä

Ovet avautuvat magneettisesti. Työskentelette magnetismin kanssa tasoilla, joita ette ymmärrä, ja me määrittelemme magnetismin vähän eri tavalla kuin fysiikkatieteenne. Kyse on paljon laajemmasta valospektristä, kuin minkä tällä hetkellä tunnistatte. Kerromme teille myös, että on energioita - kun puhutaan energioista, kaikki energia on ääretöntä. Magnetismi on energia ja tuota samaa energiaa on Kotona. Tähän olette tottuneet Kotona, koska olette vuorovaikutuksessa maailmanne kanssa magnetismin avulla.

Ne ovat hyvin hienovaraisia kenttiä, joita ei mitata gausseina tai tavoilla, miten olette tottuneet mittaamaan magnetismia, mutta ei vie kauankaan, ennen kuin kykenette näkemään noita kenttiä, ja se mitä nyt kuvailemme teille, on silloin täysin järkevää. Voimme antaa teille vihjeen. Ne teistä joilla on tieteellistä taipumusta ja jotka haluavat ottaa tämän informaation erilleen, voimme kertoa teille jopa sen, mistä aloittaa.

Alkajaisiksi teidän on ymmärrettävä, että ihmiset reagoivat valon muutoksiin, värähtelyihin, eivät valoon. Toisin sanoen, teidän on helpompaa nähdä tämä, jos esimerkiksi otetaan ääni. Jos joku soittaa taustaääntä (tekee surisevaa ääntä) ja vie huomionne ja joku puhuu teille, voitte edelleen kuulla ne täysin selvästi, koska ne ovat tämän jatkuvan äänen muunnelmia. Korvanne ja aivonne sopeutuvat automaattisesti nappaamaan nämä erot hienovaraisessa energiakentässä. Sama pätee valon osalta.

Silmänne sopeutuvat automaattisesti valon eri tasoille ja osiin. Tämän vuoksi silloin kun menette ulos ja näette värien tulevan jostain autosta tai rakennuksesta, kirjaimellinen tosiasia on, että kyse on taustavärin muunnelmasta. Sama pätee magnetismin osalta, rakkaat ystävät. Tästä syystä teidän ei ole vielä ollut mahdollista mitata näitä energiakenttiä nykyisillä välineillänne, koska mittaatte taustamelua, ette hienovaraisia muunnelmia.

Nämä hienovaraiset muunnelmat omassa energiakentässänne on sitä, miten olette vuorovaikutuksessa ympärillänne olevan maailmankaikkeuden kanssa. Näin luotte kaiken ja vedätte kaiken luoksenne. Tämä on energiakenttä, jossa jokainen ajatus menee energiakenttäänne ja sovittautuu yhteen toisten kenttien kanssa. Näin luotte asioita. Luotte magneettikentän ja asiat ilmestyvät esiin taianomaisesti.

Olette parhaillaan luomassa uutta infrastruktuuria itsellenne. Jotkut teistä ovat tunteneet epäonnistuvansa, koska tiedätte olevanne opettaja ettekä ole tekemässä sitä tai se ei vain toimi. Kenties olette jopa yrittäneet. Kenties olette tehneet käyntikortit ja esitteet tai astuneet esiin ja kirjoittaneet kirjan eikä se myy. Teistä saattaa tuntua siltä, että teidän on järjestäydyttävä uudelleen ja tehtävä jotain muuta.

Älkää tuomitko itseänne, rakkaat ystävät. Useimmat teistä ovat vain kevyesti ulkona pelistä, rakkaat ystävät. Useimmat teistä joutuivat sinne, ennen kuin muu kollektiivivärähtely oli valmista sille, mitä teillä on. Lupaamme teille, ettemme päästä teitä pois tältä planeetalta, ennen kuin olette saaneet tilaisuuden antaa sen, mitä tulitte antamaan. Toitte palan Kotoa ja teille jokaiselle on mahdollista astua intohimoonne. Tämä ei ole mahtava tilaisuus ainoastaan uudelleenjohdotukseen, vaan nyt koko ihmiskunta on muuttumassa ja valmiina ottamaan sen vastaan. Tämä on uskomattoman jännittävää, koska sitä ei suunniteltu alussa. Te olette luoneet sen jumalana.

Itsensä ympäröiminen korkeimmalla värähtelyllä

Muutatte peliä joka päivä. Olette astumassa johonkin sellaiseen, mitä halusitte aina tehdä, ja nyt teillä on mahdollisuus siihen. Älkää pelätkö sitä. Älkää pelätkö niitä pikkumuutoksia, sillä niitä tapahtuu kaikille teille. Näette tapahtuvan säätöjä. Jotkut teistä muuttavat eri paikkaan. Jotkut teistä huomaavat tulevan muuta tukea, mutta olette rakentamassa tällä hetkellä infrastruktuuria valollenne ja se aktivoi pyhän sopimuksen.

Rakkaat ystävät, emme voi kertoa, kuinka paljon rakastamme teitä. Meidän ei ole mahdollista antaa teille käsitystä asioista, joita ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty omaksumaan tällä hetkellä. Olette pääsemässä lähelle sitä ja ette ala tuntea sitä vain meitä kohtaan, vaan toisianne kohtaan. Siinä on taikaa. Kun katsotte toisianne silmiin, katsotte jumalan silmiin. Tämän verho estää teitä näkemästä ja kuitenkin jos tiedätte sen ja etsitte jumalaa katsoessanne heitä silmiin, löydätte sen. Ette ehkä vakuuta heitä siitä, mutta se on ok.

Luokaa ympäristönne niiden ihmisten ja olentojen kanssa, jotka voivat olla korkeimmassa värähtelyssään. Auttakaa heitä voimaantumaan, koska se voimaannuttaa teitä. Kun ympärillänne on voimaantuneita ihmisiä, jotka voivat saada aikaan muutoksen tällä planeetalla omassa intohimossaan, he auttavat myös teitä muodostamaan oman valonne infrastruktuurin. Tätä olette tekemässä.

Nauttikaa matkasta. Nauttikaa sen jokaisesta hetkestä. Olette täällä yliajalla ja muutatte kaiken. Kyllä, maapallo oli loppumassa ja kyllä, se on edelleen matkalla siihen suuntaan, ja kuitenkin te olette muuttuneet. Muutatte myös maapallon. Synnytätte uuden maapallon osana valon infrastruktuurianne. Älkää pelätkö sitä. Työskennelkää sen kanssa nyt. Työskennelkää sen, oman energiakenttänne ja ympärillänne olevien kanssa. Aloittakaa noiden yhteyksien muodostaminen löytääksenne tukea.

Mikä tahansa ruokkiikin sydäntänne, saa teidät hymyilemään, saa silmänne vähän kirkkaammiksi - niitä asioita teette tällä hetkellä rakentaaksenne energiaa pyhää sopimustanne varten. Nauttikaa sen joka hetkestä. Rakastamme teitä enemmän, kuin tiedätte, ja olemme kanssanne joka hetki, jonka sallitte meidän olla läsnä ja siitä olemme ikuisesti kiitollisia.

Lähdemme luotanne kolmen pikku muistutuksen kera. Kohdelkaa toisianne kunnioittaen, sillä katsotte tosiaankin jumalaa silmiin. Hoivatkaa ja voimaannuttakaa toisianne aina tilaisuuden tullen ja muistakaa pelata hyvin yhteen.

Espavo

Ryhmä