MUODONMUUTOKSEN LÄPI ELÄMINEN, Jennifer Hoffman

Kirjoittanut Jennifer Hoffman ( www.urielheals.com)
Syyskuun 2007 artikkeli
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Havaintomme omasta elämästämme voi ottaa eri muotoja. Voimme nähdä sen siunauksena tai kirouksena, vaikeana tai helppona, hauskana tai kamppailuna. Toivomme hyvän jatkuvan määrättömästi ja vaikeiden aikojen menevän mahdollisimman nopeasti ohi. Koska meillä on taipumusta katsoa elämää siitä näkökulmasta, mitä tapahtuu, ja keskittyä tapahtumiin, ohitamme usein suuremman kuvan eli miten kukin ihminen ja tapahtuma hyödyttävät kokonaisuutta. Periaatteessa katsomme tapahtuvaa menneisyytenä eikä siinä mielessä, miten se hyödyttää uutta ja erilaista puolta jatkuvasti muuttuvassa todellisuudessamme. Henkisessä matkassamme on kyse muodonmuutoksesta, sen muuttamisesta, mitä tiedämme ja miten teemme asioita. Siinä on kyse jonkin uuden ja erilaisen luomisesta, uuden toimintamallin luomisesta sen sijaan, että kiinnitymme vanhaan.

Oli aika, jolloin elämäntilanteemme tai sen, kuka olimme, muuttaminen oli lähes mahdotonta. Meitä ohjasi kohtalo, ei mahdollisuus. Ihminen syntyi tiettyyn paikkaan elämässään eikä hän voinut koskaan toivoa toisenlaista. Näin ihmisestä, joka syntyi maanviljelijäperheeseen, ei voinut koskaan tulla muuta kuin maanviljelijä. Tai siitä, joka syntyi kauppiaiden perheeseen, tuli kauppias. Samalla kun olemme kehittyneet sosiaalisesti, mieleltämme ja havaintotavaltamme on vaatinut jonkin aikaa päästä niiden mahdollisuuksien tasolle, jotka ovat käytettävissämme. Tiedämme, että voimme tehdä, mitä tahansa haluamme, mutta uskommeko siihen oikeasti? Joskus vaaditaan jonkin muuntava tapahtuma osoittamaan meille sen, ja noita tapahtumia tulee niin, että saatamme nähdä sen vahvistuksena kyvyttömyydestämme eikä suinkaan mahdollisuudestamme.

Muuntava tapahtuma ilmenee, kun meidät pakotetaan muuttumaan, ja meidän on arvioitava uudelleen valintamme ja mahdollisuutemme. Tämä saattaisi ilmentyä sellaisen työpaikan, ihmissuhteen tai elämäntilanteen menetyksenä, jonka olemme otaksuneet pysyvän, kunnes olemme valmiita päästämään siitä irti. Tai muutostilaisuus voi ilmestyä sellaisen tilanteen muodossa, mitä emme ole halunneet käsitellä pitkään aikaan ja meidät pakotetaan yhtäkkiä kohtaamaan se. Tätä on muodonmuutos toiminnassa, tilaisuus meille luoda todellisuuteemme uusi muoto, uusi olemistapa. Se mitä teemme tuolla informaatiolla, määrittelee sen, voiko tapahtua muodonmuutos vai jatkammeko samalla polulla.

Avain muodonmuutoksen kanssa työskentelemiseen on se, miten paljon uskomme itseemme ja kunnioitamme ja rakastamme itseämme. Se uskommeko ansaitsevamme parasta ja korkeinta, määrittelee sen, miten näemme tilanteen, joka yhtäkkiä ilmestyy eteemme. Näemmekö uuden alun vai taas yhden kriisin, josta meidän on jotenkin selviydyttävä? Yritämmekö sovittaa muutoksen nykyiseen todellisuutemme vai tiedostammeko toisia mahdollisuuksia? Kuten on asianlaita kaikkien todellisuutemme puolien kanssa, se mitä sallimme itsemme nähdä, määrittelee energian, jonka kanssa työskentelemme.

Muuntavia tapahtumia ei synny vahingossa. Ne syntyvät silloin, kun me joko tietoisesti tai tiedostamatta luomme ne. Tiedostamaton halumme rauhan, ilon ja onnellisuuden lisääntymiseen voi tuoda muutoksen elämäämme, vaikka pelkäisimmekin noiden muutosten tekemistä tietoisella tasolla. Nämä tarpeet voivat olla niin voimakkaita, että mielemme kieltäessä tilanteen sydämemme astuu tuomaan esiin muutokset. Mitä suurempi tyytymättömyytemme elämään on, sitä enemmän pyydämme muutosta. Mitä suurempi muodonmuutoksen pelkomme on, sitä vaikeampaa prosessista meille tulee. Ilo on luontainen olemistilamme, ja tapahtuu kaikki, mitä vaaditaan meidän saattamiseksemme siihen.

Osa henkistä matkaamme on oppia elämään ilossa, rauhassa ja ehdottomassa rakkaudessa, joka on luontainen henkinen olemistilamme. Kurjuus ei ole ihmisen olotila, me vain luulemme sen olevan. Kun omistaudumme henkiselle polullemme, ilon energiaan yhdistyminen on yksi tehtävä, johon olemme varautuneet. Riippumatta siitä olemmeko suostuneet siihen tietoisesti vai emme, maailmankaikkeus tuo huomiokenttäämme jokaisen todellisuutemme puolen, joka on ristiriidassa tämän luontaisen olemistilan kanssa, ja ne muuntavat tapahtuvat, jotka sallivat meidän muuttaa niitä.

Jos muistamme, että meillä on täydellinen hallinta todellisuutemme jokaisesta puolesta, niin voimme tehdä itseä vahvistavia valintoja, kun kohtaamme tapahtumia, joiden tarkoituksena on auttaa meitä muuttamaan todellisuuttamme. Jos emme muista, niin näemme nämä tapahtumat vahvistuksena voimattomuudestamme ja tunnemme avuttomuutta. Meidän on tarkoitus elää ilossa koko ajan. Ja meillä on tilaisuuksia muuttaa kaikkea, mikä ei resonoi tähän värähtelyyn. Muuntavat tapahtumat voivat olla taianomaista, jännittävää aikaa, kun astumme voimaamme ja luomme elämän, jota olemme toivoneet. Käyttäkää muodonmuutoksen energiaa tällä tavoin ja muutoksesta tulee apulaisenne eikä vihollisenne, ja matkanne on ihmeellistä, hauskaa ja iloista.