JÄRJESTELMÄ, OSA 2 - SEN YMMÄRTÄMINEN, KEITÄ TE OLETTE
- Valotyöntekijän käsikirjan oppitunti viisi

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
19.8.2007 Granada, Espanja
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lee:

Kryon: "Synkronismi määritellään energioiksi, jotka ovat sopusoinnussa tarkoituksen kanssa. Nämä tilanteet vaikuttavat sattumilta, mutta ne eivät ole sitä. Ne ovat järjestelmä!"

Tämä puhtaaksikirjoitettu kanavointi annettiin Granadassa toisena osana kanavointia, joka liittyy yhteen hämmentävimmistä metafysiikan piirteistä… järjestelmään ja siihen, miten se voi toimia. Tämä on paljon käytännönläheisempi kuin osa yksi ja antaa esimerkkejä siitä, miten ihminen voi elämäntapana "luottaa synkronismiin, joka näyttää sattumilta". Kyllä… on todellakin olemassa järjestelmä!

Tämä viesti on kanavoitu uudelleen [Kryon ja Lee] ja siihen on tehty lisäyksiä selkeämmän ymmärrettävyyden aikaansaamiseksi. Monta kertaa ulkomaisissa tilaisuuksissa esitetään Kryonin hyvin perusinformaatiota, mutta suurelta osin tunteiden kautta välitettynä, mitä kirjoitetut sanat eivät pysty paljastamaan.

Suora kanavointi esitettiin tulkattuna englannista espanjaan ja se on hyvin kummallista alkuperäisestä tekstistä luettuna. Siinä on monia lyhyitä englanninkielisiä lauseita ja se on katkonaista (koska ette voi kuulla tulkkia). Paremman luettavuuden ja ymmärrettävyyden aikaansaamiseksi tekstiä on editoitu ja tehty siitä sujuvampaa. Lisäksi Kryon on laajentanut tekstiä sisältämään sitä selkeyttä, joka on läsnä vain kanavointitapahtumassa. Nauti tästä parannetusta viestistä, joka annettiin Granadassa, Espanjassa 19.8.2007 kahden viestin kakkososana.

--------------------------

Tervehdys, rakkaat ystävät, minä olen Kryon Magneettipalvelusta. Ovi avautuu nopeasti kumppanini kanssa ja syynä on se, etten koskaan lähde pois. Hän on tottunut niin hyvin Kryonin energiaan, että olen aina oven toisella puolella. Kenties teidän on vaikeaa kuvitella tätä, mutta tämä ei ole erilaista kuin korkeammalle itsellenne puhuminen. Olemme aina kehottaneet ihmisiä kanavoimaan monin tavoin. Voitte kutsua sitä millä nimellä tahansa, mutta kun katsotte tämän planeetan suuria taideteoksia, voitteko epäillä sitä, että se tulee Jumalalta? Ne kanavoitiin! Kun kuuntelette planeettanne mahtavinta musiikkia, ymmärrättekö että se virtasi kanavaa pitkin? Tämä energia on aina saatavilla, aina järjestelmän osana.

Teillä on kulunut kokonainen päivä viime kommunikoinnista, siitä, kun puhuin viimeksi. Minusta se oli vain hetki sitten. Nyt siis jatkamme opetusta tänä toisena päivänä. Puhuimme järjestelmästä. Kerroimme teille, että se on hämmentävä paikka, tuo moniulotteisuus, jota kutsutaan verhon toiseksi puoleksi. Kerroimme teille, ettei se ole ollenkaan paikka, vaan moniulotteinen energiatila, johon voitte asettua koska tahansa. Mutta 3D-kokemuksenne vuoksi haluatte sen olevan jokin paikka. Niin todellisuutenne haluaa nähdä asian. Mutta jos muistatte opetuksen, ymmärrätte nyt, että tämä moniulotteinen energia on aina ympärillänne. Ja kun asetutte tuohon tilaan, se näyttää usein kaoottiselta ja hämmentävältä. Kun olette tuossa tilassa ja kun on jokin tilanne, ette voi käsittää, mitä tapahtuu.

Minäpä alan nyt tehdä loogiseksi sitä, mikä näyttää puuttuvan. Tuossa tilassa ovat kaikki mahdollisuutenne. Nämä on mahdollisuuksia siitä, mitä teette, keitä tapaatte ja mikä elämänne tarkoitus on. Nämä asiat näyttävät hämmentäviltä siksi, että mikään niistä ei ole vielä ilmentynyt. Niinpä tässä energiahilassa ovat kaikki teidän elämänne ja kaikkien ympärillänne olevien mahdollisuudet.

Logiikka on tämä: Silloin kun menette tuohon tilaan tarkoituksella, kun yhdistytte moniulotteiseen energiaan, vedätte energialinjoja, jotka etsivät pyytämiänne mahdollisuuksia. Ja kun ehkä ajattelisitte, ettei siinä ole järkeä, on toisia, jotka tekevät samoin. Ja se on synkronismia, missä nämä linjat kohtaavat. En odota teidän ymmärtävän tätä, sillä tämä on moniulotteista kieltä. Mutta sanon tämän kuitenkin, jotta niille teistä näytetään tämä, jotka lukevat meditatiivisesti.

Eilen kerroimme teille, että tästä päivästä tulisi käytännönläheinen päivä, jolloin puhuisimme ihmisistä ja järjestelmästä, ja näin tapahtuukin. Aloitamme antamalla teille kuusi edellytystä. Epäröimme sanoa niitä säännöiksi, joten sanomme niiden olevan hyödyllisiä vinkkejä. Nämä vihjeet auttavat teitä ilmentämään järjestelmän ja työskentelemään sen kanssa.

Järjestelmän ilmentämisellä tarkoitamme pääsemistä sen kanssa kosketuksiin ja sen käyttämistä. Emme koskaan pyydä teitä ymmärtämään sitä. Olette kuulleet hyvin monta kertaa lauseen: "Jumala toimii salaperäisillä tavoilla." No, se on salaperäistä vain 3D-olennolle! Siinä on itse asiassa suuri logiikka ja tarkoitus. Se ei ole ollenkaan salaperäistä. Jotkut näistä edellytyksistä saattavat kuulostaa tutuilta, sillä olemme käyttäneet muutamia niistä aiemmin toisilla oppitunneilla. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun laitamme ne yhteen tässä muodossa.

Ensimmäinen edellytys on tärkein: Älä tee olettamuksia mistään. Tämä merkitsee sitä, että teidän on heitettävä pois kaikki kolmiulotteiset käsityksenne siitä, miten asiat toimivat, kun puhutaan teistä ja Hengestä. Kun puhutaan järjestelmän toiminnasta, älkää tehkö mitään olettamuksia. Tämä on vaikeinta ihmiselle!

Syvimmässä meditaatiossakin ihmiset tekevät olettamuksia. He istuvat ja avaavat tuon oven ja yrittävät sitten ymmärtää, mistä äänet tulevat. Juuri nyt sanomme taas kerran: "Älkää yrittäkö ymmärtää sitä." Sen sijaan sanomme: "Käyttäkää vain sitä." Silloin kun pyydätte polkunne osoittamista, älkää olettako tietävänne, mikä se on. Älkää olettako tietävänne, miten se osoitetaan! Älkää olettako mitään, siirtykää eteenpäin ja yllättykää.

Numero kaksi: Näe itsesi osana kaaosta. Ette ole yksin kolmeulotteisena olentona, joka yhtäkkiä asetetaan tähän mahdollisuuksien soppaan. Sen sijaan olette yksi sopan mahdollisuuksista. Pyydämme teitä siis omaksumaan sen, että olette osa järjestelmää. Joskus sanomme, että omistakaa tämä ja tehkää siitä osanne. Jotkut sanovat: "No, tämä kuulostaa melko helpolta. Teen niin." Se ei ole helppoa, sillä näette aina itsenne erossa Jumalasta. Te sanotte: "Olen täällä, Jumala on tuolla. Yritän päästä Jumalan luo." Me sanomme sen sijaan, että teidän täytyy nähdä itsenne osana Jumalaa ja siksi osana järjestelmää.

Sitten numero kolme: Älä pelkää astua siihen mukaan. Teette tätä monilla tavoilla. Olemme sanoneet tielle monia vuosia, että parasta, mitä ihminen koskaan voi pyytää, on: "Jumala, kerro minulle se, mitä minun tarvitsee tietää." Tässä te astutte järjestelmään. Se aktivoi näennäiseen kaaokseen astumisen. Siinä tunnustatte olevanne valmiina johonkin, minkä pystytte tekemään, kuitenkaan ymmärtämättä, mitä se on.

Kolmessa ensimmäisessä edellytyksessä on siis kyse teistä. Olla tekemättä olettamuksia, omistaa järjestelmä ja astua siihen kuulostavat helpolta. Mutta ymmärtäkää, että useimmat ihmiset eivät tee näin ja heillä on vaikeuksia kaikkien näiden kohtien kanssa. Taas kerran, käsitys Jumalasta on se, että olette erillisiä olentoja ettekä ole yhdessä Jumalan kanssa.

Siinä sitten olette maan päällä uskoen niihin opetuksiin, että Hengen energia on erillään ihmisestä. Jos kuitenkin aiotte käyttää tätä järjestelmää elämänne jokaisena päivänä, teidän on mentävä siihen mukaan. Tässä ei ole järkeä verrattuna mihinkään teille opetettuun, mutta siitä on nyt tultava todellisuuttanne. Siksi itsearvostuksen on tultava mukaan, eikö vain? Sillä ihminen, joka tuntee olevansa arvoton, ei koskaan pysty tajuamaan sitä tosiasiaa, että hän on osa Jumalaa.

Seuraava, numero neljä on tämä: Luota vaistoihisi ja seuraa niitä. Tässä säännössä on kyse ensimmäiseen intuitioonne luottamisesta ja sen seuraamisesta. Miten monta kertaa olette olleet tilanteessa, jossa olette sanoneet: "Voi, olisinpa vain tehnyt niin, mitä ensin ajattelin"? Tämä on itse asiassa osa järjestelmää, ja näin se tapahtuu teille. Kyse on usein aivan ensivaikutelmasta, minkä saatte jostain tilanteesta. Jotkut kutsuvat sitä intuitioksi, mutta se on paljon muutakin.

Joidenkin teistä on opeteltava tekemään tätä, sillä monet teistä eivät ole tottuneet edes siihen, miltä ensivaikutelma tuntuu. Niinpä osa järjestelmää on alkaa ymmärtää se, miltä intuitio ja vaisto näyttävät ja tuntuvat. "No, Kryon, miten me sen teemme?" Miten olisi sen pyytäminen? "Rakas Henki, anna minun tunnistaa merkit, kun tunnen ja kuulen niitä, ja oivaltaa, mitä ne ovat." Lupaus on, että saatte niitä aina, mutta se riippuu teistä, miten kirkkaana ne ilmestyvät mieleenne. On tiettyjä ihmisiä, jotka itse asiassa tukahduttavat vaistonsa. He eivät pidä niistä ja ne tulevat heidän logiikkansa tielle. Monet eivät ajattele ollenkaan sydämellään, he ajattelevat vain aivoillaan. Mutta melko usein ensivaikutelma on "sydänyhteysprosessi".

Seuraava, numero viisi on hyvin väärinymmärretty. Menneitä ovat ne päivät, jolloin ihmiset istuvat odottamassa, että Jumala tekisi jotain. Järjestelmä on kaikkialla ympärillänne. Se on valmiina toteuttamaan tarpeenne, mutta jos ette koskaan avaa tuota ovea, mitään ei koskaan tapahdu. Kuitenkin ihmiset jatkavat rukoilemista. "Haluan niin kovasti parantua", he sanovat. "Haluan näitä asioita hyvin paljon. Haluaisin kumppanin elämääni. Haluaisin tietää, mitä minun pitäisi tehdä elämälläni." Niinpä he käyttävät koko ajan rukoilemiseen ja meditoimiseen joka päivä ja pyytävät. He eivät lähde kotoa, rukoilevat vain jatkuvasti. Tämä on upea tapa tavata joku, eikö vain?

Teidän on noustava ylös ja työnnettävä ovia. Tämä siis on numero viisi: Sinun on toimittava. Ja se tapahtuu monissa muodoissa ja se kunnioittaa sitä, mitä kulttuurinne odottaa. Mutta yleisesti ottaen se merkitsee kotoa lähtemistä ja sellaisiin paikkoihin menemistä, missä voitte olla tekemisissä synkronismin mahdollisuuksien kanssa. Riippumatta siitä mitä etsitte, tilanteeseen liittyy ihmisten järjestelmä. Siksi ette voi istua yksin huoneessa odottamassa vastauksia.

Monet sanovat: "Rakas Henki, näytä minulle, mitä minun pitäisi tietää." Sitten he istuvat eikä mitään tapahdu… eikä mitään tapahdu… eikä mitään tapahdu. Sitten epätoivoisina he nousevat ylös ja menevät esoteeriseen kirjakauppaan. He seisovat käytävällä ja kirja putoaa heidän päähänsä! Jumala puhui juuri! Sitten he usein sanovat: "Tätä kirjaa olen etsinyt. Mikä oivallus minulle. Kiitos, Jumala." Ja näin homma toimii. Teidän on noustava ylös ja lähdettävä liikkeelle. Sitten kun lähdette liikkeelle, tulee numero kuusi, suuri edellytys: Odota synkronismia.

Synkronismi on määritelty energiaksi, joka on sopusoinnussa tarkoituksen kanssa. Nämä tilanteet näyttävät sattumilta, mutta ne eivät ole sitä. Kuunnelkaa. Se on avain. Olette kuulleet, ettei ole mitään sattumia, mutta uskomusjärjestelmänne ulkopuolella on niitä, jotka sanovat: "Tämä on hullua. Tämä ei ole totta." Synkronismi näyttää ja vaikuttaa yhteensattumilta. Se vaikuttaa usein sattumalta, mutta se ei ole sitä.

Olette oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja mahdollisuudet ovat sopusoinnussa pyytämänne kanssa. Mutta jos aiotte saada synkronismia ja harmonisointua mahdollisuuksien kanssa, teidän on oltava paikalla kokemassa niitä, eikö vain? Teidän on siis tehtävä jotain. On kyse sitten puhelinsoitosta, sähköisestä kommunikoinnista tai teistä kehossanne, teidän on oltava paikoissa, missä synkronismi ja järjestelmä voivat toimia.

Sanon tämän tässä huoneessa oleville ja niille, jotka kuuntelevat ja lukevat nyt. Teissä on niitä, jotka eivät edelleenkään tee tätä, sillä uskotte, että paikallaan pysymisessä ja vain rukoilemisessa on jonkinlaista pyhyyttä. Yrittäkää sen sijaan ymmärtää asioiden tasapaino. On aika pyytämiseen ja aika vastaanottamiseen. Niitä tehdään eri paikoissa! Jos vietätte kaiken aikanne pyytämispaikassa, mitään vastaanottamista ei tapahdu.

Nämä ovat edellytykset. Nyt aion antaa teille muutamia käytännönläheisiä tilanteita niiden käyttämiseksi. Puhumme tietyistä tilanteista ja osoitamme teille, miten Henki toimii. Jotkut teistä tietävät nämä asiat, mutta kenties ette ole koskaan yhdistäneet niitä toisiinsa.

Ensimmäinen asia - ihmiselle vaikein - on ajoitus. Eilen sanoimme, että teidän kellonne ei ole Jumalan kello. Sanoimme myös, että on mahdotonta soveltaa 3D-aikakehystä moniulotteisiin mahdollisuuksiin. Ihmisistä on turhauttavaa, että Jumala ei toimita asioita, silloin kun pyydätte niitä, vaan silloin kun tarvitsette niitä. Meistä ei nimittäin ole mitään järkeä antaa teille vastausta laitettavaksi taskuun. Koska sitten kun tulette paikkaan, missä luulitte tarvitsevanne sitä, ja vedätte vastauksen ulos taskustanne, se on väärä vastaus! Sen on sovittava synkronismitilanteeseen ja hetken energiaan.

Kerromme teille tietystä ihmisestä. Hän ajatteli käyttävänsä järjestelmää ja teki parhaansa. Todellisuudessa hän ei ymmärtänyt, miten se toimi, ja hän oli tehnyt muutamia olettamuksia. Tällä ihmisellä oli eräs tehtävä käsissään. Hän oli hyvin lempeä mies, ja hän teki töitä pomona eräässä tehtaassa. Hänellä oli vastuullaan monia työntekijöitä ja hän oli hyvä työnjohtaja, sillä hän rakasti työntekijöitään, tunsi heidän perheensä ja kunnioitti heitä kaikkia. Hänelle oli kuitenkin syntymässä haaste, koska hänen täytyi sanoa irti yksi työntekijöistä. Hänen esimieheltään oli tullut ohje, että hänen oli leikattava työvoimaa yhdellä miehellä. Siksi yhden hänen työnjohdossaan olevista miehistä oli lopetettava työnsä.

Tässä on yleinen ja käytännönläheinen elämän tilanne. Kohtaatte tilanteen ja haluatte tietää, miten siitä selvitään. Kysymys on hyvä, eikö vain? Se on kunnioittava pyyntö Jumalalta. "Rakas Henki, tunnen tämän miehen, rakastan tätä miestä ja tunnen hänen perheensä. Anna minulle opastusta. Mitä sanon? Miten käsittelen tilanteen hänen kanssaan? Mikä on paras tapa? Minua ahdistaa tämä tilanne."

Ja koska hän oli henkinen mies, hän polvistui kysymään. Hän sopi tapaamisen työntekijän kanssa ja hän tiesi, että hänen oli selvitettävä asia kolmen päivän kuluessa. Mutta hän ei saanut mitään vastausta. Hän ei saanut mitään intuitiota, minkä varassa hän oli. Hänellä ei vaistonnut mitään. Sen sijaan vaikutti siltä, että Jumala oli lomalla eikä ollut edes elokuu. Ei vastausta.

Toisena päivänä hän polvistui taas. "Tiedän kuunnelleeni, mutta en saa mitään vastausta. Ja minun on tiedettävä, koska minulla on huomenna tapaaminen. Rakas Henki, anna minulle tietoa, jotta pystyn tekemään tämän kunnioittavalla tavalla. Mikä on paras tapa lähestyä tilannetta?" Ei mitään. Ei mitään vastusta.

Tässä kohtaa ihminen turhautuu. "No, olen jumissa. Jumala ei kuuntele. Jumala ei välitä minusta. Minulla on tärkeä tilanne edessäni ja olen rukoillut eikä vaan mitään vastausta kuulu." Tässä kohtaa jotkut ihmiset antavat periksi. Aa, mutta he eivät tunne järjestelmää! Jos ette koskaan saa mitään vastausta, mitä luulette olevan tekeillä? Kerron teille, että järjestelmässä, paikassa jota kutsutte "kaaokseksi", tapahtuu monia asioita. On vain yksi 3D-vastaus: Ole tyyni. Ole tyyni, perheeni, ja luota Henkeen.

Tuli kolmas päivä. Työntekijä tuli miehen toimistoon ja istui alas. Ei vieläkään mitään vastausta, ja työnjohtaja hikoili. Tässä sitä oltiin, muutaman sekunnin päästä siitä, mitä hänen oli tehtävä, eikä vieläkään ollut mitään vastausta - ei muuta opastusta kuin tyynenä oleminen. Lopulta hän katsoi miestä tuolissa. Tämä hymyili kuten aina. Työnjohtaja ajatteli miehen lapsia ja hänen sydäntään särki. Työ merkitsi tälle miehelle hyvin paljon! Hän lykkäsi tilannetta ja tarjosi kahvia. Sitten he istuutuivat ja työnjohtaja kokosi ajatuksensa.

Mutta ennen kuin hän ehti puhua, työntekijä puhui ensin. "Olen hyvin iloinen, että kutsuit minut toimistoon. En tiedä, miten kertoisin tämän, mutta olen löytänyt paremman työpaikan. Olen todella pahoillani. Tiedän, että olemme ystäviä ja että luotat minuun, mutta minun on lähdettävä tehtaalta. Sillä on suuri merkitys perheelleni."

Työnjohtaja hymyili ja sitten hän tiesi - vastaus ei ollut se, miten hän pitäisi valmistella tätä miestä, vaan miten hän valmistelisi itsensä!

Näin homma toimii. Tätä kutsutaan synkronismiksi. Ette kuitenkaan pysty alkuunkaan ymmärtämään sitä, mikä vaikuttaa kaaokselta tai sattumalta. Tuolla ihmisellä olisi kiusaus sanoa: "Mikä sattuma", eikä hän antaisi arvoa Jumalalle tai itselleen. Mutta todellisuudessa koko ajan oli kyse järjestelmästä.

Älkää tehkö olettamuksia ajoituksesta. Olemme sanoneet tätä teille alusta alkaen. Silloin kun ihmiset pyytävät jotain, heistä tuntuu, että he ovat ostaneet junalipun. Sitten he naputtavat jalkaansa ja odottavat junan tulevan Jumala mukanaan. Ei homma toimi näin. Kyse ei ole ollenkaan lipusta. Kyse on synkronismin pyytämisestä ilman mitään odotuksia ajoituksesta.

Voisimme sanoa samaa vastausten toimittamisesta. Tämä on toinen asia, mitä ihmiset tekevät. He kysyvät jotain ja odottavat täydellistä vastausta. Sellaisen saatte 3D:ssä, eikö niin? Kun menette kauppaan ostamaan auton, saate sen kokonaan, eikö niin? Eikö näin odotettaisi tapahtuvan? Luultavasti vastustaisitte, jos teille annettaisiin vain renkaat tänään ja itse ajoneuvo huomenna. Mutta näin synkronismi toimii - osissa. Sanomme sitä, että monta kertaa vastaukset tulevat osissa. Ja teitä vaaditaan yhdistämään ne kokonaisuudeksi. Älkää tehkö mitään oletuksia siitä, miten vastaukset tulevat teille - tulevatko ne täydellisinä vai epätäydellisinä - tai myöskään siitä, mistä ne tulevat.

"Kryon, mikä on polkuni? Mitä minun pitäisi tehdä? Haluan tietää tarkoitukseni elämässä." Kuulemme tämän hyvin usein. Voi, rakas ihminen, koko kysymys on niin 3D-mäistä sinulta! Olette päättäneet, että teillä on polku. Miten yksiulotteista! Sitäkö te vain teette, yhtä asiaa? Teidän on tarkoitus tulla tälle planeetalle tekemään yhtä asiaa? Kulutatte elämänne kysyen Hengeltä: "Mikä se yksi asia on, mitä minun pitäisi tehdä? Etsin sitä oikeasti. En vielä tiedä, mikä se on." Te ikään kuin etsitte tieltä palkintoa, jossa on nimenne. Sitten tekisitte työtä sen kanssa lopun elämäänne. Voi, rakkaat ihmiset, teillä ei ole aavistustakaan siitä, keitä te olette. Mahdollisuutenne ovat niin monitahoisia.

Olen sanonut tämän teille aiemminkin, mutta teidän täytyy nyt kuulla se tämän opetuksen yhteydessä. Se pyhä polku, joka teillä on DNA:ssanne, on tätä päivää varten. Ja ironia on siinä, että saatatte aivan hyvin olla sillä! Saatatte tehdä sitä ja osallistua siihen samalla, kun teette olettamuksia siitä, mitä sen pitäisi olla. Niinpä istutte lattialla parkumassa Jumalaa: "Mikä polkuni on?"

Järjestelmä tarvitsee valon ankkureita. Missä asut? Missä olet töissä? Onko siellä vaikeaa? Kenties se on polkusi - olla vaikeassa paikassa pitämässä yllä valoa. Niillä alueilla pitäisi olla paljon valoa, missä on vaikeaa, valoa luomassa pyhyyttä sinne, missä on pimeyttä, valoa ylläpitämässä iloa. Olette ehkä ainoa ihminen siellä tekemässä tätä, koska siinä olette hyvä. Ja koko ajan te sanotte: "En tee mitään kenenkään hyväksi. Minun täytyy tietää polkuni… täytyy tietää polkuni." Ihminen on turhautunut eikä ymmärrä koskaan, että polku on sitä, mitä hän tekee jo hyvin - ja huomenna se saattaa muuttua!

Jokaisena elämänne päivänä pidätte yllä tilaa, johon Jumalan valo voi tulla loistamaan. Usein se on paikka, missä ei ole ketään muuta kuin te pitämässä valoa. Ajattelitteko koskaan tätä? On niin monia polkuja, kuin on päiviä vuodessa. Tämä on synkronismia. Mikä on intohimonne? Jos seuraatte sitä, sinne polkunne johtaa.

"Polkunne" on muuttuva eikä vain yksi "asia". Kuitenkin monta kertaa ihmiset päättävät, että he ovat vain yhtä asiaa. "Minusta tulee parantaja", he sanovat ja luulevat, että sitä Jumala haluaa. He ovat järkeilleet sen. He ovat tehneet olettamuksen - kuitenkin vain yhden, ikään kuin heillä olisi ollut jonkinlainen tapaaminen Jumalan kanssa ja Jumala on samaa mieltä! He eivät tiedä, että he tekivät tämän sopimuksen ihan itse. Jumala ei ollut edes paikalla. Ja sitten kohdatessaan esteitä he sanovat: "Miten näin voi olla? Minun pitäisi olla parantaja." He tekivät olettamuksen, että se mitä he "näkevät", on heidän polkunsa.

Siinä ei ole mitään synkronismia. He eivät nimittäin ole osa järjestelmää. He eivät noudata järjestelmää. Sen sijaan he rämpivät omassa visiossaan kolmessa ulottuvuudessa. Joskus on vaikeaa selittää 3D-olennoille, jotka toimivat joka päivä tässä todellisuudessa, miten "tunnetaan" se ero, mitä olette visualisoineet itsellenne ja mitä järjestelmällä on teidän varallenne.

Seuraavan kysymyksen pitäisi siis olla, mikä on Jumalan ääni. "Rakas Henki, olen odottanut vastauksia. Tarvitsen yksityiskohtia." Sitten ihmiset luulevat kuulevansa jotain aivoissaan. Kenties se kirjoitetaan jollain tapaa seinälle! Sanon teille taas, kehotamme teitä seuraamaan ensivaikutelmaanne siksi, että kommunikointitapana on intuitio. Tämä intuitio on synkronismin tuote. Se on hyvin todellinen Jumalan, järjestelmän tapa kommunikoida ihmisten kanssa. Ihmiset eivät pidä siitä, koska vaikuttaa siltä, että he ajattelivat asian, joten se ei tule Jumalalta. Jumalaltahan he ovat odottaneet vastausta, eivät itseltään.

Jotkut teistä saavat ajatuksen aivoihinsa ja sanovat: "No, ajattelin sitä vain itse. Se ei voi olla Jumala." Jumala se juuri on! Mutta te käytätte synkronismia, koska annoitte tahdonilmaisunne siihen astumisesta. Ettekö te ansaitse viestien saamista tällä tavalla? Ettekö te ole pyhiä? Intuitio on se tapa. Näin järjestelmä toimii. Mutta taas kerran olettamus on, että Jumala on suuri ja te olette pieniä. Siksi se mitä ajattelette itse, ei ole sitä, mitä Jumala sanoo teille (näin te luulette).

Totutelkaa siihen, että intuitio on vastaus. Silloin kun kumppanini aloitti tämän kanavointiprosessin, hän ei uskonut siihen, vaikka hän oli avannut oven Kryonille ja vaikka hän sai viestejä. Vielä niidenkin vahvistettua asian, jotka tiesivät totuuden, hänen älyllinen mielensä sanoi: "Keksin kaiken." Tämä johtuu siitä, että kanavoidessanne ihmisaivot tuntuvat osallistuvan siihen. No, niin ne osallistuvatkin! On pakko. Tapahtumaan osallistuu koko DNA:nne, tunnetilanne ja älynne - kaikki ovat yhteydessä lähteeseen.

Lopulta hän päästi irti ja käsitti, että kanavointi käytti myös hänen omaa pyhyyttään. Silloin asia selveni. Luottakaa intuitioonne, sillä se on Jumalan sanoja. Jotkut ovat myös sanoneet sen olevan viestejä siltä, mitä monet ovat kutsuneet Pyhäksi Hengeksi. Tämä on toinen tapa sanoa korkeampi itse. Monilla uskomusjärjestelmillä on eri nimiä samalle energialle, mutta kyse on aina siitä, miten vastaanotatte viestejä. Olette nimittäin osa järjestelmää.

On tullut myös monia kysymyksiä liiketoiminnasta. Sanoin teille, että tämä viesti olisi käytännönläheinen, joten annan teille kaksi esimerkkiä. Tässä neuvoja niille, jotka yrittävät kanssaluoda työpaikkoja, jotta he voivat kehittää yhteiskunnassa tarvittavaa runsautta, pystyvät elämään. Ensiksikin rakas ystävä, Jumala ei ole pimeässä. Jumala tuntee yhteiskunnan, jossa elätte. Henki tietää, että tarvitsette runsautta ollaksenne paikassa, jossa olette, ostaaksenne ruokaa, liikkuaksenne jne.

Jumalalla ei ole mitään rahaa vastaan! Heti kun ymmärrätte tämän, olette paljon rauhallisempia. Itse asiassa on teidän tehtävänne ilmentää synkronismin avulla se runsaus, jota tarvitsette elääksenne. Toisin sanoen raha on osa järjestelmää. Se on yhtä jumalainen kuin mikä tahansa muukin osa polkuanne, kun käytätte sitä henkisesti.

Kertoiko teille kukaan koskaan, että Henki haluaa teidän vähän kärsivän? Kenties teidän pitäisi kävellä töihin ilman mitään kulkuneuvoa? Kenties teidän ei pitäisi syödä? Kenties teidän pitäisi olla kylmässä jonkin aikaa, koska ette pysty löytämään kotia? Mikä valotyöntekijä tällainen on? Kun toiset katsovat teitä, sanovatko he: "Minun pitäisi olla hänen kaltaisensa - köyhä, onneton, nälkäinen, kylmissäni." Ei tässä ole mitään järkeä, eihän? Ei. Tilanne on päinvastainen. Henki haluaa teille yltäkylläisyyttä, ja sen määritellään olevan ylläpitoa päiväksi kerrallaan ilossa. Miten voitte pitää yllä valoa, jos olette selviytymistilassa?

Mikä on runsautenne lähde? Kannatteko siitä huolta vai pidättekö sitä järjestelmän osana? Annatteko sen Hengen hoidettavaksi vai pidättekö sen erillään, koska luulette, ettei Jumala ymmärrä rahan päälle? Siunattu on se ihminen, joka yhdistää kaiken yhteiskunnassaan ja itsessään ja ymmärtää, että kaikki on jumalaista. Sillä nämä ovat valotyöntekijöitä, jotka ovat terveitä, tasapainoisia ja joustavia. He ovat niitä, jotka muuttavat tätä planeettaa. Tämä on liiketoimintaa.

Raha on haasteellista energiaa vain silloin, kun sitä hamstrataan, kun se on huolen aihe tai kun se ei ole hallinnassanne. Silloin siitä tulee itsessään jumala ja se ottaa siihen liitetyn haastavan energian itseensä. Kehotuksena on nähdä se vain yhtenä asiana työkalupakissanne - aivan kuin rakkaus, myötätunto ja ilokin. Pelko siitä, ettei rahaa ole, saa aikaan sen puutteen.

Toinen liiketoiminnan osa liittyy kumppanuuteen jonkun kanssa jossain hankkeessa. Teidän on parasta käyttää järjestelmää, jonka olen juuri antanut teille - synkronismia ja mahdollisuuksia. Neuvona on löytää joku, joka rakastaa teitä henkisesti. Tämä kumppanuus kestää niin kauan, kuin päätätte, eikä ole koskaan mitään pettämistä. Ympäröikää itsenne niillä, jotka rakastavat sydäntänne, ja kumppanuudet kestävät.

Puhun rahoitusasioista ja liiketoiminnasta. Puhun kaikesta kaupallisesta, mitä teette yhteiskunnassa. "Voi, tämä on kummallista. Kryon puhuu kaupallisista asioista." Kyllä, niin puhun. Jos elätte jossain yhteiskunnassa, se on osa teitä. Jos elätte jossain kulttuurissa, se on osa teitä. Miksi ette siis käyttäisi teillä olevia jumalaisia työkaluja yhteiskunnan tai kulttuurin saamiseksi työskentelemään osana teitä?

Jumala ei erota kaupallisia ja henkisiä asioita. Ne ovat kaikki osa kulkuanne päivästä toiseen ja ne nähdään osana aikanne energiaa maan päällä. Ne jotka erottavat nämä toisistaan ja kutsuvat toisia pyhiksi ja toisia vähemmän pyhiksi, eivät mieti tehtävänne kokonaisuutta tällä planeetalla. Sillä taas kerran sanon, että pitääksenne yllä valoenergiaa tällä planeetalla, teidän on nähtävä kaikki tekemänne pyhänä ja jokaisen paikan, jonne menette, osana Jumalan järjestelmää.

Ihmissuhteet ovat vaikeita. Ja taas kerran on olettamus, että "teille on se oikea". Mutta näin ei ehkä ole. Saattaa olla ajan kuluessa monia suhteita, jotka synkronistisesti yhdistyvät kanssanne jotain tarkoitusta varten, joka selviää vasta myöhemmin. Minäpä paljastan muutamia asioita ihmissuhteesta - paljastus romanssista. Monilla teistä on kumppani elämässänne. Toisilla ei ole. Niinpä tämä on niille, joilla ei ole, ja myös viisautta niille, jolla on, jotta he voivat opettaa lapsilleen järjestelmästä.

Oletteko koskaan ihmetelleet, miksi olette yksilöinä niin erilaisia sen suhteen, kenet valitsette? Teillä jotka etsivät kumppania, on ajatus siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Mistä nämä ominaisuudet tulevat, sillä eroatte niin kovin toisistanne? Nyt aion paljastaa jotain: Järjestelmässä on synkronismia ja mahdollisuuksia olemassa olevasta kumppanista. Omassa tietoisuudessanne teillä on siis haluja, joiden on tarkoitus sopia yhteen sen synkronismin kanssa, keitä on olemassa, ja siksi järjestely on täydellinen. Sitä te etsitte ja tämän vuoksi.

Ja te kaikki olette hyvin erilaisia, mutta tästä tiettyjen ominaisuuksien halu syntyy. Kyse ei ole vain henkilökohtaisesta valinnasta. Kyse on vaistosta! On olemassa mahdollisuus, joka näyttää juuri siltä, jonka kuvittelette. Ja tarkoitan että kaikin tavoin - miltä hänen sydämensä näyttää, miltä hänen tietoisuutensa näyttää, kaikki asiat. Miltä tämä teistä tuntuu? Kyse ei ole vain siitä, mitä tunnette haluavanne. Henkilökohtaiset vaihtoehtonne ovat paikoillaan, koska olette pyytäneet tätä.

Minäpä kerron teille Marystä. Mary tekee olettamuksia, ihan niin kuin kaikki muutkin. Hän on valotyöntekijä, sinkku ja etsii kumppania. Niinpä Mary rukoilee Jumalaa: "Haluan kumppanin. Voin nähdä hänet: Hänellä on sellaiset ruskeat silmät, hänen kulmakarvansa ovat aika tuuheat ja hänellä on parta. Pidän karvaisista miehistä." Aika yksityiskohtaista, eikö vain? Mary kuitenkin tiesi, että hän etsiskeli tämännäköistä miestä. "Jumala, tuo tämä mies minulle. Olen kärsivällinen. Odotan. Tuo minulle tällainen mies."

Tosiaankin, eräs mies tuli hänen elämäänsä ja sanoi: "Olen katsellut sinua. Meillä on sukutanssiaiset… kutsut. Se on sukujuhla, jonka pidämme kerran vuodessa. En tiedä, miten sanoisin tämän, mutta tulisitko tanssiaisiin kanssani?" No, tällä miehellä ei ollut tuuheita kulmakarvoja eikä suuria, ruskeita silmiä. Mies ei ollut lainkaan Maryn tyyppiä. Ei hänellä ollut partaakaan.

Tavallisesti Mary olisi sanonut ei. Hänhän tiesi, ketä hän etsi. Hän sanoisi ei, koska tämä ei tuntunut siltä, minkä Jumala toisi hänelle. Mutta jossain Mary oli kuullut tiedon: Älä tee olettamuksia mistään. Hän ajatteli kovasti asiaa, mutta hän ei halunnut antaa tälle miehelle väärää käsitystä. Hän ei halunnut antaa hänelle toivoa, että Mary olisi hänen kumppaninsa. Hän ei halunnut sanoa "kyllä" tämän vuoksi, mutta sitten hän ei halunnut loukata miehen tunteitaankaan. Niinpä Mary teki päätöksen lähteä. "Ok, ei se voi sattua. Tulen tanssiaisiin", hän sanoi, "Kyllä, tulen."

Hän saapui perheen kutsuille ja mies, joka pyysi häntä, oli yhtäkkiä hyvin ujo. "Mary, en ole ollut sinulle rehellinen", hän sanoi. "Ole kiltti ja anna anteeksi. Mutta minulla on hyvin ujo veli, joka todella halusi sinut tänne, jotta hän voisi tutustua sinuun." Mary katsoi ympärilleen ja siinä se mies oli - tummansiniset silmät, tuuheat kulmakarvat ja parta! Mary hymyili ja ajatteli itsekseen: "Kaikki muu on oikein paitsi silmät. Otan hänet!" Tosiaankin, se oli hän! Ymmärrättekö ajatuksen? Ette voi tehdä tavanomaisia, yksiä olettamuksia, joihin teillä on alttiutta. Ette ole myöskään aina 100%:sti oikeassa siinä, mitä näette, mutta olette riittävän lähellä tietääksenne, kun oikea on kohdalla.

3D-päätöksessä Mary olisi sanonut miehelle "ei". Hän olisi voinut ajatella itsekseen: "Odotan oikeaa miestä." Mutta hän kunnioitti synkronismia. Nimittäin ne jotka yrittävät ymmärtää kaiken 3D:ssä, eivät tiedä järjestelmästä. He eivät todellakaan ymmärrä synkronismia. Rakkaat ystävät, älkää yrittäkö ymmärtää sitä. Vain käyttäkää sitä. Pitäkää silmällä kutsuja ja ottakaa ne vastaan tietäen, ettei anneta mitään yksinkertaista, yksittäistä polkua. Tarvitaan monia ihmisiä johdattamaan teidät lopullisen tavoitteen mahdollisuuksiin, mutta ei silloin jos ette salli itsellenne joustavuutta mennä sinne, minne teidän pitäisi mennä. Antakaa intuitionne palvella teitä näissä asioissa. Olemme melkein valmiita.

Kanssaluominen on yksi vaikeimmista asioista selittää. Voimme kertoa teille monia tarinoita, mutta säännöt ovat aina samat, ja ensimmäinen on "älä tee mitään olettamuksia". On mies, joka yrittää kanssaluoda autoa itselleen. Hän ei voinut mennä autoliikkeeseen, koska hänellä ei ollut varaa uuteen autoon. Hänellä ei ollut varaa edes vaihtoautoliikkeen käytettyyn autoon. Hän tarvitsi ihmeen. "Jumala, anna minulle auto. Tarvitsen sitä työmatkaan. Minun on ilmennettävä kulkuneuvo." Kuunnelkaa tätä, sillä monet teistä ovat olleet juuri tässä tilanteessa. Käytännöllistä tietoa: Näin järjestelmä toimii.

Miehellä oli ystävä, joka sanoi: "En tiedä mistään autosta, mutta minulla on kaveri, joka voi antaa sinulle kyydin töihin." Ja tässä kohtaa useimmat ihmiset sanoisivat. "No ei, en halua kyytiä. Tarvitsen auton. Hukkaan aikaa, jos saan vain kyydin. Minun on löydettävä auto." Mutta tämä ihminen tiesi järjestelmästä ja synkronismista. Hän siis käytti tilaisuuden ja otti kyydin töihin. Kun hän keskusteli kyydin antavan miehen kanssa, tämä sanoi: "Tiesitkö, että tämä auto on myytävänä?" Tiedätte tarinan lopun. Tietenkin hän osti ajajan auton! Näin Henki toimii.

Logiikan laatikon ulkopuolella, jossain mikä näyttää kaaokselta, on kaunis vastaus. Tällä tavalla hilan säikeet yhdistävät energiamahdollisuuksia. Jotta ihminen voisi käyttää sitä, hänen on vain ymmärrettävä, että hän on osa järjestelmää ja hänen on alettava ilmentää sitä. Mutta useimmista ihmisistä tämä näyttää epäloogiselta ja jopa typerältä. Ei vaikuta oikealta, että voi olla sattumanvaraisia vastauksia, joiden varaan voi suunnitella. Katsokaahan, on olemassa järjestelmä ja se on valmiina ilmentämään teille. Voi, tulee olemaan haasteita ja vaaditaan oppimista. Eikö näin ole kaikkien asioiden kohdalla? Mutta järjestelmässä "leijuu" jo vastaukset moniin kanssaluontiponnisteluihinne, jos sallitte sen toimia puolestanne.

Olemme lopettamassa ja lähtemässä tästä paikasta. Ei ole mikään sattuma, että olemme Espanjassa, sillä synkronismi on selkeää. Ne jotka olette tavanneet tänä viikonloppuna, ovat osa sitä, mitä kumppanini kutsuu Kryon-tiimiksi, ja he ovat täällä synkronismin välityksellä. Kyse ei ole sattumasta. Sekään ei ole sattumaa, että te istutte tuoleilla kuuntelemassa tätä. Niinpä, miten olisi parantuminen? Oletteko jo valmiita? Alatteko jo ymmärtää? Kenties ette tulleet saamaan vain parannusta Kryonilta. Kenties teidän on tarkoitus tavata täällä joku, jolla on vastaus?

Tulitte yhdestä syystä, mutta lähdette oivaltaen toisen. Tulitteko tapaamaan tänään jotakuta, jota ette tunne? Ei ole vielä liian myöhäistä. Mutta teillä on nyt se käsitys, että kenties tässä ryhmässä monet ovat tulleet synkronistisesti tapaamaan toisia. Kenties heillä on vastaus auttamaan teitä tämänhetkisellä polullanne. Käytittekö tilaisuuden hyväksenne vai ette? Se on ihmisen vapaa valinta. Mutta kerron teille, että järjestelmä on suuri ja se toimii juuri tässä. Siunattu on se, joka on tullut parantumista varten, sillä sitä annetaan. Ja tulet tietämään sen, rakas ystävä, sillä se on heräämistä sielussasi, oivallus, joka sanoo: "Olen tosiaankin jumalainen." Ja olet oivaltanut sen sinua rakastavan perheen ympäröimänä. Tämä on Kryonin viesti.

Lähtekää tästä paikasta muuttuneena, erilaisena kuin tulitte. Ymmärtäkää, ettei Kryon ole tässä paikassa. Henki ei ole tässä paikassa. Sukulinjanne ei ole tässä paikassa. Henkinen sukulinjanne on siellä, missä olette tällä planeetalla - käytettävissä aina, kaikkialla. Kryon on sellainen ja Henki on sellainen. Olette kutsuneet tänään perhettä. Näin homma toimii, rakkaat ihmiset.

Ja niin se on, että seurue lähtee tästä paikasta. Tunsitteko ihmisten rakkauden toisiaan kohtaan? Tunsitteko sen leikkaavan kulttuurillisen ja kielellisen ymmärryksen läpi? Koska se on tämän tapaamisen tarkoitus: saattaa teidät paikkaan, missä oivallatte, että teille kaikille on yhteistä se, että olette osa Jumalan perhettä. On vaikeaa lähteä. Nämä ovat aikoja, jolloin päästätte Kryonin 3D-todellisuuteenne edes hetkeksi. Ja se on meistä kaunista.

Ja niin se on.

Kryon