YLEISKATSAUS YLÖSNOUSEMUKSEEN

Arkkienkeli Rafaelia kanavoinut Jeannie Weyrick (www.enlightenment4u.org/Articles.html)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Samalla kun ylösnouseminen on henkilökohtaista jokaiselle valotyöntekijälle ennen lopullista ylösnousemista, se on tulevaisuudessa massatapahtuma maan päällä jokaiselle, joka haluaa osallistua siihen ja siirtyä henkisen kehityksensä seuraavalle tasolle. Ylösnouseminen on vaihtoehto ja valinta jokaisen tehtäväksi.

Monet sivilisaatiot ovat kautta historian ennustaneet ylösnousemuksesta ja se tunnetaan toisillakin nimillä. Sitä on kutsuttu myös toiseksi tulemiseksi ja kultaiseksi ajaksi.

Ihmiset ovat tänä aikana maan päällä valmistautumassa jonkinlaiseen valmistumiseen. Jokaisella, joka haluaa mennä kolmannen ulottuvuuden ja nykyisen henkisen tasonsa yläpuolelle, on tilaisuus edistyä suuren apumäärän tukemana nyt ja tulevina vuosina.

Parhaillaan valotyöntekijät, joista monet ovat inkarnoituneet korkeammista ulottuvuuksista erityisesti auttamaan ylösnousemuksessa tässä elämässä, valmistautuvat tietoiseen ylösnousemukseen. Kun he sen tekevät, he ovat tietoisesti yhteydessä siihen valtavaan korkeamman ulottuvuuden itsensä osaan, joka auttaa ihmisiä maan päällä heidän ylösnousemuksessaan. He pystyvät käyttämään korkeamman tason yhteyttään auttaakseen ihmisiä maan päällä. He pystyvät opettamaan suurempia henkisiä käsityksiä ja totuuksia ja näyttämään toisille tietä ylösnousemukseen.

Viidennen ulottuvuuden maapallo on se, mihin jotkut ihmiset ylösnousevat lopullisessa massaylösnousemuksessa. Maapallo on moniulotteinen ja kuten kaikki olennot se on jo olemassa useissa ulottuvuuksissa. 5D-maapallo on seuraava henkisen kehittymisen askel joillekin ihmisille maan päällä. Toiset päättävät ylösnousta ei-fyysiseen ulottuvuuteen. Näitä valintoja ihmiset tekevät ylösnoustessaan.

Maan päällä on tällä hetkellä miljoonia valotyöntekijöitä ja useimmat heistä eivät ole vielä heränneet, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on vähän tai ei mitään ajatusta siitä, keitä he ovat ja miksi he ovat täällä juuri nyt. Kun ensimmäiset valotyöntekijät ylösnousevat, ne tulevat kirjoittamaan kirjoja ja lopulta käyttämään kaikkia mediamuotoja saadakseen ulos informaatiota auttamaan näiden valotyöntekijöiden herättämisessä ja opettamaan ihmisiä yleisesti ottaen ylösnousemuksesta.

Kaikki ihmiset, jotka ovat tänä päivänä maan päällä, tiesivät ylösnousemusmahdollisuudesta tässä elämässä, ja se on tärkein syy, miksi he päättivät syntyä tämän aikajakson aikana. Jokainen henkilö halusi kokea ylösnousemuksen jollain tavalla, vaikka he eivät itse vielä ylösnousisikaan.

Vaaditaan valtavia ponnisteluja sen selkeyttämiseksi, ettei tätä aikaa tarvitse pelätä. Tämä on suuren ilon ja henkisen kehityksen aikaa eikä tuhon ja tuomitsemisen aikaa, kuten jotkut uskovat. Jonkin verran siitä informaatiosta, joka koskee tätä aikaa maan päällä ja joka on saatu usean viime vuosituhannen aikana, on tulkittu pelon ja hyvin rajoittuneiden uskomusten kautta, ja tämä on monissa tapauksissa vääristänyt suuresti viestejä. Jonkin verran ihmisille annettiin informaatiota ylösnousemuksesta myös koodeina ja vertauskuvina, kuten Ilmestyskirjassa.

Ilmestyskirjassa on paljon vertauskuvallisesti siitä, mitä keho ja tietoisuus kokee avautuessaan korkeammille energioille ja tietoisuudelle ja vapautuessaan tiheydestä. Ei ole kyse siitä, että tämä avautuminen ja uusi tietoisuus olisivat mitenkään väkivaltaisia, mutta joillakin ihmisillä on hyvin vaikeaa mennä sen yläpuolelle, mitä tai keitä he ovat nyt, ja nähdä itsensä suuremmassa valossa, laajentuneella tavalla.

Mitä tapahtuu? Minne mennään? Mitä tehdään? Voidaanko se kommunikoida tavalla, mitä tavallinen ihminen voisi ymmärtää?

Valotyöntekijät ovat monista ulottuvuuksista, mitkä ovat paljon yli 5D:n. He ovat myös monista paikoista. Jotkut ovat planeetoilta, jotka ovat jo kehittyneet korkeampiin ulottuvuuksiin ja jotkut ovat ei-fyysisistä ulottuvuuksista. Mutta kaikki valotyöntekijät, jotka ovat korkeammasta ulottuvuudesta ja valitsevat tämän planetaarisen kokemuksen, ovat Kaikkeuden (Jumalan) opettajia ja viestintuojia ja ovat täällä auttamassa Jumalan suunnitelman toteuttamisessa.

Heitä voitaisiin pitää enemmän enkeliolentojen kaltaisina kuin ”ET”:nä (suom.huom. maan ulkopuolinen olento) siinä mielessä, miten useimmat ihmiset ymmärtävät sanan ”ET”. ET:t, joita useimmat ihmiset ajattelevat ”avaruusolentoina”, ovat kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta eivätkä välttämättä yhtään henkisesti kehittyneempiä kuin maan ihmiset. ET:t alemmista ulottuvuuksista eivät ole ”valo-olentoja”. Valo-olento on ihminen, joka on kehittynyt kolmannen/neljännen ulottuvuuden rajoitusten yläpuolelle ja toimii tietoisessa yhteydessä korkeampaan itseensä.

Heillä on myös Jumalan tietoisuus eli heillä on ymmärrys ykseydestä Kaiken olevaisen ja koko luomakunnan kanssa intiimillä tasolla. Se mitä kukin valotyöntekijä siis kokee omassa henkilökohtaisessa ylösnousemuksessaan, on ainutlaatuista ja yksilöllistä riippuen siitä ulottuvuudesta, mistä he ovat, ja paikasta, mihin he ylösnousevat ”kotiin”.

Ulottuvuuksia ei todellisuudessa numeroida ykkösestä eteenpäin. Kaikkia annettuja numeroita käytetään vain viittauksena siihen, mitä ihmiset ajattelevat kolmantena ulottuvuutena. Ulottuvuuksia on olemassa kuten tietoisuuden eri tasoja. Edistyessänne ulottuvuuksissa, te laajennatte ymmärrystänne ja kykyänne rakastaa, auttaa ja palvella toisia.

Ulottuvuuksia on rajaton määrä. Jokaisessa ulottuvuudessa voi myös olla eri paikkoja, aivan samalla tavalla kuin on monia, monia planeettoja kolmannessa ulottuvuudessa. Ulottuvuuksien lukumäärä ei ole rajoittunut, koska olennot kehittyvät, kasvavat ja luovat jatkuvasti lisää ulottuvuuksia ja paikkoja jokaiseen ulottuvuuteen koettavaksi.

Silloin kun valotyöntekijä ylösnousee, hän yhdistyy tietoisesti ja alkaa sulautua takasin siihen korkeamman ulottuvuuden itsensä osaan, josta hän inkarnoitui tänne. Joissain tapauksissa korkeamman ulottuvuuden itse voi olla suunnaton ja sillä voi olla monia eri itsen puolia. Ylösnousemusprosessissa tämä yhdistyminen takaisin korkeamman ulottuvuuden itseen alkaa tapahtua aivan alusta alkaen.

Ylösnousemusprosessi saadaan valmiiksi osittain tekemällä energian ja tietoisuuden laajennustyötä korkeamman ulottuvuuden itsensä kanssa. Tätä työtä tehdään tavallisesti henkilökohtaisten oppaidenne avulla, jotka ovat monta kertaa osa laajennettua henkistä perhettänne korkeammissa ulottuvuuksissa.

Energia on Jumalan valoa. Siitä jokainen ja kaikki on tehty kaikissa ulottuvuuksissa. Se kuljettaa mukanaan Jumalan tietoisuutta ja näin Kaikkeus kokee kaiken luomistyön, kaikki itsensä osat. Jumalainen energia voi kuljettaa mukanaan suurta rakkautta ja informaatiota.

Energia, jota käytetään auttamaan teitä, voi olla myös oman korkeamman itsenne, oppaidenne, Sanandan, jonkin Ylösnousseen Mestarin, enkeliolennon tai olentoryhmän henkilökohtaista energiaa. Se tekee siitä heidän henkilökohtaista energiaansa, että he kanavoivat Jumalan energiaa kauttaan, lisäten siihen rakkauttaan ja viisauttaan, ennen kuin kanavoivat sitä teidän lävitsenne ylösnousemustyötänne varten tai kanavoitavaksi informaatioksi tai vain jakaakseen rakkauttaan teidän kanssanne.

Mitä enemmän te laajennatte tietoisuuttanne ja nostatte kykyänne työskennellä jumalaisen energian kanssa, sitä suurempi teidän kapasiteettinne on yhdistyä takaisin korkeamman ulottuvuuden itseenne ja olla tietoisessa yhteydessä sen ja muiden olentojen kanssa korkeammissa ulottuvuuksissa.

Ylösnoustuaan ja yhdistyttyään takaisin korkeamman ulottuvuuden itseensä, valotyöntekijät elävät ja työskentelevät korkeammissa ulottuvuuksissa ja maan päällä, siirtyen edestakaisin ulottuvuuksien välillä.

Ihmiset, jotka ylösnousevat ensimmäistä kertaa 5D:hen lopullisessa ylösnousemuksessa, ovat hyvin tietoisessa yhteydessä korkeampaan itseensä ja heillä on tilaisuus valita, mihin 5D:ssä he haluavat mennä seuraavana oppimisen ja kasvamisen askeleenaan. He pysyvät jälkeenpäin 5D:ssä eivätkä tule takaisin kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen maan päälle.

5D on ulottuvuus, joka tarjoaa valittavaksi sekä fyysisiä planetaarisia kokemuksia että ei-fyysisiä kokemuksia.

On siis eroa siinä, mitä kokevat ne valotyöntekijät, jotka ylösnousevat ”takaisin kotiin”, mutta jäävät myös 3D-maapallolle fyysisesti auttamaan ylösnousemuksessa, ja ne ihmiset, jotka ylösnousevat 5D:hen ensimmäistä kertaa lopullisessa massaylösnousemuksessa ja jäävät sinne.

Kaikissa tapauksissa on sopeutumisprosessi alkuylösnousemuskokemuksen jälkeen. Valotyöntekijät kokevat menevänsä takaisin kotiin siihen ulottuvuuteen ja paikkaan, josta he tulivat, mutta se tehdään askel askeleelta ajan kuluessa. Tämä prosessi on hyvin henkilökohtainen ja otettavat askeleet ja prosessin loppuunsaattamiseen kuluvat aika riippuvat yksittäisestä ihmisestä. Heidän on laajennettava tietoisuuttaan hitaasti kulkiessaan 3D-ihmisestä, joksi he tulivat inkarnoitumalla tänne, yhdistymään takaisin korkeamman ulottuvuuden olennoksi, josta he inkarnoituivat tänne.

Korkeammissa ulottuvuuksissa, silloin kun saavutetaan tietty kehityskohta, kaksoisliekit, mies/naispuoliskot yhdistyvät muodostaakseen yhden olennon. Noissa ulottuvuuksissa vietetään paljon aikaa ei-fyysisenä, mutta voidaan ilmentää keho ja fyysinen ympäristö, jos halutaan ja silloin kun halutaan. Ilmennettävä keho voi olla naisen, miehen tai androgyyninen keho. Samaan aikaan kun kaksoisliekit ovat yhdistyneitä olentoja, he voivat kuitenkin ilmentyä joko mies- tai naisosuuteensa, vaikka heidän tietoisuutensa onkin täysin yhdistynyt yhdeksi.

Useimmat Ylösnousseet Mestarit ovat siinä ulottuvuudessa, mistä heitä kanavoidaan, tällä tavalla yhdistyneitä olentoja, vaikka heitä kanavoitaisiinkin joka mies- tai naisitsenä. Kaikki arkkienkelit ja muut henkisesti hyvin kehittyneet olennot ovat myös yhdistyneitä tällä tavalla. Jotkut valotyöntekijät ylösnousevat takaisin ulottuvuuteen, joka on ei-fyysinen ja jossa heidän korkeamman ulottuvuuden itse on yhdistynyt mies/naisolento.

Ylösnoustuaan ja sopeuduttuaan valotyöntekijät pystyvät käyttämään korkeamman ulottuvuuden tietoaan ja kykyjään auttaakseen ihmisiä. Kymmenettuhannet valotyöntekijät maailmanlaajuisesti pystyvät auttamaan ihmisiä ja maapalloa synnyttämällä suurempaa henkistä ja kosmista ymmärrystä.

Valotyöntekijät ylösnousevat, kun ovat siihen henkilökohtaisesti valmiita, mutta useimmat heistä ylösnousevat ennen maapallon lopullista ylösnousemusta. Maapallon ihmiset voivat valita, ylösnousevatko he vai eivät, kuten voi jokainen valotyöntekijäkin. 3D-maapallo tulee jatkamaan olemassaoloaan ylösnousemuksen jälkeen. Ylösnousemus on henkistä heräämistä ja niille, jotka sen valitsevat, askel oman henkisen kehityksensä seuraavalle tasolle. Sen aikaansaamiseen ei tarvitse liittyä vuosien selkkauksia ja tuhoa.

Jokainen maan päällä tulee tietämään, että ylösnousemusvalmistelut ovat käynnissä ja heillä on tilaisuus osallistua, jos haluavat.

”Kultaisen ajan” alkaminen on mahdollista 3D-maapallolla myös niille, jotka eivät valitse ylösnousemusta. Jos ihmiset oppivat niistä henkisistä opetuksista ja siitä korkeamman ulottuvuuden viisaudesta, joita tarjotaan ylösnousemuksen valmisteluvuosien aikana, he voivat käyttää tuota tietoa tehdäkseen maapallosta paljon paremman paikan elää. Olla valitsematta ylösnousemus on täysin käypä valinta ja se tehdään sekä korkeamman itsen että tietoisen mielen tasolla.

Kaikille maapallon ihmisille tämä voi olla upeaa aikaa herätä siksi henkiseksi olennoksi, joita he ovat, ja tilaisuus siirtyä paljon monitahoisempaan ja palkitsevampaan elämään oman henkisen kehityksensä seuraavalle tasolle.

Arkkienkeli Rafael