2008 - UUSI ENERGIA

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
20.1.2008 Longmont, Colorado
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lee:

Tämä viesti on kanavoitu uudelleen [Kryon ja Lee] ja siihen on tehty lisäyksiä selkeämmän ymmärrettävyyden aikaansaamiseksi. Usein kanavointitilaisuuteen sisältyy kommunikointia, mitä painetuilla sivuilla ei ole. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin vuoden 2008 uudesta energiasta Coloradossa.

***********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Tämä on tervehdys, jonka olette kuulleet yli 19 vuoden ajan. Ennen sitä ei ollut mitään tervehdystä. Ennen sitä ei ollut mitään todistetta siitä, että magneettimestari [Kryon] tulisi tälle planeetalle puhumaan teille niin, kuin puhun nyt. Voi, oli niitä, jotka kanavoivat Kryonia ennen kumppaniani ja he olivat suuresti siunattuja edelläkävijöitä. Jotkut heistä ovat nyt toisella puolella verhoa, sillä he tunsivat magneettimestarin energian ja näkivät viisaudessaan tämän päivän mahdollisuuden. Yksi heistä esitteli minut kumppanilleni [Lee] Mutta kenelläkään ei ollut 11:11-mahdollisuutta.

19 vuotta tämä on ollut teitä tervehtivä ääni. Ja tänä aikana on ollut kasvua, viisautta ja selkeyttä tuomaan teille tällaisen viestin, jonka tuomme tänään. Ihmisolento on vapaasti valiten kyennyt aina vaatimaan tämän päivän mahdollisuutta. Voi, näimme mahdollisuuden, mutta emme tienneet, saavuttaisitteko sen vai ette. Niinpä tällä kertaa teille annetaan tämä viesti vihjeenä siitä, mitä on tapahtunut energiasiirtymässä vuodesta 2007 vuoteen 2008. Voitaisiin sanoa tämän olevan jatkoinformaatiota, joka annetaan vuonna 2008 ja jota emme voineet antaa teille vuonna 2007. Voitaisiin sanoa sen näin olevan uutta informaatiota siitä, mitä olette luoneet vapaalla valinnallanne.

Lyhyt katsaus

Esitetäänpä teille tilannetta lineaarisesti. Palaten ajassa taaksepäin tässä on katsaus siitä, mitä sanoimme äskettäin erityisesti niille, jotka lukevat ja kuuntelevat. Sillä ei ole kovinkaan kauan siitä, kun annoimme teille viestin, että tällä hetkellä näkemänne siirtymä vuodesta 2007 vuoteen 2008 on numerologisesti siirtymä yhdeksästä yhteen. Sillä yksinkertaisinkin numerologia laskee vuoden 2007 yhdeksäksi ja vuoden 2008 yhdeksi. Yhdeksän ja yksi yhdessä, peräkkäin, saa aikaan vain kerran vuosikymmenessä tapahtuvan tilanteen. Mutta tämä on ensimmäinen kerta tällä vuosituhannella ja viimeinen kerta ennen vuotta 2012.

Viime kanavoinnissa kerroimme teille, että tämän olisi pitänyt huutaa teille, että tilanne saattaisi olla erilainen ja että kenties teidän olisi pitänyt etsiä erityisenergiaa. Monet eivät kuitenkaan tehneet sitä. Kerroimme teille viime kanavoinnissa, että henkisten ominaisuuksien oppiminen ei ole lineaarista. Tämä tahtoo sanoa sitä, että se ei noudata toimintamallia, jota ehkä odottaisitte.

Kerroimme teille, että odotatte oppimisenne lisääntyessä, että "tietopurkki" täyttyy hitaasti. Mutta jos kertoisimme teille, että tulisi aika, jolloin purkki olisi tyhjä hetken tai kaksi ja että kaikki otettaisiin teiltä pois, jotta voitaisiin täyttää purkki sen yli, mitä olitte oppineet, sanoisitte: "No, siinä ei ole mitään järkeä." Tämä johtuu siitä, että te ette ymmärrä sitä ei-lineaarista tapaa, millä oppiminen tapahtuu henkisesti. Onko tämä palapeli? Kyllä. Niinpä pyydämme teitä omaksumaan sen.

Tässä ovat tosiasiat tarkastelussa: Tämä informaatio on nyt menneisyyttänne. Viimeiset neljä kuukautta eivät ole olleet miellyttäviä [puhutaan syys-joulukuusta 2007]. Joillekin teistä vaikuttaa siltä, että henkisten totuuksienne ydinolemus on vetäytynyt. Asiat eivät ole menneet niin, kuin niiden olisi pitänyt. Jotkut työkalut, joita käytitte säilyttääksenne järkenne sakeassa energiassa, olivat vetäytyneet. Jotkut asiat, joihin todella luotitte - kuten lempeä ilme, tuomitsematon persoona ja aikakausien viisaus - olivat poissa. Shamaaniviisaus ei ollut paikalla tarvitessanne sitä.

Mainitsimme myös, että on tosiasia, että kulttuurinne juhlii joulua tänä aikana ja perheet kokoontuvat yhteen. Tämä pahensi tilannetta. Luulen, että monet teistä tietävät, mitä tarkoitan, sillä suhteet suvussa vaativat usein viisautta. Miten upeaa aikaa viisautenne vetäytymiselle! Sillä viisaus luo tilanteen, missä pystytte hillitsemään kielenne oikeaan aikaan, ja kenties jotkut teistä eivät pysynet siihen nyt? Tämä oli vetäytymistä ja monet tunsivat sen.

Kerroimme teille viime kanavoinnissa, että kun vuosi 2008 etenee, erityisesti tammikuun puoliväliin saakka, niin nämä asiat alkaisivat korvautua ja parantua. Ja niinpä tämä kanavointi käsittää yksinkertaisen selityksen uuden energian parannuksista. Kerron teille muutamia niistä. Aion luetella suuresti iloiten muutamia asioita, joita nämä ihmiset tässä huoneessa, kuuntelemassa tätä ja lukemassa tätä ovat halunnet hyvin kauan. Tämä on se vuosi… 2008, uusia alkuja.

Uusi energia

Kumppanini seisoi monta vuotta sitten näyttämöllä Israelissa, missä annoin hänelle tietoa niitä varten, jotka puhuivat arabiaa ja hepreaa tuossa huoneessa. Monet olivat huutaneet ja kysyneet: "Milloin asiat muuttuvat?" Annoin kumppanilleni informaatiota, joka hänen oli määrä sanoa näyttämöllä kaikkien kuultavaksi: Ennen vuotta 2008 ei Israel eikä ihmiskunta yleisesti ottaen ala nähdä muutoksia. Lopultakin jotkut teistä ymmärtävät tämän ja sen, miksi tämä sanottiin niin monta vuotta sitten.

Mahdollisuudet olivat aina olemassa. Siirtymä yhdeksästä yhteen oli aina olemassa. Kerroimme ennalta tämän ja annoimme teille vihjeitä matkan varrella, ja jotkut teistä ymmärsivät ne ja jotkut eivät. Nyt olette tämän kaiken keskellä. On uusia työkaluja. On parannuksia, ja tämän viestin kauneus on siinä, etteivät ne ole vain valotyöntekijöitä varten. Maapallo muuttuu, jos olette huomanneet.

Kaaoksen ymmärtäminen

Numero yksi: Monet teistä alkavat nyt saada järkeä siihen, mikä aiemmin oli kaaosta. Tämä tahtoo sanoa sitä, että siinä tavassa, jolla Henki toimii ihmisten kanssa tällä maapallolla, joka on näyttänyt kaoottiselle ja sattumanvaraiselle, alkaa nyt olla järkeä. Siinä on järkeä tavalla, mikä saat teidät tuntemaan olonne mukavammaksi, kun luotatte vastausten tulevan niitä tarvitessanne.

Kyse on todellisuudessa ajattelu-ulottuvuuden muutoksesta. Alatte ymmärtää mielessänne sillä tavalla, että te ette pysty oikeuttamaan 3D:ssä sitä, mitä tapahtuu. Tämä merkitsee sitä, että teille tulee paljon mukavammaksi olla omissa nahoissanne. Myös ne teistä, jotka kutsuvat itseään valotyöntekijöiksi, ne teistä jotka kutsuvat itseään metafyysisiksi, alkavat nähdä suunnitelman. Alatte nähdä mahdollisuuksia ja sen, miten kaaos ei olekaan kaaosta.

Tämä on lahja, sillä tähän saakka teille on ollut hyvin vaikeaa kolmiulotteisessa tilassa saada mitään järkeä niihin vastauksiin, joita tuli tiellenne. Siunattuja ovat ne ihmiset, jotka ovat kestäneet tätä oppimista kaikki nämä vuodet ja olleet hyvin luottavaisia!

Kumppanini on antanut teille fraasin: 3D huutaa ja luottamus kuiskaa. Hän tarkoittaa tällä sitä, että teidän todellisuutenne, se mitä odotatte, se mitä teille on opetettu ja se kaikki, mitä olette, huutaa teille. Mutta Hengen tavat ja näennäinen kaaos tuossa ymmärtämättömässä, moniulotteisessa tilassa, kuiskaavat. Ja näin 3D voittaa aina. Se hukuttaa pienen kuiskaavan äänen, joka sanoo: "Kuuntele Jumalan rakkautta." Niinpä kerromme teille, rakkaat ystävät, että 3D:n huutaminen alkaa vähentyä. Näistä käsitteistä tulee enemmän tasaväkisiä eikä teillä ole siirtymässä aivan yhtä paljon vaikeuksia. Tämä on numero yksi.

Valotyöntekijöiden omanarvontunto

Numero kaksi on jotain, mitä ette todennäköisesti odottaneet ja mitä ette todennäköisesti edes tienneet. Annan teille perusolettamuksen. Ne joilla on alhaisin omanarvontunto, ovat valotyöntekijöitä. Tiesittekö tämän? Ja ne joilla on alhaisin, ovat usein parantajia! Kenties ette odottaisi tätä, koska nämä ovat kosketuksissa Henkeen. Näillä on lahjoja. Mutta he ovat usein energiassa, joka ei tue heitä, ja kun ihminen jatkuvasti on epämiellyttävässä energiassa, hänestä tuntuu epämiellyttävälle. Hänen 3D-persoonallisuuteensa vaikutetaan, ja omanarvontunto on osa tätä.

Kuten olemme sanoneet aiemmin, tiedämme, keitä te olette. Saatatte kulkea pää pystyssä, mutta tiedämme myös, mitä teette ollessanne yksin. Tiedämme, mitä ajattelette ollessanne yksin. Kuulemme teidän huutonne: "Miksi minä? Ratkaistaanko tätä koskaan? Ymmärtääkö perheeni koskaan? Ymmärtääkö kumppanini koskaan?"

Kerron teille jotain, mitä tapahtuu uudessa energiassa, sillä se on lopultakin vaihtumassa. Siitä tulee suuri tasapainottaja. Se on hidasta, rakkaat ystävät. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta tämä on sen alkua. Tätä olet suurelta osin odottanut, valotyöntekijä. Valotyöntekijän omanarvontunto alkaa tulla sen suurenmoisuuden tasolle, mitä hän edustaa. Tämä johtuu siitä, ettei hän ole enää energiassa, joka on häntä vastaan. Se on häntä tukevaa energiaa.

Monet teistä alkavat hitaasti tuntea sen, missä Gaia ja te olette harmoniassa saman tarkoituksen hyväksi - mahdollisuus maailmanrauhaan. Etsikää tätä kaikkialta, ja ensimmäisenä sen tuntevat valotyöntekijät ja parantajat. Haastan teidät juhlimaan. Haastan teidät pysyttämään patsaan jonnekin sille energialle, joka muuttuu ja jonka kanssa olette valmiita! Tämä on vaistonvastaista kaikelle, mitä ihmiset tekevät, sillä he pystyttävät patsaita vain silloin, kun jotain pahaa tapahtuu.

Kenties on aika muuttaa tuota tietoisuutta. Miksi ette tekisi muistomerkkiä sille, mitä olette saaneet jollain tavalla aikaan ja juhlisi sitä? Puhaltakaa edes ilmapallo jossain! [Naurua] Voi, valotyöntekijä, ymmärrätkö, mitä sanon? Olet tullut siihen ikään/aikaan. 2008 on yksi, ja tämä on uusi alku. Alat saada sitä tukea, jota olet aina halunnut ja jonka vuoksi olet tehnyt työtä.

Suuremman kuvan näkeminen

Numero kolme: Alatte nähdä suuremman kuvan, ja on jo aikakin. Kuvitelkaa tämä: Oppimisen ja henkisen polun kulkemisen ominaisuudet pitivät teitä tietämättömänä ja pimeydessä. Siihen saakka ei tapahtunut mitään, kunnes tarvitsitte apua. Siinä kohdassa teille annettiin ratkaisu. Tämä on kartta, josta puhuttiin opettavaisessa tarinassa nimeltään Matka kotiin, jonka kumppanini kanavoi monta vuotta sitten. Odottakaa "kartan" muuttuvan. Suurempi kuva saa teidät näkemään ongelman yli. Suurempi kuva asettaa teidät epälineaarisempaan tilanteeseen, ja tämä tahtoo sanoa sitä, että aikajana menneisyydestä tulevaisuuteen rajoittaa teitä vähemmän.

Teistä on miellyttävämpää katsoa nyt-hetkeen, sillä se on energia, joka ei kunnioita ajan lineaarisuutta. Ratkaisut, joita teille tulevaisuudessa tulee, ovat enemmän odotettavissa. Niissä on mielestänne enemmän järkeä, kuin mitä olette nähneet menneisyydessä, koska näette suuremman kuvan. Nämä käsitteet, joita annan teille nyt, ovat kehittyneempiä, eivätkä jotkut teistä ymmärrä niitä ja haluavat ehkä kuunnella tai lukea tämän uudestaan. Jos minun pitäisi vetää tämä yhteen, sanoisin, että valotyöntekijä tuntee olonsa mukavammaksi itsensä ja ajan suhteen.

Vaihtoehtoisesta parantamisesta tulee enemmän valtavirtaa

Numero neljä: Parantaja, asiat joita edustat, ovat kehittymässä. Voi, se voi kestää jonkin aikaa, mutta kerron sinulle, että asioista, jotka ovat aavemaisia niille, jotka eivät usko siihen, mitä teet, tulee enemmän valtavirtaa. Odota tiedettä kehittyvän energiatyön taakse. Odota asiakkaita tulevan luoksesi odottamattomista paikoista, koska se toimii, mitä edustat! Kun tätä alkaa tapahtua, voit sanoa: "Kyllä, näen niin tapahtuvan!" Ja kun näet… puhalla ilmapallo, ole kiltti! [Naurua] Juhlista sitä. Voi, rakkaat ystävät, kerron teille, että juhlistaessanne tunnustatte Hengelle, että näitä asioita tapahtuu. Se on kuin niiden asioiden tunnustamista, joita et ole odottanut, mutta joita tiesit olevan. Tätä on moniulotteiseksi tuleminen. Uskosta tulee todellisuutta ja parantamisesta helpompaa.

Ei-parantaja, haluatko parantaa itsesi? Siksikö olet täällä? Siksikö silmäsi ovat tällä sivulla? Siksikö korvasi ovat täällä tuolilla? Näinkö on? Siksikö tulit? Tämä on energiaa sinulle. Ei ole sattumaa, että olet täällä, sillä ne asiat, joita teidän on kerrottu voivan tehdä, ovat sinun. Käännä DNA:ta taaksepäin aikaan, jolloin sairautta ei ollut, jolloin ongelmaa ei ollut. Näe se turmeltumattomana ja puhtaana. Ymmärrä parantumisen ei-lineaarisuus, joka ei ole riippuvainen ajasta. Onko mahdollista kelata DNA:ta taaksepäin? On. Tässä huoneessa on niitä, jotka ovat tehneet sitä jonkin aikaa. He tietävät.

Sanon sitä, että nämä asiat ovat helpottumassa. Miksi? Koska aikakauden energia on käsillä. Koska magneettiverkko on ollut asetettuna vuodesta 2002 saakka juuri tätä asiaa varten ja nyt se on teidän. "Voi, Kryon, milloin näitä asioita alkaa tapahtua?" Sanon niiden alkavan nyt, mutta te ette näe kaikkia näitä asioita heti. Näette, kun työstätte niitä. Tulkoon sanotuksi, että kukaan ihminen ei voi istua rennosti ja odottaa Jumalan ihmeiden putoavan syliinsä. Osa tätä aihetta on se, että valotyöntekijöitä pyydetään nousemaan ylös ja työntämään ovia. Löytäkää se synkronismi, joka pyörittää järjestelmää ja vaatikaa itsellenne uutta energiaa, joka on käsillä.

Yhteys korkeampaan itseen

Numero viisi: On helpompaa yhdistyä korkeampaan itseen. Eikö olekin jo sen aika? Monet enkelit juhlivat tällä hetkellä ja he laulavat upeaa laulua. Toivon, että voisitte kuulla sen. Kuoro on hämmästyttävän upea. Ei ole mitään vastaavaa kuin moniulotteinen ääni, soinnut joita ihmiskorva ei pysty kuulemaan, valo joka vastaa taajuuksia, jotka ovat liian korkeita mitattavaksi ja ääni joka on niin korkea, että se sulautuu yhteen valon värien kanssa. Ja jos vain voisitte kuulla heidän laulamansa laulut! Kuunnella niiden sanoja! Voi, nimenne mainitaan niissä. Se on enkelinimenne, nimi joka teillä on ikuisesti - se ei ole ihmisnimenne. He juhlivat sitä, mitä olet synnyttänyt, ihmisolento, aikakauden jota ei ennustettu, aikakauden jota kukaan profeetta ei kertonut tulevaksi, ja on kuitenkin hyvin paljon todisteita siitä, että olette siinä ajassa.

Sanon taas kerran, että missä on se maailmanloppu, jota odotitte. Sanon taas kerran, että missä on se tuho ja hävitys, jonka kaikki sanoivat tulevan osaksenne. Sanon taas kerran, että missä on kaikki se negatiivisuus. Voi, tulee olemaan haasteita, aina on. Luettelen joitakin niistä teille hetken kuluttua, mutta olette kohonneet pois siitä vanhasta energiasta, jossa olette olleet tuhansia vuosia, ja olette saaneet aikaan maapallolle energian, jota kukaan ei osannut odottaa.

Ja luomanne valon on saanut aikaan alle puoli prosenttia ihmisrodusta. Jos kuuntelet tätä viestiä eikä sinulla ole aavistustakaan siitä, mitä tapahtuu, minäpä kerron sinulle tämän: Tämä ei ole elitistinen viesti. Tämä ei ole vain esoteerisia ihmisiä varten. Sinua ei tuomita ja tunnen sinutkin. Olet yhtä rakastettu kuin kuka tahansa perheenjäsen. Miksi et katsoisi tätä? Katso, onko se sinua varten. Sinun ei ole pakko, koska sinulla on vapaa valinta, mutta tällä planeetalla on tapahtunut kaunis asia, ja siitä puhun tänään.

Suhde Jumalaan

Numero kuusi: Teistä tuntuu paljon, paljon mukavammalta valotyöntekijänahoissanne kuin koskaan ennen. Suhde Henkeen näyttää veljelliseltä tai sisarelliselta. Kyse ei ole enää Jumalasta ja ihmisestä, jos haluatte sen muuttuvan. Tämä vaatii sitä, että jotkut teistä alkavat kanavoida. Oletteko valmiita? Voi, kenties ette ääneen. Kuten olen sanonut aiemmin, kyse olisi ehkä korkeamman itsenne kanavoinnista vain itsellenne. Älkää pelätkö tätä. Kumppanini käyttää sanoja: kanavoida "sinua sinun kanssa". Älkää pelätkö Jumalan rakkautta elämässänne. Älkää pelätkö siirtymää elämässänne. Kaikki näkevät muutoksen hyvin pelottavana, mutta entä jos se on ratkaisu ongelmiinne? Onko se OK mielestänne? Ajatelkaa massiivista, positiivista muutosta.

Tämän uuden alun haasteita

Minäpä luettelen muutamia asioita, joita tulee muun muassa ja jotka ovat kenties haastavia omalla tavallaan, ja annan erilaisen… julistuksenkin uuden energian ominaisuuksista, jotka muuttavat kumppanini elämää.

Liikaa valoa

Ette voi enää pitää sisällänne valoa, jota teillä on, ja tämä alkaa näkyä. Juuri kun luulitte olevan turvallista! [Naurua] Niin pitkään kuin piditte "laitaa edessä", eikö niin? Ette voi pitää enää. Ihmiset tietävät, missä olette mukana ja he tietävät, mitä teette. Muistakaa, että kerroimme teille tästä päivästä. Kerroimme teille taistelusta valon ja pimeyden välillä. Kerroimme teille, että olisi niitä, jotka eivät hyväksy sitä, mitä teillä on. Tarkkailkaa tätä, sillä ympärillänne on enemmän niitä, jotka eivät hyväksy sitä, mitä teillä on, ja se vain kuuluu asiaan.

Teillä ei voi huomaamatta olla henkistä voimaa ja valoa, joka muuttaa elämää. Riippumatta siitä miten hiljainen tai nöyrä olet, olet täynnä Henkeä ja Jumalan rakkautta, ja ihmiset huomaavat sen. Ja sinun on selitettävä sitä vähän enemmän kuin nyt. "No, Kryon, mitä teen? Mitä sanon? Kerronko heille olevani valotyöntekijä?" Et. Miksi et kertoisi heille, että olet rakastanut Jumalaan? Miksi et kertoisi heille, että olet nähnyt itsesi toisella tavalla ja sinusta tuntuu miellyttävältä olla omissa nahoissasi. Miksi et kertoisi heille, ettei se uhkaa heidän elämäänsä tai kirkkojaan ja että kyse on vain sinusta sinun kanssasi. Anna heidän nähdä Jumala sinussa äläkä anna heidän pelätä.

Valotyöntekijän pelkääminen

Toinen haaste liittyy samaan asiaan. Monet pelkäävät joka tapauksessa. Valo tekee sitä. Maapallolla, joka on ollut pimeydessä vuosituhansien ajan ja jolla yhtäkkiä on ennen kokematonta valoa, monet pelkäävät. Jos olet tottunut pimeyteen ja yhtäkkiä on valoa, peität silmäsi ja ihmettelet, mitä se voisi olla. On niitä, jotka vellovat pimeydessä, jotka nauttivat kaikesta elämänsä draamasta, jotka ovat uhreja ja nauttivat siitä, jotka juoksevat pois luotasi… juoksevat pois luotasi!

Edustatte jotain sellaista, mitä he eivät ymmärrä, ja ironia on siinä, että se mitä kannatte, voisi parantaa heidän elämänsä, lopettaa heidän draamansa ja nostaa heitä. Mutta he eivät koske teihin. He pelkäävät palavansa siinä, mitä teillä on. Olette voimakkaita! Tarkkailkaa tätä piirrettä, ja vaikka osaisitte odottaakin sitä, te ette ymmärrä sitä. Sanotte: "Miksi he eivät pidä minusta? Miksi yhtäkkiä on sellaista katkeruutta tai pettämistä? Minähän kannan vain valoa!" Kyse on pelosta. Valon ja sen pelosta, mitä se edustaa pimeässä maailmassa. Vaikuttaako se teihin? Tietenkin.

Osatkaa siis odottaa sitä ja tietäkää, mitä tehdä. Olette valmistautuneita. Tämän tapahtuessa vain rakastakaa heitä. Et pysty parantamaan maailmaa, rakas ystävä, jos se ei halua parantua. Voit vain antaa valosi loistaa. Niillä jotka näkevät sen, on vapaa valinta, aivan kuin sinulla. He voivat ottaa sen vastaan tai juosta karkuun. Älä tuomitse niitä, jotka eivät ole valmiita omalle löydöllesi, sillä Jumala rakastaa heitä aivan yhtä paljon kuin sinuakin, ja heillä on omat polkunsa käyttää erottelukykyään, kun he käyvät tämän planeetan oppitunneja.

Viesti Lee Carrollille

Numero kolme on viesti kumppanilleni [Lee], mikä annetaan teidän kaikkien kuultavaksi, että se tulee tietoon. Sillä tämä on tärkeää, ja jos kertoisin sen vain hänelle itselleen, hän ei ehkä kertoisi kenellekään ja pitäisi tiedon itsellään. Näin se on julkista.

Vuosien ajan olen antanut hänelle varoituksia mediasta. Vuosia olen sanonut hänelle, että on sopimatonta kanavoida massamediassa, erityisesti tv/radio-lähetyksissä. Tässä viitataan sellaiseen lineaariseen lähetykseen, jota ei pyydetä, joka lentää ilmassa ja joka valitaan, kun sattumanvaraisesti "tupsahdetaan" jollekin asemalle tai taajuudelle. Yhtäkkiä huomataan Kryonin puhuvan.

Se on sopimatonta ja se tulee olemaan edelleen sopimatonta eikä hänellä ole lupaa laittaa kokonaista, tallennettua kanavointia lähetykseen. Voi, saattaa sekin aika tulla, muttei nyt. Hänellä on nyt kuitenkin lupa tästä lähtien tehdä kahta asiaa, joita hän ei ole tehnyt aiemmin. Yksi: Nyt on luvallista laittaa suunniteltuja näytteitä kanavoinnista lähetykseen, minkä hän tekee. Murusia, voitaisiin sanoa. Äänipalasia, voitaisiin sanoa. Kaksi: Hänellä on nyt myös lupa ensimmäistä kertaa mennä kahdenkeskiseen kanavointiin ja antaa Kryonin haastatteluja, joissa vastataan haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Eikä hän pidä tästä, koska hän ei ole julistaja. Tämä on osa uutta energiaa, kumppanini. Tämä on osa sitä, että laaja yleisö on valmistumassa hyväksymään tai torjumaan. Monet näkevät hänet pellenä. Kuitenkin kerron teille, että Jumalan rakkaus on asettanut hänet tähän ja Jumalan rakkaus auttaa hänet tämän läpi.

Teeskenteleminen

Tämän kanavoinniksi kutsutun prosessin teeskentelemisestä tulee paljon vaikeampaa, koska tulee paljon lisää ihmisiä - molemmista sukupuolista - jotka näkevät valot. He tietävät, onko se todellista vai ei. Monet paljastuvat siinä, että he kanavoivat sopimattomasti vain itse, ilman pyhää energiaa. Valmistautukaa, sillä kumpikin puoli - valotyöntekijät ja ei-valotyöntekijät - näkee ne selvästi, jotka tekevät sitä sopimattomasti saadakseen valtaa tai hallintaa tai pahaa mainetta (kanavoinnille).

Etsikää Jumalan rakkauden vilpittömyyttä jokaisesta sanasta. Etsikää Jumalan rakkauden vilpittömyyttä, joka aina huutaa rakkauttaan ihmiskuntaa kohtaan, huutaa asioita, jotka eivät ole kilpailevia, ja huutaa tuomitsematta hyväksyntää jokaiselle ihmiselle, joka kuuntelee. Tämä on se Jumala, jonka tunnette. Tämä on se, johon olette rakastuneet. Tämä on se, joka pesee jalkanne tänään.

Hengen energia ei ole lokeroitavissa tai jäsenneltävissä johonkin oppijärjestelmään. On niitä, jotka kuullessaan tämän sanovat: "Tämän on oltava pahuutta." Ja on niitä, jotka kuullessaan tämän sanovat: "Tämä on Jumalan rakkautta." Näiden välillä on tietoisuus, joka edustaa ihmisolennon vapaata valintaa. Se edustaa suljettua mieltä ja sydäntä. Se edustaa muutoksen pelkoa.

Haluaisin kertoa teille, että tämä Kryoniksi kutsuttu olento rakastaa ihmiskuntaa eikä se koskaan toisi teille viestiä, joka olisi sopimaton tai täynnä tuhoa. Se tuo vain viestiä, joka lisää sen suurenmoisuutta, joka on tässä huoneessa ja joka kuuntelee ja lukee ja jota kutsutaan ihmiskunnaksi. Älkää tarkastelko tätä sanoen, että se on sopimatonta, koska se ei noudata mitään maallista oppijärjestelmää, jonka olette kehittäneet aikakausien mytologiasta. Ette voi tehdä niin. Tehkää kotitehtävänne. Tuntekaa rakkaus, jota täällä on. Päättäkää sitten asiasta itse niiden laatikkojen ulkopuolella, missä teitä opetettiin. Antakaa sydämenne tehdä päätös.

Varokaa niitä, jotka haluaisivat viedä tämän kontrolloidulle tasolle. No niin, kumppanini, tiedät, miksi olen antanut sinulle luvan puhua medialle kanssani… auttaakseni kamppailemaan niitä vastaan, jotka yrittävät teeskennellä sitä, mitä olet tehnyt 19 vuotta.

Muutos on käsillä

Viimeinen kohta on tämä. Valmistautukaa muutokseen. Se on ollut tulossa, ja olette saaneet kanavointeja, jotka sanovat niin. Kyse on suuresta muutoksesta, ja se alkaa. Se on alkua valmistautumiseen sitä varten, mitä mayat ovat kertoneet tapahtuvan, kun maapallo siirtyy vuoteen 2012. Tämä taikavuosi, mitä monet pelkäävät, on vain merkkipaalu, joka tulee eteen aikajanallanne. Se sanoo, että olette siirtymässä uuteen energiaan, josta enkelit kertoivat teille etukäteen. Vuonna 2012 ei tapahdu mitään merkittävää henkistä tapahtumaan - vain sen merkkipaalun juhlimista, joka kertoo teille, että olette saapuneet perille.

Siitä tulee erilaista. Niille teistä, jotka eivät pidä muutoksesta, se on pelottavaa. Valmistautukaa siis siihen. Kaikki teille tuomani asiat ovat positiivisia ja täynnä valoa muutoksessakin.

Alkakaa valmistautua sellaiseen, jonka kerroimme kauan sitten olevan mahdollista jopa teidän elinaikananne. Tätä ette koskaan odottaneet, ja tämä on maailmanrauhan hidasta kehittymistä. Tarkkailkaa muuttuvaa Lähi-itää. Voi, se ei tapahdu välittömästi. Mutta siemenet on olemassa. Puhun nyt heprealaisille ja arabialaisille korville ja sanon teille tämän: Aikanne alkaa tulla. Sitä olette pyytäneet ja rukoilleet. Yhteisymmärrystietoisuus on alkamassa vaikeassa maassa. Se on käsillä. Tarkkailkaa sitä, rukoilkaa sitä, lähettäkää sille valoa, olkaa osa sitä, sillä voitte vaatia sen itsellenne.

Älkää kiinnittäkö huomiota uutisiinne. Ne tuovat teille huonoimmasta huonointa. Ne tuovat aina ja tulevat aina tuomaan. Näin sen järjestelmänsä toimii. Media etsii huonointa mahdollista, kammottavinta mahdollista asiaa, mitä on tuona päivänä planeetalla tapahtunut ja se keskittää ja kuluttaa kaikki resurssinsa siihen. Se ei kerro teille muista tapahtumista. Tällä hetkellä teille ei kerrota Lähi-idässä niistä, jotka yrittävät rakentaa rauhaa hallituksen ulkopuolella. Teille ei kerrota, että ongelman molemmilta puolita yhdistyy tällä hetkellä satojatuhansia ihmisiä. Uutisenne eivät ole koskaan raportoineet siitä. Se on vaan vähän liian toiveikasta. [Naurua]

Siunattu on se ihmisolento, joka kuulee tämän viestin henkilökohtaisesti tässä huoneessa, sillä haaste on tämä: Kävele ulos erilaisena kuin tulit. Tiedä, että jalkasi on pesty tänään. Olen Kryon. En sanoisi näitä asioita, jos tilanne ei olisi näin. Olen rakastunut ihmiskuntaan ja tulen aina olemaan siihen saakka, kunnes se lakkaa olemasta ja olemme kaikki taas kerran yhtä.

Ja niin se on.

Kryon