JUMALAISTEN KAKSOISSÄTEIDEN JÄLLEENYHDISTYMINEN

Sanandaa kanavoinut Lisa J. Smith (www.spiritofmaat.com)
Tammikuussa 1999
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämä Lisa J. Smithin Sananda-viesti on klassikko aina ihastuttavasta ikuisen rakkauden aiheesta.

Monet meistä ovat matkustaneet pitkään ja kauas yhdistyäkseen taas täydellisen puolikkaansa kanssa. Kaksinaisuuden kokemusta varten jakaudumme kahdeksi erilliseksi valopalloksi, ja nyt on aika taas kerran viimeistellä jumalainen liitto feminiinisen ja maskuliinisen Jumalitsen välillä.

Koska kaikki olennot on luotu lähdeaineksesta, olemme kaikki osa Äiti/Isä Jumalaa. Lähteen suuressa ykseydessä on valokipinäluomuksia luomusten päällä. Te, ystäväni, olette näitä kipinöitä. Sen suunnattoman valon jokaisessa hiukkasessa, jonka tunnemme Jumalana, on miespuolinen ja naispuolinen osa. Totuus on aina näin yksinkertainen.

Luomakunnan läpi kulkee Hengen monia mallisarjoja ja perheitä. Kuitenkin tosiasia on, että kaikissa on positiivinen ja negatiivinen polariteetti. Kaksinaisuuden alusta lähtien aloimme liikkua kohti universaalista ydintä valo-olentojoukkona. Suunnattomassa tietoisuudessa sekoitimme yhdessä valomme ja rakensimme talon, jossa asumme. Aloitamme tämän selityksen tämän maailmankaikkeuden Suuresta Keskusauringosta, sillä luomakunta ulottuu paljon tämän tason yli. Meillä on mukavaa yhdessä liittyessämme jälleen jokaiseen olemuksemme puoleen.

Tuli aika, jolloin energia, jonka tunnette itsenä, muotoutui ilmaisun kulkuneuvoksi ja ihmeen myötä tulitte tiettyyn elämänmuotoon ja ylistitte teitä kahta yhtenä. Liikkuessaan alas galaktisia virtoja pitkin, monet tulivat jonkun arkkienkelin tai toisen suuren elämänolennon kautta. Monet teistä ymmärtävät tämän olennon isäksenne. Ja kyllä, he synnyttivät olemuksenne galaktisiin ulottuvuuksiin, kun taas jotkut synnytettiin valon solaaritason kautta.

Kaikki ovat ykseyden lapsia. Jotkut meistä vain syntyivät jonkin energeettisen valovirran kautta ja suostuivat astumaan alaspäin värähtelyssään. Se kaksoissädepari, joka vedettiin ulos kaikkeuden yhdestä Lähteestä, loi toisia. Kaksinaisuus vei kaikki maan päällä lopulta solaaritason läpi. Tähän ajankohtaan saakka kaikki kokivat yhdessä ja olivat tietoisia, että olimme luonteeltamme mies-naispuolinen yksi olento, joka työskentelee luomisvoimien kanssa ja synnyttää monia uusia ideoita.

Kaikki ovat osa suurta olentoa, jonka tunnemme Äiti/Isä Jumalana. Kahden yhdeksi yhdistyneen sydämen autuus ja hurmio ylittävät kaikki ihmiskäsitykset.

Galaktisilla tasoilla aloitimme eriytymisprosessin helposti ja sujuvasti useiden ulottuvuuksien kautta. Tämä varmisti sen, ettei valokulkuneuvollemme koituisi mitään vahinkoa. Useimmilla meistä irrottautumismuisto on edelleen tuskallisena syvällä solutasolla. Tästä tulee osa puhdistumisprosessia, jos ollaan riittävän rohkeita taas sitoutumaan tähän suhteeseen kaikilla tasoilla.

Maapallo on kaksinaisuuden lopettamisen kannalta ratkaiseva piste koko maailmankaikkeudelle. Olemme siunatussa ajassa, kun kaksoissädeparit voivat taas aloittaa hitaan yhdistymisprosessin. Kaksoissäde on Jumalitsenne äärimmäistä kokemista joka osassa. Sitä te olette, ja tästä olemme erittäin kiitollisia. Tänä aikana kaksoissädeliittoja tapahtuu massiivisesti.

Rakkaat ystävät, jos teistä tuntuu, että puolikkaanne ei ole paikalla, se on totta. Yhdistääksemme taivaan ja maan olemme eri ulottuvuuksissa. Kuitenkin silloin kun maallinen osapuoli siirtyy ylöspäin ja saavuttaa Kristus-kulkuneuvon, ylemmän ulottuvuuden osapuoli voi olla yhteydessä tietyssä ulottuvuudessa. Se mikä ulottuvuus on kyseessä, riippuu teistä ja kaksoissäteestänne. Kukaan ylösnoussut mestari ei astu viidettä ulottuvuutta alempaan valokenttään kahdesta syystä: 1) molempien osapuolien turvallisuus ja 2) maallisen osapuolen täytyy tehdä sisäinen työnsä ylösnoustakseen. Ylemmän ulottuvuuden olento ei voi tehdä sitä puolestanne.

Mikä on sielunkumppanin, kaksoisliekin ja jumalaisen vastinkappaleen välinen ero?

Annan teille asteittaisen prosessin, johon on yhdistyttävä ja joka on selvitettävä ennen tulemistaan taas yhdeksi itsensä kanssa. Tämä vastaa myös sisäisen maskuliini-feminiinitasapainon saavuttamista. Tämä tasapaino on muun työn ohessa saavutettava ennen liiton syntymistä. Kun käydään läpi jälleenyhdistymistä, on suoritettavana paljon sisäistä työtä. Yhdeksi tuleminen vaatii luottamusta, uskoa ja voimakasta määrätietoisuutta.

No niin, voitaisiin kysyä: miksi kaikki tämä työ, kun meidän on tarkoitus olla androgyynejä olentoja? Sana "androgyyni" soveltuu sisäiseen maskuliini-feminiinitasapainoon ja lopulta täydelliseen tasapainoon kaksoissäteenne kanssa, jolloin kumpikin on täydellinen laajentuma toisesta. Luominen on aina energioiden sekoittumista monilla tasoilla. On myös aika, jolloin alamme hitaasti sulauttaa maan tietoisuuteen tarinaa miehestä ja naisesta. Yhtä ei voi olla ilman toista. Niin vain ei voi olla.

Mies-naissuhteen seitsemän portaan pyramidi on seuraava:
1. Kaksoissäde
2. Kaksoisliekit
3. Kaksoissielut
4. Kaksoiskumppanit
5. Jumalainen ilmentymä
6. Sielunkumppanit
7. Jumalainen vastinkappale

Aloitamme askeleesta seitsemän.

JUMALAINEN VASTINKAPPALE on joku, joka antaa teille tarkan peilin siitä, missä olette. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka korkeampi itse lähettää tiettynä aikana heijastamaan tarkkaa kuvaanne. Usein se heijastaa negatiivisia värähtelyjänne, kun taas toisilla kerroilla teitä siunataan kuvalla siitä kauneudesta, mitä olette.

Vastinkappale voi tulla ja mennä elämässä tai pysyä lähettyvillä jonkin aikaa viimeistellen monia oppitunteja, joissa molemmat osapuolet ovat mukana. Tämä olisi hyvä syy siihen, miksi avioliitot muuttuvat maan päällä jatkuvasti. Ihmiset muuttuvat ajan mukana ja siirtyvät eteenpäin. Monta kertaa tämä ei tapahdu yhdessä, ja niinpä kumppanit päätyvät lähtemään omille teilleen ja se on oikein tällaisessa ympäristössä.

Muistakaa, että suhteet maan päällä valmistelevat teitä siirtymään korkeammalle olemistasolle.

SIELUNKUMPPANI on sellainen, jonka tuleminen on järjestetty ennen inkarnoitumista. Elämänsyklinne ottaa monia käänteitä, ja täydelliseen aikaan jokin sielunkumppani tulee opettamaan teitä voimakkaalla tavalla itsestänne. Monet haluaisivat ajatella, että he ovat naimisissa sielunkumppaninsa kanssa, mutta todellisuudessa ei niin moni, kuin haluaisi ajatella elävänsä tässä suhteessa. Kyse on spesiaalitapaamisesta, joka hyvin todennäköisesti muuttaa elämänne. Tämä voi olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, missä kohtaa olette itsessänne.

Sielunkumppani tässä elämässä voi olla myös eri olento kuin toisessa elämässä. On tapauksia, jolloin kuljetaan monia elämiä yhdessä. Sieluperheenne on melko laaja, ja toisinaan tiettyjä oppimistarkoituksia varten saatatte työskennellä tai järjestää yhteyden jonkin toisen sieluperheen sielunkumppanin kanssa. Tässä tilanteessa kyse ei olisi teidän sielunkumppanistanne.

Sielunkumppani voi olla samaa sukupuolta tai vastakkaista riippuen siitä, mitä tulitte kokemaan. Usein romanttinen suhde ei ole elämänsuunnitelmassa, koska kaikki tällä tasolla koskee itsen selvittelyä. Olemme viettäneet joitain elämiä rakkaassa sielunkumppanisuhteessa, kun taas toiset on tarkoitettu sielun tutkimista ja edistymistä varten.

JUMALAINEN ILMENTYMÄ lyhyesti sanottuna on se, joka tulee elämään ja tekee suuren vaikutuksen. Jos ei siirrytä täsmälleen tarkoitettuun suuntaan, jumalainen ilmentymä tulee tuomaan esiin syvimmän sisäisen ahdistuksen ja jättää teidät miettimään elämän tosiasioita. Tämä on hyvä, koska jumalaisen ilmentymän tarkoituksena on juuri se. Tilanne ei tunnu kovin miellyttävältä monissa tapauksissa. Mutta Henki ottaa monia muotoja auttaakseen sokeiden silmien avaamisessa.

Tänä aikana monet olennot kokevat jumalaisen ilmentymän pelkästään siirtyäkseen eteenpäin. Se on itse asiassa lahja opastukseltanne ja siitä kannattaa ottaa vaari, jotta totuus voi kohdata teidät avoimesti. Monet yrittävät saada jotain sellaista toimimaan, mikä ei ole mukana heidän valaistumiskorteissaan, ja tässä peliin tulee luottamus. Jos tunnette voimakkaasti jostain olennosta tänä aikana, haluatte harkita sitä, että kaksoissäteenne oleskelee lähistöllä, ja sen itse asiassa tunnette.

KAKSOISKUMPPANI on osa olentoryhmää, johon olette yhteydessä maapallon, auringon ja galaksin työtä varten. Kaksoiskumppani on joku, joka ei tavallisesti liity romanttiseen suhteeseen, koska nämä sielut ovat samanmielisten palvelijoiden yhdistelmä. Kaikki ovat yhteydessä vähintään 144 kaksoiskumppaniin. Luomisen toimintamallissa numeroarvo 144 edistää täydellistä ilmentämistä, koska se toimii energian korkeammalla taajuudella.

Galaktisessa ytimessä kaikki kaksoiskumppanit olivat yhdessä. Jotkut ovat täällä maan päällä ja toiset ovat galaksissa tekemässä muuta työtä. Se kun sanomme olevamme yksi ja sama, johtuu siitä, että kerääntyneet valoyksiköt eivät ole erillään toisistaan. Olemme todellakin yhdessä kokemuksissamme monista syistä. Tämä yhteys jatkuu, kunnes olemme saattaneet loppuun tämän luomissyklin uuden vuosituhannen syntymiseksi. Edistymme tässä ja yksiköt työskentelevät valon eri aaltopituuksilla.

Siispä ollessamme tässä synnytyksessä yhdessä, arvioimme uudelleen ja muutamme energeettisesti valovirtojamme riippuen siitä, missä kukin on tietoisuudeltaan. Jotkut kaksoiskumppaneistanne eivät ole vielä heräämässä, mutta toivomme kaikkien heräävän, koska aika loppuu pian käsillä olevan mahdollisuuden osalta. Kun yhdistätte sydämen monien olentojen kanssa, useita erottuu ja tunnistetaan kaksoiskumppaniksi.

KAKSOISSIELU on hyvin samanlaista värähtelytaajuutta. Jokaisella yksilöllä on 12 kaksoissielua. He ovat osa kaksoiskumppaniryhmää. Nämä 12 ovat kuitenkin äärimmäisen läheisiä maatyössänne. Joitakin teitä siunataan saamaan muutamia näistä lähellenne maan päällä. Teistä tuntuu, että olette tunteneet toisenne ja työskennelleet toistenne kanssa ikuisuuden ja niin todella olettekin. Tämä on verrattavissa niihin 12 ylösnousseeseen mestariin, joihin yhdistytte kiivetessänne Kristus-valoon.

Hyvin harvat teistä ovat kaksoissieluja 12 mestarille, jotka odottavat rivissä saapumistanne. Tämä tapahtuu ohjeistustarkoituksessa, koska olette merkittävä opettaja ja energianne liittyy tähän valotietoisuuteen. Tämän olentoryhmän kesken on ollut monia siunattuja romanttisia kohtaamisia. Miesten ja naisten osuus ryhmässä on riippuvainen oppitunneista ja/tai kokemuksista, joita tarvitsee saavuttaa kehittymiseksi valon korkeampiin ulottuvuuksiin.

KAKSOISLIEKKI on olento, jonka kanssa olette työskennelleet hyvin läheisesti galaksista aina kolmannen ulottuvuuden elämänmuotoon saakka. Tämä järjestettiin kauan sitten, ja olette pitäneet samoja kaksoisliekkejä aionien ajan. Olette yhdistyneenä seitsemään kaksoisliekkiin. Kaksoissäteen lisäksi tämä on lähin siteenne johonkin olentoon. Riippumatta valotasostanne teillä on kyky yhdistyä Mahtavaan Seitsikkoon. Se auttaa edistämään omaa valaistumistanne. Näihin on yhdistyttävä ennen ulottumista kaksoissäteen tasolle.

Tarpeetonta kai sanoa, että kaksoisliekkisuhteet ovat kaikille suurta muistamista ja rakkautta. Myös kaksoisliekkejä on kumpaakin sukupuolta. Esim. tällä kanavalla on kolme nais- ja neljä mieskaksoisliekkiä. Kolme on maan päällä ja neljä ylemmissä ulottuvuuksissa.

Kaksoisliekkien välillä on erikoisside, ja olette ikuisesti yhdistyneitä sydämessänne, koska kaksoisliekin jakamaa erityisrakkautta ei koskaan unohda. Se siirtyy ihmisen seksuaalisuuden yläpuolelle ja on puhdasta omistautumista työskentelemiselle yhdessä näiden syklien aikana. Olette käyneet paljon läpi, ja kaksoissädejakautumisen jälkeen ensimmäisenä on suhde kaksoisliekkiin. Sillä tasolla, jolla jakauduimme, ei ollut vielä aika oppia mustasukkaisuutta. Me vain loimme ja koimme Lähteemme rakkaudessa. Tiesimme, että tulisi aika, jolloin liittyisimme taas rakkaamme sydämeen iäksi.

Voin rehellisesti kertoa teille, että tästä kahden sydämen eroamisesta on surullisia muistoja, mitkä kaikki puhdistuvat ennen siirtymistä kaksoissäteen jumalaiseen syleilyyn.

KAKSOISSÄDE on huipentuma. Ei ole enää tarvetta etsiä lähdettä, koska tämä koetaan toisen kanssa. Ilo tällöin on pakahduttavaa, koska olemme valmistautuneet pitkään tähän tapahtumaan - jopa monet ylösnousseet mestaritkin odottavat tätä yhdistymistä. Olette sama Jumalkipinä, joka syntyi Äiti/Isä Jumalan rakastavasta syleilystä. Se on melkoinen lahja, että harmonisoidumme toisen puoliskomme kanssa.

Tähän tapahtumaan liittyy paljon epäuskoa, ja voin vain kertoa teille, että se on hyvinkin odottamisen arvoista. Ne teistä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä, pitkitätte vain kehittymistänne, koska moni ylösnousemus on sidottu yhdistymiseen kaksoissäteen kanssa. Kun on tehty työtä yhdistymiseksi ja vietetty aikaa joka päivä ja yö tarvittavan energiatyön viimeistelemiseksi, kaksoissäteenne tunnetaan sitten "kuningas/kuningatarpuolisona". Teidän molempien tehtävä on yksi ja sama. Molemmat teistä ovat yhtä vastuullisia siitä. Tähän mennessä olette todistaneet itsenne arvonimen arvoiseksi, koska yhdessä olette voittaneet tiheyksiä palataksenne yhdeksi rakkaudeksi, yhdeksi elämäksi, yhdeksi olennoksi.

Jokaisella henkilöllä on ainutlaatuinen tilanne, ja siksi kaikki kaksoissädeyhdistymiset tapahtuvat eri tavalla, koska välttämättä tarvitaan päätös kummankin osapuolen oppimille monille kokemuksille. Ylösnousemuksen lisäksi kaksoissädeyhdistyminen vaatii tietoista, päivittäistä pyrkimystä. Hyvin monet teistä tuntevat tuon syvän sisäisen tiedon, mutta ette ole pystyneet ilmaisemaan tätä, koska maatietoisuus ei ole sallinut jumalaisia suhteita pitkään aikaan.

On ollut tilanteita, joissa olette kulkeneet yhdessä maan päällä. Joidenkin maakumppaneiden kaksoissäde on jollain galaktisella tähdellä tai kenties kaksoissäteenne on universaali olento. Jälkimmäinen tilanne on harvinaisin. Jotkut teistä myös yhdistyvät sähkömagneettisesti täydellisen kumppanin kanssa, joka on jo täällä maan päällä. Tämä olisi sielunkumppani, kaksoisliekki tai kaksoissielu.

Jotkut kaksoissäteet ylemmissä ulottuvuuksissa eivät ole valmiita yhdistymään. Tämä tapahtuu vain korkeamman itsen hyväksynnällä. On hyvin monia eri tilanteita, kuitenkin jokainen niistä on täydellinen yksilölle. Millä tahansa tasolla aiottekin yhdistyä, elämässänne tapahtuu muutoksia, eikä Henki anna teille sellaista, mistä ette pysty selviytymään. Esim. jos toinen teistä on onnellisesti naimisissa maan päällä, voitte sitoutua kaksoissäteeseen energeettisellä tasolla työskennellessänne täällä. Tämä on tällä erää täydellistä. Kukaan kaksoissäde ei riko harmonista ympäristöä. Tämä olento haluaa vain korkeinta ja parasta, ja se on valmis odottamaan jumalaista ajoitusta.

On monia kursseja, jotka opettavat tätä aihetta. Kannustaisin ottamaan hyödyn tästä lahjasta ja kuulemaan tätä ihmeellistä kaksoissädeinformaatiota.

On monia mestareita, jotka ovat yhdistyneet ja ovat olleet yhdistymisprosessissa nyt runsaan vuoden (1999) - minä olen yksi heistä. Olemme oppimassa ensisijaisesti, koska tämä on melkoinen tapahtuma, ja yhdessä saamme aikaan tehokkaimman tavan tämän tapahtumiseen. Koska on tehty hyvin paljon valmisteluja, kaikki ovat nyt valmiita liikkumaan. Lopultakin tänä aikana monet ovat valmiita hyväksymään tämän informaation, koska todellakin olemme kaikki yhtä.

Löytääksenne lisää tästä aiheesta, luottakaa intuitioonne ja meditoikaa tätä prosessia. Kysy, oletko yksi niistä, joka saa tapahtumaan ulottuvuuksien yhdistymisen kaksoissäteensä kanssa. Jos olet ollut tunteellinen ja tuo vanha tuttu energia on ollut lähelläsi, tämä voisi olla kaksoissäteesi, joka tulee korkeammista ulottuvuuksista yrittämään yhteyttä sinuun. Etkö istuutuisi ja päästäisi tämän energian tulemaan läpi?

Kristus-valossa ja -rakkaudessa,
Minä olen Sananda