AJATON TILA, AJATON RAKKAUS
- ihmiskunnan 40 vuorokautta

the group -henkiolentoa kanavoinut Steve Rother ( www.lightworker.com)
15.9.2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

The group jatkaa voimaantumissarjaa. Tämä viesti kertoo ajattomasta tilasta. Juuri ennen astumistaan mestaruuteen jokaisella mestarilla on ollut erityinen aktivointikokemus. Mooses meni vuorille ja palasi 12 käskyn kanssa. Muhammed meni Mekkaan ja Jeesus vietti 40 vuorokautta yksin erämaassa. Nämä aktivoinnit olivat matka ajattomaan tilaan, ja ne valmistelivat heitä astumaan siihen rooliin, mitä he tulivat esittämään. Nyt koko ihmiskunnalla on tilaisuus aktivoitua samalla tavalla.

Helpoin tapa aktivoida ajaton tila on poistaa kokemuksemme aikajanalta. Kun olette ymmärtäneet ajattoman tilan periaatteet, voitte sitten alkaa kokea ajatonta rakkautta.

Henkilökohtainen huomautus. Kun aloimme esittää tätä viesti, minulle tapahtui kummallinen asia. Hetkellä jolloin aloimme puhua ajattomasta rakkaudesta, the group laski verhoa ja näytti minulle menneen elämän yhteydet joihinkin lähetyksessä olleisiin ihmisiin. Puhuin kanavoinnin sanoja ja samanaikaisesti minut vedettiin paikkaan, jossa minun sallittiin muistaa ja tuntea menneen elämän yhteydet näihin ihmisiin. Olin hämmentynyt yhtäkkiä katsoessani ihmistä ja muistaessani koko elämäni yhteyden häneen ja sen, miten läheisiä olimme.

Silloin minulle välähti, että minulle näytettiin ne suhteet, jolloin olin saavuttanut ajattoman rakkauden näiden ihmisten kanssa. Silloin kun rakkausenergia saavuttaa korkeamman puhtaan tason, siitä tulee uskomattoman voimakasta. Ajaton rakkaus on rakkautta sielutasolla ja se on niin voimakasta, ettei siihen liity kiinnittymistä. Voidaan helposti rakastaa jotain ihmistä riittävästi, jotta hänen annetaan, jos sen uskotaan auttavan häntä. Se oli minulle erittäin voimallinen kokemus ja sen aikaansaama innostus säilyi päivien ajan.

Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä.

Steve Rother

Erityispyyntö: Tekijänoikeus 2007, Steve Rother. Tämä informaatio on tarkoitettu kiertoon ja levitettäväksi kokonaisuudessaan tai osissa, tämä huomautus mukaan liitettynä. Tätä materiaalia voidaan käyttää sillä ehdolla, että oikeudet kaikkeen materiaaliin, mukaan luettuna tämän materiaalin käännökset, jäävät alkuperäisen tekijänoikeuden haltijalle. Lisäinformaatiota the groupista löytyy osoitteesta www.lightworker.com. Kiitos avusta valon levittämisessä!

***********

Terveisiä kotoa

Maailmanlaajuinen spiraali

Tulemme tänään luoksenne edustaen osaa kodistanne ja osaa yhteydestänne siihen paikkaan, josta aloititte. Tuo osa, joka aloitti Jumalan kipinänä, asustaa syvällä fyysisessä olemuksessanne. Te olette henkiä, jotka teeskentelevät olevansa ihmisiä eläen päivittäistä elämäänne, juosten toisianne vasten ja törmäten muureihin, kun yritätte ymmärtää, mitä teette väärin.

Rakkaat ystävät, mitä jos kertoisimme teille, että tulitte tänne, jotta voisitte törmätä muureihin? Mitä jos kertoisimme teille, että tulitte tänne, jotta voisitte tuntea tuskaa ja surua? Muistatte nuo kokemukset vain kauniina ihmistunteina, kun tulette kotiin. Siitä ihmismatkassa on osittain ollut kyse. Riippumatta siitä missä kohtaa olette elämässänne tai kehityksessänne sieluna tietäkää, että teillä on vaihtoehtoja, jotka vievät teidät kotiin ja korkeimpaan mahdolliseen uudistukseen, koska tahansa haluatte. Tämä auttaa teitä muuttamaan ympäristöänne niin, että pystytte muotoilemaan uudelleen kotinne ja henkenne. Tätä olette täällä tekemässä, sillä olette luojia.

Olette aloittaneet maailmanlaajuisen prosessin. Koko ihmiskunta on evoluutiospiraalissa, joka kiihdyttää tahtiaan joka päivä. Siitä on tulossa erittäin jännittävää. Ennen oli niin, että laskitte 1, 2, 3, 4, mutta nyt siitä tulee eksponentiaalista: laskette 1, 10, 100, 1000 jne. Se kasvaa niin uskomattomalla vauhdilla, että ette aina voi pysyä perässä ja se yksistään aiheuttaa stressiä fyysiseen kehoonne.

Ihmisaivot haluavat kietoutua kaikkiin näihin käsitteisiin. Kuitenkin ihmisille on vaikeinta ymmärtää sitä, etteivät he voi ymmärtää sitä kaikkea. Tänään siis monimutkaistamme asioita juuri riittävästi, jotta voitte saada kiinni totuudesta. Se on niin upean yksinkertaista, että monta kertaa se välttelee teitä. Se on niin yksinkertaista, että teidän on vaikeaa ymmärtää, miten kaikki palaset sopivat yhteen, ellei siihen lisätä monimutkaisuutta. Yritämme antaa teille tuon lahjan tänään.

On eräs käsite, jonka haluamme antaa teille tänään, jotta ymmärrätte sen, mitä on suoraan edessänne. Korkeammasta perspektiivistä olemme puhuneet uudelleenasennuksesta, kahden aivopuoliskonne alkamisesta kommunikoida toistensa kanssa täysin entisestä poikkeavalla tavalla. Olemme puhuneet tästä monta kertaa, mutta tällä kertaa muutamme sanoja hieman auttamaan toisten ihmisten saavuttamisessa.

Aivojen mikropiiristömuutokset

Teillä on osa aivoista - oikea aivopuolisko - joka hyvin yksinkertaisesti on yhteytenne kotiin. Se on henkenne perusta fyysisessä kehossa. Se on osa, joka sisältää yhteytenne kaikkeen luovuuteen, inspiraatioon ja kanavointiin. Kaikki nämä kodin tekijät menevät suoraan tuon aivopuoliskon läpi. Sitten on toinen aivopuolisko, joka on ollut täysin erillään toisesta, lukuun ottamatta niitä hyvin harvoja energiajohtoja, joita kulkee edestakaisin. Näitä kutsutaan synapsiväyliksi.

Tämä aivojen osa, mitä kutsutaan vasemmaksi aivopuoliskoksi, tekee vain yhtä asiaa. Se rekisteröi aikaa. Se antaa teille harhakuvan elämisestä kaksinaisuuden kentässä, ajan kentässä. Se antaa teille harhakuvan ajasta fyysisessä "astiassa", jolla on alku ja loppu. Siksi hyvin monet ihmiset luulevat, että he ovat yhtä kuin fyysinen kehonsa. He uskovat, että sitten kun he kuolevat, se on kaiken loppu.

Mikään energia ei kuitenkaan koskaan kuole. Se vain muuttuu muodosta toiseen. Myös sähkössä, jota käytätte, ja lämpötilassa, jonka tunnette astuessanne ulos, on kyse muuntumista energiamuodosta toiseen. Olette oppimassa tekemään sen - muuntumaan. Aivonne asennetaan uudelleen noin kahdesta viiteen vuoden aikana. Tämä koskee koko ihmiskuntaa. Tämä saa aikaan tällä hetkellä haasteita ihmisrodulle, mutta uudelleenasennuksen vaikutukset toteutuvat täysin 20 vuodessa tai sitä pidemmässä ajassa.

Aktivointi aikajanan poistamiseksi kokemuksesta

Teillä on edessänne laitteita - kelloja. Juuri näistä kelloista Isäntä pitää erittäin paljon, koska ne ovat atomikelloja ja ne pysyvät hänen mielestään hyvin ajassa. Kerromme teille, ettei mikään pysy hyvin ajassa, koska aika on harhaa. Tämä on yksi asia, jonka alatte ymmärtää tämän uudelleenasennuksen jatkuessa. Tässä on toisia osia, joista olemme jo puhuneet. Se on kokonainen tapahtumasarja, kun ihmiseläinosanne kehittyy. Henkenne on jo hyvin kehittynyt, mutta uudistatte kaiken ympärillänne tänä "astiana", jota kannatte kokeaksenne harhan siitä, että olette erillään toisistanne. Alatte nähdä asiat eri tavalla.

Tämä tapahtuu monilla elämänne alueilla. Teillä on uusia uskomusjärjestelmiä ja uusia ihanteita. Jotkut uskomusjärjestelmät, jotka olette rakentaneet auttamaan maailmanne määrittelemisessä, alkavat muuttua. On uusia mahdollisuuksia, joita ei ole ollut koskaan aiemmin. Huomaatte monien uskomusjärjestelmienne rajojen venyvän. Jotkut näistä näkyvät ihmissuhteiden alueella. Jotkut näistä näkyvät myös fyysisyydessä. Jotkut näistä ilmenevät siinä fyysisessä yhteydessä henkeen, mitä kutsumme seksuaalienergiaksi. Tämä tapahtuu suurelta osin antamaan teille uuden mahdollisuusperustan. Tämä on viestinä: mahdollisuudet.

Ette ole ensimmäisinä menossa tämän läpi. Vaikka tämä on ensimmäinen kerta, kun koko ihmiskunta on käynyt läpi tämän kehityksen, muutamat ihmiset, jotka ovat olleet täällä saamassa ihmiskokemuksen, ovat jo käyneet tämän siirtymän läpi. Kun käytte tätä prosessia läpi, yksi ainutlaatuinen osa auttaa teitä enemmän, kuin mikään muu. Se on eräs aktivointi, jonka teette itse. Siinä ei kuitenkaan ole mitään askelia. Emme voi kirjoittaa kirjaa ja kertoa täsmällisesti, miten se tehdään. Eikä ole mitään seminaarejakaan, joissa teille kerrotaan mitä tehdä, koska se on ainutlaatuisen henkilökohtaista. Mutta voimme kertoa teille, miten jotkut muut mestarit ovat tehneet menneisyydessä.

Avaimena on kokemuksenne poistaminen aikajanalta, sillä aikajana on suurta harhaa. Silloin kun olette kotona, teillä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kaikki yhdessä. Teille on mahdollista mennä minne tahansa aikaharhassa. Isoäidillenne on mahdollista reinkarnoitua tyttäreksenne ja myös toisinpäin. On mahdollista kulkea eteen- ja taaksepäin aikajanalla, kun ajan rajoitukset ovat osa vasemman aivopuoliskon luomusta. Ihmiskunta alkaa muuttua, kun uusi yhteys oikean ja vasemman aivopuoliskon välillä kasvaa ja lisääntyy. Tämän muutoksen vuoksi teillä on uusi suhde aikaan ja paikkaan. Kun alatte poistaa kokemustanne aikajanalta, alatte nähdä asiat niin, kuin ne todellisuudessa ovat.

Nyt-ajan käytön oppiminen

Pyydämme teiltä ensiksi, että kun käytte läpi järkytystä, ongelmaa tai haastetta, yrittäkää keskittyä tulemaan tietoiseksi siitä yhdestä aikajanan kohdasta, joka on todellinen. Olette jakaneet aikajanan kolmeen tasavertaiseen osaan: kutsutte niitä menneeksi, nykyiseksi ja tulevaksi. Mennyt on kuitenkin vain muistikuvanne. Esimerkkinä tästä on kaksi sisarusta, joilla oli vain yhdeksän kuukautta ikäeroa ja samat vanhemmat. He olivat aina yhdessä. Vaikka he kokivat kaiken yhdessä, heillä kummallakin on täysin erilaiset muistikuvat samoista kokemuksista. Kumpi on oikeassa? He ovat kumpikin, koska heidän oma havaintotapansa luo heidän henkilökohtaisen todellisuutensa. Heillä kummallakin on erilainen havainto samasta tapahtumasta.

Menneisyyden ollessa vain muisto ja tulevaisuuden ollessa vain mahdollisuus, ymmärtäkää, että teillä on taipumusta varastoida negatiivista energiaa menneisyyteen ja positiivista tulevaisuuteen. Suurimpia unelmianne, toiveitanne ja innostustanne eri mahdollisuuksista pidetään tulevaisuudessa. Vaikka teillä olisikin hyviä muistoja menneisyydestä, nekin on varastoituna tulevaisuuteen. Positiivisuudella on taipumusta varastoitua tulevaisuuteen ja negatiivisuudella menneisyyteen.

Kaksinaisuuden kentässä positiivisilla ja negatiivisilla asioilla on uskomaton vaikutus teihin. Kun alatte siirtyä kaksinaisuuden kentästä kolminaisuuden kenttään, missä teillä on enemmän koko kuva, alatte kadottaa tarpeen menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Sitten tulette siihen osaan, joka on todellinen - nykyisyyteen. Jos pystytte koska tahansa poistumaan aikajanalta ja siirtymään nyt-hetkeen, kaikki alkaa muuttua. Annamme teille aivan hetken kuluttua ajatuksen siitä, miten se tehdään.

Sisältä ulospäin luominen

Kaikesta tulee hallittavissa olevaa, kaikesta tulee jännittävää, vaikka teillä olisikin vaikea kokemus ihmisenä, jos laitatte itsenne nyt-hetkeen. Kaikki haasteenne ja pelkonne perustuvat tulevaisuuteen. Jos haluatte päästää irti pelosta, siirtykää pois aikajanalta. Jos teidät olisi määrä teloittaa aamulla, sitä voitaisiin pitää suurena pelkona. Kuvitelkaa, että olette kuolemanrivissä odottamassa teloittamista. Teissä on varmasti suurta pelkoa, mutta onko olonne ok juuri nyt? Onko teillä kaikki tarvitsemanne? Kysykää itseltänne: "Onko kaikki maailmassani hyvin juuri nyt?" Kyllä.

Kun teette tämän ja tuotte tuon energian fyysiseen olemukseenne, alatte luoda uutta todellisuutta ympärillenne säteilemällänne värähtelyllä. Tällä tapaa luodaan sisältä ulospäin. Se tapahtuu teistä lähtevillä värähtelyillä, koska kun poistutte aikajanalta, alatte tuoda itseänne uuteen todellisuuteen. On mestareita, jotka ovat tehneet tätä menneisyydessä. He ovat kaikki toimineet mystisillä tavoilla, ja kerromme teille vähän tästä auttaaksemme teitä ymmärtämään paremmin.

Ajaton tila

Kerromme tästä erityisestä ja ainutlaatuisesta tilaisuudesta kaksi käsitettä, jotka toivomme teidän ottavan mukaanne lähtiessänne tänään. Toinen niistä on ajaton tila. Tämä on aktivointikohta. Kun pysytte asettumaan täysin nyt-hetkeen, olette ajattomassa tilassa. Olette kotona. Tämä on ollut tavoitteenne meditoitaessa. Tämä on ollut tavoitteenne rukouksissa - löytää ajaton tila. Se on aktivointikohta. Vaikka ihmiskunta ei ollutkaan vielä aivan valmis aktivoitavaksi tässä kohtaa, olette nyt. (Tämä on vähän hämmentävää… emme olleet valmiita missä kohtaa?)

Vaikka olette kokeilleetkin samanlaisia asioita menneisyydessä, huomaatte niiden toimivan nyt eri tavalla. Ette huomaa aiemmin kokemaanne vastustusta. Emme sano teille nyt, että teidän täytyy rukoilla. Emme sano teille, että teidän täytyy meditoida. Isännällä on aivot, jotka eivät koskaan pysähdy, joten hän ei ole koskaan pystynyt meditoimaan, mutta hän on aina miettinyt, millaista se on. Todellisuudessa meditointi asettaa teidät ajattomaan tilaan. Minäpä kerron, miten muut mestarit ovat käyttäneet tätä samaa työkalua astuessaan mestaruuteensa.

Kolmen tunnin matka

Jeesus, mestari joka kulki maan päällä opettajana, vietti 40 vuorokautta erämaassa. Hänelle se vastasi kolmea tuntia. Hän astui ajattomuuden tilaan. Kyllä, on ollut monia tarinoita keskusteluista, joita hän kävi paholaisen kanssa, miten hän tunsi kiusausta ja miten hän päätti mennä hyvälle puolelle pahan sijasta. Rakastamme noita tarinoita, koska ne ovat niin upean inhimillisiä, mutta erittäin harvat niistä ovat oikeasti totta. Todellisuudessa hän teki itselleen aktivoinnin, mikä asetti hänet ajattomaan tilaan. Hänen ympärillään olevien ihmisten mielestä hän oli poissa 40 vuorokautta. Hänen omasta näkökulmastaan hänellä oli kolmen tunnin matka ajattomassa tilassa.

Tätä tapahtuu ja olette kehittymässä tilaan, missä voitte tehdä sen nyt itse. Huomaatte näitä tilaisuuksia tulevan teille enemmän kuin koskaan ennen. Tarkkailkaa niitä. Etsikää tilaisuuksia poistua aikajanalta. Jeesus ei ollut ainoa, joka sen teki. Se tapahtui Buddhalle. Se tapahtui Muhammedille, kun hän meni Mekkaan. Hän oli ajattomassa tilassa ja hän loi sen muiden ihmisten koettavaksi. Se tapahtui Moosekselle, kun hän meni vuorille. Hän oli ajattomuuden tilassa ja riippumatta siitä mitä maalimassa tapahtui, hän ei ollut osa sitä.

Silloin kun olette ajattomassa tilassa, henkenne puhdistuu ja menette kotiin tuona aikana. Menette kotiin, kun poistutte aikajanalta. Tähän ihmiskunta on siirtymässä. Olette siirtymässä pois tarpeesta aikajanan harhaan. Mitä enemmän pystytte sopeutumaan noihin käsitteisiin, ajatuksiin ja harjoituksiin nyt, sitä helpompi tämä kehitysprosessi teille on.

Ajaton rakkaus

Haluamme vielä kertoa teille yhden käsitteen. On yksi energia, joka on jokaisen ihmisenä kokemanne energiamuodon perusta - myös sähkön, lämmön ja valon. Se on rakkaus. Rakkaus itsessään on perusenergia, josta kaikki muut energiat ovat peräisin. Mitä siis tapahtuu, kun poistatte rakkauden aikajanalta? Tulette ajattoman rakkauden tilaan. Sitä alatte kokea omissa ihmissuhteissanne. Se saattaa olla teille aluksi hämmentävää, koska se ei sovi nykyisiin uskomuksiin. Tämän alatte kokea katsoessanne peiliin. Aa, ette odottaneet tätä, ettehän? Olette niin tottuneita näkemään rakkauden heijastuvan muista ihmisistä, että teidän on vaikeaa löytää sitä peilistä.

Ajaton rakkaus on sisällä ja menossa vain ulospäin. Sen ainoa tarve on virtaaminen. Sen on aina kierrettävä selviytyäkseen, mutta se ei ole vaikeaa, koska kun se koetaan kerran, se kiinnittyy teihin erittäin syvästi. Kun kaksi ihmistä tai useampi saavuttavat ajattoman rakkauden tilan, he eivät koskaan menetä sitä. Jos se siis on aina sisällänne etsien väylää tulla ulos, niin se mitä enemmän rakkautta voitte ilmentää jossain muodossa, vahvistaa teitä kaikkia. Alatte siirtää itseänne ajattoman rakkauden ilmaisemiseen, kun teette sitä. Kun koette ajatonta rakkautta, se on syvintä rakkautta, mitä ihmiset voivat pitää sisällään biologian kuplassa. Ajaton rakkaus on täysin ehdotonta rakkautta. Täysin ehdottomalla rakkaudella ei ole mitään suhdetta aikaan. Näin ollen se on ajatonta rakkautta.

Kyllä, tulette näkemään, että teillä on kokemuksia monien elämien ajalta. On aikoja, jolloin katsoessanne jotakuta tunnette hänet jostain aiemmasta elämästä. Tiedätte, että tunnette syvää rakkautta häntä kohtaan. Tekisitte mitä tahansa tuon ihmisen vuoksi eikä siinä ehkä ole mitään järkeä tietoisella tasolla. Toisinaan noiden yhteyksien muodostuminen saattaa olla kiusallista niiden uskomusjärjestelmien vuoksi, joita teillä on ollut niin kauan.

Ajaton rakkaus on nyt saavutettavissa, ja tulette huomaamaan, ettei teidän tarvitse kulkea 40 vuorokauden läpi päästäksenne siihen. Se tapahtuu silmänräpäyksessä. Voitteko kuvitella, millaista olisi rakastaa jotakuta niin paljon, että lähtisitte pois hänen elämästään, jos ajattelisitte sen auttavan häntä? Alkukokemuksenne ajattomasta rakkaudesta ovat lyhyitä jaksoja, jotta voitte saada tuntuman tähän energiaan ja opitte sopeutumaan hitaasti. Näin se aluksi tapahtuu teille, koska henkenne ikään kuin haluaa kääntää huomionne tarpeeksi pitkäsi aikaa, jotta se voi antaa teille pieniä annoksia tätä teidän herättämiseksenne.

Valmistautukaa - se on upea matka! Tämä on käsitys siitä, mitä teille ihmisinä tapahtuu. Niinpä kun alatte kokea enemmän tätä ajatonta rakkautta ja kun pystytte ilmaisemaan sitä, se voimistuu. Se alkaa muuttaa fyysistä "astiaa" sisältämään lisää ajatonta tilaa ja ajatonta rakkautta, jossa elämme koko ajan.

Rakkaat ystävät, teissä on monia, jotka tekevät kovasti työtä verhon ohentamiseksi. Haluatte verhon poistuvan. Tiedätte sen olevan harhaa. Tiedätte sydämessänne, millainen koti on, ja haluatte vain palata sinne. Haluatte vain luoda sen. Kunnioitamme teitä ja teemme parhaamme antaaksemme teille työkaluja auttamaan sen tekemisessä.

Kerromme teille myös, että olette jo kulkeneet paljon kauemmas, kuin kukaan teistä odotti tullessanne alussa tänne. Olette jo siirtyneet maaplaneetan lopun aikojen ohi. Olette jo siirtyneet koko ihmiskunnan korkeimpien mahdollisuuksien ohi ja ylittäneet tänä päivänä värähtelyssänne Atlantiksen ja Lemurian päivät. Teillä on nyt enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen tällä planeetalla. Ettekö luulekin olevanne täällä sattumalta? Tulitte tänne mukananne pyhä sopimus. Olette tulleet tänne mukananne yksi asia, jonka teette paremmin kuin kukaan muu, ja vain silloin sotkette tuon käsityksen, kun yritätte verrata itseänne muihin.

Monilla teistä on kysymyksiä siitä, miten ajattomuuden tila saavutetaan. Isännälle koitti aika, jolloin hänen vanhin poikansa muutti pois kotoa ja Isäntä otti tämän huoneen itselleen ja sanoi siitä tulevan hänen meditointihuoneensa. Hän toi sinne suuria tyynyjä ja "tingsha"-kelloja, ja hän toi sinne myös magneetin, jotta hän tiesi, missä pohjoinen todella on. Hän valmisteli huoneen. Hän meni sinne joka aamu ja yritti kokea ajatonta tilaa. Hän salli itselleen 20 minuuttia [naurua]. Tässä koko käsityksessä oli ongelma, koska hän laittoi sen välittömästi aikajanalle.

Hän istui siellä ja yritti meditoida. Hän teki niin voidakseen parantaa yhteyttään ja kommunikointiaan. Teimme hänelle selväksi, että se oli upeaa, mitä hän teki ja että hänen fyysinen kehonsa olisi hyvin kiitollinen siitä. Se ei kuitenkaan ollut tarpeellista henkiseen kommunikointiin. Koputimme hänen ovelleen ja kysyimme: "Oletko valmis?" Hän sanoi: "Odottakaa hetki. Minun on soitettava "tingsha"-kelloillani". Ja hän soitti kellojaan chakrojen päällä ja sitten hengitti tietyllä tavalla. Taas kysyimme häneltä, onko hän valmis. Hän sanoi: "Ei, minun on tehtävä tämä." Ja hän teki jotain, mitä joku oli näyttänyt hänelle, ja hän veti taas henkeä kolme kertaa syvään ja sanoi lopulta: "Olen valmis."

Ja niiden pienten lasten tapaan, jotka piiloutuvat toisiltaan, hän nauroi hiljaa eikä sanonut mitään. Hetkessä hän nukahti ja koki sitä ajatonta tilaa, jota hän tavoitteli. Hetkellä jolloin hän nousi ylös 20 minuuttia myöhemmin ja meni suihkuun, aloitimme kommunikointimme. Hän oli erittäin turhautunut alussa ja ajatteli, että hän teki jotain väärin. Ymmärtäkää, että koette sen, mitä ryhdytte kokemaan, mutta se ei tapahdu aikajanalla.

Olemme kylväneet monia siemeniä tänään ja olemme kylväneet ne eritäin hedelmälliseen maaperään, koska te olette opettajia, te olette parantajia, te olette niitä, jotka kuljette ensimmäisinä ihmiskunnan puolesta avaten ovia ja pitäen ovea avoinna tämän evoluutioprosessin tapahtumiseksi. Joillekin teistä nauretaan sen vuoksi. Tiedätte sen. Joitakin teistä pelätään. Jotkut teistä otetaan avosylin vastaan. Mikään näistä ei ole onnistumista tai epäonnistumista. Ne ovat sitä, mitä olette pyytäneet saada tehdä ja olette juuri oikea-aikaisia. Tervetuloa kotiin. Tervetuloa taivaaseen maan päällä. Olemme ikionnellisia, että olette hankkiutuneet eroon siitä pelisuunnitelmasta, joka teillä oli. Nyt luotte todellisuuttanne jokaisen päivän joka hetki, ja meille on kunnia katsella, kun pelilaudan mestarit jakavat ajatonta rakkautta.

Pidämme teitä sydämessämme kolmen pikkumuistutuksen kera. Kohdelkaa toisianne kunnioittaen. Hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen. Ja lopuksi, pelaamaanne peliä pelataan parhaiten silloin, kun pelaatte hyvin yhteen.

Espavo

The group