IHMISTILA
- Tämä ei ole harjoitus!

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother ( www.lightworker.com)
15.12.2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Tässä kuussa Ryhmä antaa meille näkemyksen itsestämme heidän näkökulmastaan. Kuvittelen joukon enkeleitä istumassa ja puhumassa jotain tällaista: "Jukra, minun ihmiselläni on todella paha ihmistila. Hän on niin hauska… Hän todella luulee olevansa ihminen!"

Tässä he antavat meille kolme käytännöllistä työkalua auttamaan, jotta pääset eroon ihmistilasta.

Vuosi 2008 tulee olemaan mahtava, kun käännymme ihmiskunnalle merkittävästä kulmasta. Olkoon vuotesi 2008 täynnä taikaa ja intohimoa.

Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä.

Steve Rother

Erityispyyntö: Tekijänoikeus 2007, Steve Rother. Tämä informaatio on tarkoitettu kiertoon ja levitettäväksi kokonaisuudessaan tai osissa, tämä huomautus mukaan liitettynä. Tätä materiaalia voidaan käyttää sillä ehdolla, että oikeudet kaikkeen materiaaliin, mukaan luettuna tämän materiaalin käännökset, jäävät alkuperäisen tekijänoikeuden haltijalle. Lisäinformaatiota the groupista löytyy osoitteesta www.lightworker.com. Kiitos avusta valon levittämisessä!

***********

Terveisiä kotoa

Ihmistila

Jokaisella teistä on olotila, jonka kanssa selviydytte ja joka on aiheuttanut teille suuria vaikeuksia koko tällä planeetalla olemisenne ajan. Teillä jokaisella on haastena nähdä itsenne sellaisena, mitä te todella olette. Tämä johtuu syvään juurtuneesta uskomusjärjestelmästä, joka teillä kaikilla on. Se oli välttämätön ihan alusta saakka, koska se oli osa, joka aktivoi teissä kaiken. Mutta teillä on voimakas tila, jota kutsumme ihmistilaksi. Ihmistila on erittäin vakava hengen sairaus.

Silloin kun henki astuu biologiakuplaan ja aktivoi verhon estämään sitä muistamasta, sillä on edelleen muistoja kotoa. Ajan kuluessa ne haalistuvat tietoisuuden takaosaan, ellei niitä vahvisteta. Joskus ne jäävät vain solumuistoiksi, mitkä ovat sielun leimoja fyysisessä kehossa. Tässä kohtaa sielu alkaa todella uskoa olevansa ihminen. Tämä on sielun vakava sairaus, jota kutsumme ihmistilaksi.

Tämän kanssa olette tekemisissä joka päivä. Kaikkialla, minne katsotte arkielämässänne, on ihmisiä, jotka yrittävät saada teidät uskomaan ihmistilaan, jotta voitte olla heidän kaltaisensa. Se että ihmiset kulkevat todella uskoen, että he ovat se ihmiskeho, jossa elävät, on aiheuttanut ihmiskunnalle enemmän vaikeuksia, kuin voisitte koskaan kuvitellakaan.

Tämä on alkamassa muuttua. Ihmisten uudelleenjohdotus on käynnissä ja evoluutio saa pian kaikki ihmiset näkemään eri näkökulmasta. Tämä näkökulma on ymmärryksenne perusta valotyöntekijänä. Nyt katsotte ihmisiä, jotka alkavat nähdä itsensä sellaisina, kuin he todellisuudessa ovat, sen sijaan mitä he uskovat itsensä olevan.

Teille on hyvin vaikeaa ottaa pois siipenne, laittaa päällenne fyysinen biologiakupla ja teeskennellä olevanne ihminen. Suunnittelitte verhon, joka on uskomattoman vahva ja toimii todella hyvin.

Fyysiset muutokset

Fyysinen biologiakupla on nyt sopeutumassa uuteen "sinuun". Useita asioita tapahtuu samanaikaisesti. Ensinnäkin kehitätte fyysistä kehoa paljon enemmän, kuin tiedätte, ja se alkaa pian näkyä. Fyysinen olemuksenne alkaa ottaa uusia ominaisuuksia sallimaan lisävalon tulemisen kehoonne. Tällaista ei ole koskaan odotettu tapahtuvan tällä planeetalla. Tätä ei koskaan odotettu tapahtuvan tässä pelissä.

Ei koskaan ajateltu, että tulevilla lapsilla voisi olla mukanaan taikaa, joka auttaisi teitä muistamaan itsenne, ja kuitenkin sitä alkaa tapahtua. Ei koskaan ajateltu, että voisitte olla ihmisiä ja päästää kaiken valonne fyysisen kehoonne läpi. Miksi?

Koska ensimmäiseksi alkaisitte herättää huomioita ja menisitte takaisin ihmistilaanne ajatellen, että olette ihminen ja kaikki katsovat teitä. Sitten suljette kaiken sopiaksenne joukkoon mukaan. Kun verho alkaa ohentua, pelästytte ja palaatte vanhoihin uskomusjärjestelmiinne. Palaatte siihen energiaan, kuka olitte, ja niihin uskomusjärjestelmiin, jotka tukivat teitä tuolloin. Itse asiassa palaatte takaisin ihmistilaan.

Toiseksi, fyysinen kehokin alkaa sopeutua mahdollistamaan uuden näkemyksen itsestänne. Tämän tapahtumiseksi teidän on tärkeää lakata etsimästä itsenne heijastusta ulkopuoleltanne. Tämä on luonnollinen ihmistilan vaikutus. Ette pysty näkemään omaa sisäistä valoanne. Peiliin katsoessannekin näette aina negatiivisia asioita.

Oletteko huomanneet, että huomionne kiinnittyy välittömästi asioihin, joiden ajattelette olevan väärin, ei niihin asioihin, joiden ajattelette olevan oikein? Niinpä joka kerta katsoessanne peiliin, huomionne kiinnittyy puutteisiin. Peili vetää puoleensa välittömästi ongelmanne tai sen, mitä pidätte haasteenanne. Tämä johtuu sisältämästänne valomäärästä.

Kyse on kuitenkin vain hienoisesta muutoksesta havaintotavassa. Kyse on vain hienoisesta erosta siinä, miten katsotte, jotta alatte nähdä itsenne sisäpuolelta, ulkopuolen sijasta. Tämä vaatii harjoittelua. Kun kehitytte, määrittelette itsenne sisältämänne valomäärän mukaan. Tämä ei ole teille aluksi helppoa, koska olette niin tottuneet määrittelemään itsenne uskomusjärjestelmienne mukaisesti. Tämä on muuttumassa.

Uskomuksia ihmisenä olemisesta

Osa evoluutiotanne ihmisenä on kokea moniulotteisuutta. Tämä antaa lopulta teille laajimman mahdollisen näkemyksen. Moniulotteinen näkökyky antaa teille uskomattomat vaihtoehdot, ja elämästänne tulee voimallista ja sulavalinjaista. Siirrytte päivittäin moniulotteisuuden alueelle. Tulette löytämään seuraavien 12 vuoden kuluessa paljon enemmän todellisesta olotilastanne tällä planeetalla ihmisolentoina, henkinä, jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä, kuin koskaan ajattelitte mahdolliseksi.

Alatte ymmärtää, miten maailmankaikkeuden kudos on muodostunut ja miten sitä hyödynnetään. Sitten ymmärrätte, miten energia kutoutuu yhteen muodostaakseen ainetta. Ymmärrätte, miten ajatuksenne luovat ainetta jokaisen päivän joka hetkellä olemalla vuorovaikutuksessa tämän kudoksen kanssa. Ymmärrätte enemmän todellisista luomislahjoistanne, jokaisesta ajatuksesta, joka lähettää värähtelyä ja joka ottaa maailmankaikkeuden kudosta punoakseen sitä yhteen joksikin taianomaiseksi.

Tämän tapahtumiseksi teidän on ensin arvioitava uudelleen uskomuksenne omista uskomuksistanne. Hoitokeinona, tilapäisenä tilanteena, mahdollisuutena astua ulos ihmistilasta, alkakaa katsoa uskomuksianne omista uskomuksistanne, sillä tämä kattaa kaiken. Suoraan edessänne olevina päivinä niillä, jotka ovat valmiita päästämään irti vanhoista uskomusjärjestelmistä ja laajentamaan niitä, on valtava etumatka siinä koko evoluution ylösnousemusprosessissa, joka on edessänne.

Yhdistyminen

Olemme puhuneet aikajanasta ja aikajanan harhasta. Te näette kaiken menneisyytenä, nykyisyytenä ja tulevaisuutena. Vasen aivopuoliskonne ei tee muuta kuin pitää silmällä aikaa ja laittaa kaiken kokemanne pikkulaatikoihin. Tätä se on kasvatettu tekemään kaksinaisuuden kentässä. Oli hyvin hyödyllistä kaksinaisuudessa, että se luokitteli ja yhdisteli kaiken. Se ajattelee.

Olette nyt tietenkin siirtymässä pois kaksinaisuudesta, ja se on yksi fyysisen kehonne uudelleenjohdotuksen syistä. Kaikki nämä muutokset johdattavat teidät lopulta virtaavampaan luokittelun ja itsenne tutkimisen tapaan. Tiukat laatikot eivät enää ole tapa, jolla näette elämän ja itsenne.

Silloin kun annatte sen elämänne osan hallita, kuka olette ja mitä teette, teillä alkaa olla uskomusjärjestelmiä siitä, mitä se on. Ihmiset ovat tapaolentoja. Sielunnekin ovat tapaolentoja, koska teillä on taipumusta valita samoja asioita aina vain uudestaan elämien välillä. Tosiasiassa monet niistä uskomusjärjestelmistä, joita teillä tänä päivänä on, ovat saattaneet olla teillä useita elämiä.

Kun alatte ymmärtää, miten tämä toimii, voitte nähdä aivan alusta pitäen, mitä uskomuksenne ovat. Lopulta todellinen motivaationne on läsnä jokaisessa päätöksessä. Silloin kun voitte nähdä tämän selvästi ja muistatte motivaationne, voitte tehdä tietoisen valinnan. Jos olette unohtaneet todellisen motivaationne, teillä on luultavasti uskomusjärjestelmä, josta saattaa tulla hyvin pieni lähitulevaisuudessa.

Kun kuljette tietoisesti polkuanne, alatte sisältää enemmän valoa. Nämä ovat aikoja elämässänne, jolloin olette tarkoituksellisesti ja tunnette sen. Monet elämänne päätöksistä tehdään tavan tai uskomusjärjestelmän mukaisesti. Avain kehittymiseen ei ole uskomusjärjestelmien poistaminen, vaan sen laatikon laajentaminen joustavammaksi ja paljon suuremmaksi astiaksi, missä näette itsenne.

Monet teistä huomaavat uskomusjärjestelmiensä alkavan muuttua. Alatte muuttaa todella sitä energiaa, minkä kanssa työskentelette ja miten se toimii. Sitten kun alatte todella arvioida tätä prosessia, kun alatte todella arvioita sisäpuolelta sitä, kuka olette, kaikki alkaa muuttua ulkopuolella. Nyt enemmän kuin koskaan näette ihmisten muuttuvan suuressa määrin.

Universaali energiakenttä

Ensimmäinen kolmesta työkalusta, jonka annamme teille, on universaali energiakenttä. Teillä on kehonne ympärillä magneettikenttä, joka yhdistää teidät universaaliin energiaan. Universaali energia perustuu rakkauteen, mutta se on yhteys, joka kulkee sydämestä toiseen ja se punoo kaikki sydämet yhteen. Toisin sanoen, toisetkin ovat tunteneet kaiken sen, mitä olette tunteneet elämässänne. Useat muut tuntevat samanaikaisesti jokaisen tunteen, jonka olette koskaan tunteneet. Se kulkee kaikkien välillä kuin valtava energia-aalto, joka tulee luomisen lähteestä.

Silloin kun teillä on jokin uskomusjärjestelmä, se on ennakkomääritelmä tavasta, jolla energia palaa. Uskomusjärjestelmillä määritellään ennakolta lähettämänne energia palaamaan tietyllä tavalla. Todellisuudessa rajoitatte omaa henkeänne luomuksienne osalta.

Jotkut menetelmät, joita käytitte eniten kaksinaisuudessa liittyen luomislakeihin, muuttuvat, kun ihmiset siirtyvät kolminaisuuden kenttään. Silloin teillä on paljon laajempi näkemys ja te pystytte näkemään, miten energia punoutuu yhteen ja miten sitä käytetään tehokkaammin.

Universaalin energiakentän tietoisesta käytöstä tulee teidän jokaisen toinen luonto. Hallitessanne sen ilmennätte nukkuessanne, ja voi aluksi vaikuttaa siltä, että tuuli on taianomaisesti koko ajan takananne. Tämä on se osa kotia, mitä olette eniten kaivanneet, joten luotte sen ensimmäisenä. Aluksi tämä vaikuttaa kuin uudelta aistilta, jonka ihmiset yhtäkkiä kehittävät. Kuten muitakin aistejanne, käytätte sitä vuorovaikutukseen teitä ympäröivän maailman kanssa ja valonne heijastamiseen.

Kun käytätte tätä uutta aistia elämässänne, voitte nähdä sen väärän kommunikoinnin, mitä uskomusjärjestelmät voivat saada aikaan. Se on osanne, joka on täysin automaattinen ja toimii ajattelematta. Siitä tulee automaattireaktio ulkoiseen ärsykkeeseen, mikä asettaa värähtelyn universaaliin kenttään.

Se kulkee edellänne, kun kävelette huoneeseen, aloitatte jonkin projektin, aloitatte suhteen tai nostatte puhelimen luurin. Voitaisiin sanoa, että se luo maailmanne juuri ennen, kuin menette siihen. Sen käytön oppimisesta tulee monien tulevien kirjojen aihe, mutta se tulee hyvin nopeasti yhdistymään uuteen ihmiskuntaan.

Kuka luulette olevanne?

Ensimmäinen uskomus useimmilla ihmistilassa olevilla on se, että he tarvitsevat uskomusjärjestelmiään. Uskomusjärjestelmät ovat tapa määritellä elämää löytämällä yhdistäviä säikeitä, jotka kulkevat keräämienne totuuksien läpi.

Aiemmin uskomusjärjestelmät auttoivat teitä määrittelemään Jumalan. Ne auttoivat teitä määrittelemään, keitä olitte, ja löytämään energianne luojana. Näin todellisuutenne rakentui suunnitelmalle siitä, mitä ajattelitte itsestänne. Se toimi oikein hyvin kaksinaisuudessa, mutta nyt siirtyessänne kolminaisuuteen, se alkaa olla rajoittavaa.

Asiat reagoivat eri tavalla, koska olette erilaisia. Kenttänne on erilainen, teitä ympäröivä energia on erilaista ja kaikki, minkä kanssa olette vuorovaikutuksessa, on erilaista, koska olette muuttuneet. Tuon muutoksen myötä teille on tullut tilaisuuksia tarkastella perususkomuksia siitä, kuka olette.

Kun ollaan tekemisissä ihmistilan kanssa, työkalu numero yksi on katsoa sisäpuolelta sitä, mitkä uskomusjärjestelmät palvelevat teitä ja mitkä rajoittavat. Arvioikaa sitten uudelleen jokainen niistä, koska teistä tulee joustavampi kaikkien uskomusjärjestelmienne osalta. Ymmärrätte helposti korkeampia totuuksia, kun uskomusjärjestelmänne eivät enää rajoita teitä.

Ihmisillä on se vaikutelma, että on vain yksi keskeinen totuus kaikkialla. Sanomme teille, ettei ole vain yhtä totuutta, koska kyse ei ole mistään määränpäästä. Totuuden löytäminen on matka, ei määränpää, ja tämä on yksi ydinuskomusjärjestelmä, jota on venytettävä kovasti lähitulevaisuudessa. Sen matkan kokeminen, kun etsitte omaa henkeänne heijastuneena maailmaan ympärillänne, on täällä olemisenne syy.

Uudelleenjohdottaminen

Kaikkien ihmisten fyysinen uudelleenjohdottaminen on jo alkanut. Se ulottuu useiden vuosien ajalle, mutta uudet synapsiset väylät ja aivojenne uudet kommunikointitavat alkavat sulkea aivopuoliskojenne välistä kuilua, joka on luonut verhon.

Toinen aivopuolisko on ääretön ja toinen äärellinen. Toisessa aivopuoliskossa on ihmistila ja toinen puolisko on tekemisissä vain henkenne kanssa, ja se tuntee identiteettinsä. Voimme kertoa teille, että kyse on ollut tarkoituksellisesta jaosta ja nyt se alkaa poistua.

Se saatiin aikaan kahdella aivopuoliskolla. Nämä kaksi aivopuoliskoa alkavat nyt kasvaa takaisin yhteen muodostumassa olevien, uusien synapsisten väylien kautta. Lääketieteenne tutkijat tulevat huomaamaan tämän jo 10-20 vuoden kuluessa, ja se on valtava edistysaskel ihmiskunnalle, koska tämä alkoi vasta äskettäin.

Koko tämä uudelleenjohdotus alkaa tapahtua kaikilla ihmisillä ja he alkavat nähdä asiat eri tavalla. Tämä sytyttää osan henkeä fyysisessä kehossa ja sen, mitä kutsumme seksuaalienergiaksi. Tämä tapahtuu sen elämänvoiman vuoksi, joka voi nyt tulla lävitsenne ja sallii teidän sisältää enemmän valoenergiaa fyysisessä kehossanne. Se antaa teidän säteillä enemmän valoa, yhdistyä omaan universaaliin kenttäänne ja olla tarkoituksellisesti.

Tämän elämäntavan on tultava päivittäiseksi valinnaksenne, sillä jos laiminlyötte sen, palaatte takaisin vanhoihin uskomusjärjestelmiinne ja niihin asioihin, jotka ovat vakiintuneet kokemukseenne. Päättäkää siis joka päivä olla tarkoituksellisesti. Päättäkää joka päivä arvioida uskomusjärjestelmiänne ja todellista motivaatiotanne asioiden tekemisessä.

Tutkikaa erityisesti reaktioitanne asioihin, jotka ovat vastakkaisia omille uskomusjärjestelmillenne. Monta kertaa ette halua katsoa motivaationne, koska tuomitsette itsenne tai ajattelette, ettei motivaationne ole riittävän hyvä. Minun pitäisi pelastaa maailma sen sijaan, että teen itseni onnelliseksi. Minun pitäisi tehdä jotain maailman nälänhädän lopettamiseksi sen sijaan, että ostan itselleni suklaata.

Sanomme teille, että katsotte asiaa kaksinaisuudesta. Koko "pitäisi"-sanalla on uusi merkitys, kun koette kolminaisuuden. Voidaksenne antaa iloa koko ihmiskunnalle, teidän on ensin tunnettava iloa sisällänne. Ensimmäiseksi teidän täytyy alkaa valita asioita, jotka tyydyttävät teidät täysin, koska silloin asetatte energiakentän ulkopuolellenne.

Tällöin koko maailmanne alkaa muuttua. Tällöin elämäänne tulee ihmisiä, jotka ovat täynnä energiaa, täynnä elämää, täynnä ilmaisua ja täynnä valoa. Kun alatte nähdä valonne heijastuvan tästä, innostutte mahdollisuuksista ja elämänne täysin uusi osa alkaa. Tämä herääminen on tapahtumassa juuri nyt tällä planeetalla. Tämä on vastaus ihmistilaan, josta alatte vapauttaa itseänne.

Tämä ei ole harjoitus

Meidän on kerrottava teille jotain hyvin tärkeää. Rakkaat ystävät, tämä ei ole harjoitus. Harjoitteluaika on ohi. Teillä on muutamia hyvin tärkeitä päätöksiä, joita teidän on kollektiivisesti tehtävä kehityksestänne seuraavien kahden vuoden aikana. Olette kehittymässä hämmästyttävää vauhtia. Liikutte niin nopeasti, että se on aiheuttanut muutoksia omaan jumalaiseen suunnitelmaanne.

Tämä on uskomattoman kaunista, ja kuitenkin on sen aika, että tekonne sopivat yhteen uuden värähtelynne kanssa. Älkää antako tämän kulkea ohitsenne, sillä tämä on suuri tilaisuus. Älkää odottako sitä, että kollektiivivärähtely osuu laukaisimeen, jolloin näette muutoksen kaikissa.

Valotyöntekijät ovat päättäneet olla säteilemässä valoaan siellä, missä sitä tarvitaan, ja heitä kutsutaan toimeen tänään. Valoanne tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ensimmäinen osa alkaa tuntea mukavaksi oman valonsa, kun se säteilee heidän fyysisen olemuksensa läpi, kun se huokuu heistä. Toivomme, että koette sen ja sallitte sen sytyttää kenttänne täyteen elämään.

Te kysytte: "Miten voin tehdä sen? Olen ollut työpaikassani vuosia eivätkä he ymmärrä minua siellä. Eivät he halua minun puhuvan valosta tai energiasta. Menen vain töihin tekemään omat hommani." Sanomme teille, että näette pian ihmisten ympärillänne kohottavan värähtelyään, ja jos he eivät tee sitä, niin aikanne siellä on rajallinen. Ette enää pysty sietämään asioita, joita ennen sieditte.

Silloin kun olette matalaa värähtelyä, on laaja valikoima värähtelyjä, joita voitte käydä läpi. Valikoima on valtava. Kun kohoatte värähtelyltänne, valikoima kapenee ja tiukentuu. Tässä monet uskomusjärjestelmänne tulevat kuvaan mukaan.

Niinpä te kysytte: "Mikä on suurin asia, minkä voin tehdä? Mikä on se yksi asia, jonka voin tehdä saattaakseni tämän kaiken liikkeeseen?" Meistä olisi ihanaa kertoa teille jokin hieno seremonia, mikä voitte tehdä ja miten se toimii, mutta tämä on niin yksinkertaista, että tahdonilmaisunne kertoo kaiken.

Voimme antaa teille seremonioita. Voimme antaa teille meditaatioita. Voimme antaa teille tapoja kääntyä sisäänpäin, koska ne ovat vain työkaluja, jotka heijastavat teidän taikaanne, ei meidän taikaamme. Työkalut eivät sisällä taikaa. Te sisällätte. Tämä on vastaus ihmistilaan.

Totuuden aika

Ymmärtäkää, että tällä planeetalla on tulossa aika, jolloin jokainen teistä haluaa nousta ylös ja tulla noteeratuksi totuutenne vuoksi. Monet teistä miettivät tällä hetkellä, että mikähän se on. Te ette tiedä sitä, mutta sydämenne tietää. Tiedätte, kuka olette ja minne olette menossa, vaikka ette ehkä tiedäkään sitä tietoisesti.

Yhteytenne korkeampaan itseenne tulee joka päivä voimakkaammaksi osittain uusien synapsisten väylien välisen yhteyden ja osittain kehoonne tulevan seksuaalienergia-aallon vuoksi. Koko fyysinen kehonne nostaa värähtelyään. Tulette lähemmäs kotia jokaisella vetämällänne henkäyksellä. Tämä ei lopu, mutta se miten koette tämän muutoksen ihmiskollektiivina, on edelleen määrittelemättä. Sitä ei ole päätetty, koska ette ole päättäneet sitä, mitä tulee tapahtumaan.

Se voi olla vaikeaa. Se voi tapahtua väkivallalla sodan kautta. Se voi tapahtua suurien maailmanlaajuisten tuhojen ja säämuutosten kautta. Se voi myös olla mukavaa ja tasaista. Nämä ovat teidän valintojanne eikä ole mitään oikeaa tai väärää valintaa. Ihmiskunnan evoluutio on käynnissä ja se tulee tapahtumaan. Kyse on vain siitä, mitä teidän on käytävä läpi siihen saakka.

Ymmärrättekö, miten vaikeaa meidän on joskus katsoa teitä ja nähdä kokemanne tuska, koska ette muista, keitä te olette? Tiedättekö, miten vaikeaa meidän on katsoa, kun tunnette olevanne hukassa, ja tietää hengestä ja sisäisestä suuruudestanne, kun te ette tunne sitä?

Tästä tulee yleinen olotila, kun alatte siirtyä pois ihmistilasta, koska alkaessanne päästää irti uskomusjärjestelmistänne, ensimmäiseksi päästätte vähän irti siitä persoonastanne, joka piti teitä näissä uskomusjärjestelmissä. Hyvin yleinen tilanne teille kaikille on tuntea yksinäisyyttä ja pohtia, oletteko tällä polulla. Tähän on vain yksi vastaus. Tästä on ulos vain yksi tie, ja se on kurkottamista tarttumaan jonkun kädestä.

Määränpää ei ole tärkeä. Kurkottakaa ja kunnioittakaa toisia samalla polulla kanssanne ja ihmisiä millä tahansa polulla, jotka hengittävät valoa itseensä. Kurkottakaa koskettamaan jonkun sydäntä, asettukaa itsenne ulkopuolelle, jotta ette ole siellä katsomassa sisään.

Alkakaa siis säteillä sisäistä valoanne ja alkakaa liikkua minä-kentältä me-kentälle. Tämä alkaa muuttaa ihmistilaa ihmisenkelin tilaksi. Tämä harha jatkuu joka päivä. Teillä jokaisella on tilaisuus tehdä tänään enemmän, kuin olette koskaan aiemmin tehneet. Se on vaikeaa - takaamme sen.

Kokemuksenne poistaminen aikajanalta

Alussa oli pitkä jono, joka muodostui maan päälle tulevista sieluista. Sitten ei enää ollut niin kovin suosittua tulla maan päälle sen seurauksena, että "tässä maan pelissä ei koskaan päästäisi siihen". Nyt jono on taas olemassa, rakkaat ystävät. Olette luoneet tilaisuuden sisältää luomisvoimanne, kun olette fyysisessä kehossa. Tämä on saanut aikaan melkoista säpinää ympäri Kaikkeutta. Sitä ei koskaan odotettu tapahtuvan.

Monet jonottavat tullakseen maan päälle ja ottaakseen minkä tahansa käsiin saamansa kehon, jotta voisivat olla täällä tarvittaessa, edes viisikin minuuttia ja yrittää lyödä leiman ja vaikuttaa. He haluavat olla täällä kehittyvän ihmeen vuoksi. He haluavat olla osa tätä energiaa millä tahansa heille mahdollisella tavalla.

On hyvin vaikeaa, kun olette itsenne sisällä ja yritätte löytää tienne ulos. Ainoa tapa sen tekemiseen on alkaa päästää valoa ulos ja vapauttaa itseänne ihmistilasta. Tämä on tehtävissä toiseksi tärkeimmällä työkalulla: poistamalla kokemuksenne aikajanalta.

Annamme teille esimerkin, koska seuraa monia työkaluja, jotka näyttävät teille, miten poistetaan asiat aikajanalta. Tämä on suunniteltu auttamaan teitä kokemaan nyt-hetken täydellinen moniulotteisuus, täysin se piste, jossa olette. Aloittakaa jokaisen elämässänne olevan ongelman ratkaiseminen kysymällä itseltänne: "Mitä koen juuri nyt?" Kehittäkää tavaksi esittää tämä kysymys stressaavina aikoina elämässänne ja katsokaa, mitä tapahtuu.

Useimmat toiveenne ovat tulevaisuudessa ja useimmat pelkonne ovat menneisyydessä. Tämä on magnetismin tuote. Tiedättekö, mitä tapahtuu, kun kannatte negatiivista energiaa, epäilystä tai pelkoa tulevaisuuden osalta? Tapahtuu juuri se, mitä pelkäätte. Pelkän ajatuksen sijasta se ilmentyy, ja luotte juuri päinvastaisen tilanteen, kuin ajattelette haluavanne. Aikajanalta poistumisesta tulee toinen osa, joka auttaa valtavasti.

Spektrinäkeminen

Kolmas työkalu, jonka annamme teille tänään, on spektrinäkeminen. Monet teistä alkavat nähdä asiat monista kulmista. Kuten tiedätte, se on melkein, kuin olisitte kamera, joka kokee elämää. Tätä tulitte tekemään, etsimään jumalaa. Huomaatte nyt, että on mahdollista käyttää hyvin laajakulmaista linssiä elämänne kamerassa tuomaan paljon enemmän sitä yleiskuvaa, mitä elämällä on tarjottavana.

Ette ole tottuneet tähän, mutta kun alatte hallita sen, alatte nähdä oman kokemuksenne moniin ulottuvuuksiin. Tämä on spektrinäkemisen lahja. Spektrinäkeminen on yksinkertaisesti laajimman näkökulman valitsemista ja katsotte siitä jokaista kohtaa elämässänne. Se on tapa alkaa keskittyä laajempaan näkökulmaan elämästä.

Numero yksi: huomaatte, että suurin osa ongelmistanne ei ole ongelmia. Tiedämme tämän tuottavan monille teistä pettymyksen. Mutta kun alatte todella katsoa laajinta kuvaa, huomaatte, että monet haasteet, joita luulitte ylivoimaisiksi, eivät ole selvittämisen arvoisia, koska ne ovat vain uskomusjärjestelmiä, jotka tulevat matalamman värähtelyn olotilasta. Ne ovat vain vanhoja energiamalleja, joita yritätte tuoda uusiin osiin. Se ei toimi. Se merkitsee irtipäästämistä. Se merkitsee uusien asioiden päästämistä kentällenne. Huomaatte, että fyysisessä olemuksessanne on enemmän kykyjä. Fyysinen biologiakuplanne käy läpi useita muutoksia, kun siirrytte tämä läpi.

Yksi asia, mihin te kaikki olette tottuneet, on paino. Te ihmiset olette hyvin ennakkoasenteisia painonne suhteen. Tämän vuoksi vedätte sitä lisää. Me emme koskaan ajatelleet tätä asiaa. Te ihmiset olette joskus hyvin kekseliäitä. Mitä enemmän voitte auttaa itseänne kokemaan tämän henkenä, joka teeskentelee olevansa ihminen, sitä enemmän valoa sisällätte.

Lähdemme luotanne kolmen yksinkertaisen muistutuksen kera. Kohdelkaa toisianne suurimmalla kunnioituksella, sillä olette osa toisianne. Hoivatkaa toisianne ja tehkää toistenne polusta mukavampi aina, kun voitte, koska tämä tekee omasta polustanne mukavamman. Muistakaa, että tämä on kaunis peli, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo

Ryhmä