AJASTA, TOTUUDESTA JA MUISTIN MENETTÄMISESTÄ

Kirjoittanut Jim Self (lightworker.com)
15.10.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Oletko huomannut, että sinulta loppuu aika? Tuntuuko sinusta, että sinulla on enemmän tehtävää ja vähemmän aikaa sen tekemiseen? Vaikuttaako siltä, että vasta nousit sängystä ja nyt kömmit sinne takaisin, ja kuitenkin vuorokaudessa on edelleen 24 tuntia? Oletko myös huomannut, että olet kadottamassa muistisi? Etkö löydä sanoja lauseidesi loppuunsaattamiseen, etkö muista sanaa kädessäsi olevalle lusikalle? Ei, kyse ei ole Alzheimerin taudista etkä ole yksin näiden kokemustesi kanssa. Iällä, sukupuolella eikä kulttuurilla ole myöskään mitään tekemistä asian kanssa.

Ne meistä jotka nyt heräävät, kokevat Muutoksen, Herätyksen. Meissä tapahtuu muodonmuutos. Se muuttaa ajatuksiamme, uskomuksiamme ja tapoja, joilla koemme maailman ympärillämme. Tähän saakka useimmat ovat mitanneet itseään ulkopuolisella maailmalla. Uskomuksemme siitä, miltä näytämme, mikä on hyväksyttävää, mitä ajattelemme ja miten toimimme, ovat kaikki perustuneet itsemme ulkopuoliseen kolmannen ulottuvuuden maailmaan.

Ajatuksemme luovat uskomuksemme, uskomuksemme luovat tapamme ja tapamme luovat elämämme. Uskomuksemme yhdistävät ne ajatukset, jotka kulkevat kokemustemme läpi ja muodostavat johtopäätöksiä. Kuitenkin monet uskomuksistamme on luotu ajatuksista, jotka toiset ovat välittäneet meille totuutena, ja ne on hyväksytty tutkimatta. Valitettavasti monet näistä ajatuksista, totuuksista ja uskomuksista eivät ole harmoniassa sen tarkoituksen kanssa, miten koemme oman itsemme tai onneen vievän polkumme. On ollut tärkeämpää sopia tähän kolmannen ulottuvuuden maailmaan - niin epämukavaa kuin se ollutkin monille - kuin kehittää omaa totuuttamme ja seurata omaa polkuamme.

Kun monet ovat alkaneet herätä, on kehittymässä uusi oivallus. Kun etsimme omaa totuuttamme ja kuljemme omaa ainutlaatuista polkuamme, alamme oivaltaa, että siinä kuka olemme, on paljon muutakin, kuin mitä ulkopuolinen maailma johtaisi meidät uskomaan. Kun alamme katsoa sisäänpäin, käsitämme, että olemme moniulotteisia henkiolentoja, jotka kykenevät harmonisoitumaan korkeamman totuuden kanssa. Kun tämä muodonmuutos tapahtuu, paljastuu uusi oivallus. Oma totuutemme luo onnellisuutta ja lisää yksinkertaisuutta polullemme.

Menneisyydessä vain harvat ovat kokeneet tämän totuuden. Mutta nyt tämä totuus on muuttunut monien etsimäksi seikkailuksi. Teidän ja monien muiden nyt heräävien vuoksi uusi tietoisuus kehittyy! Se kolmannen ulottuvuuden maailma jonka määrittelivät ympärillämme olevien totuudet, rakenteet ja uskomukset, ei enää toimi ja se hajoaa. Koemme suuren muutoksen tietoisuudessa, suuren heräämisen!

Lineaarinen aika sellaisena, kuin olemme tunteneet sen - mennyt, nykyisyys, tuleva - muuttuu myös, kun heräämme korkeammalle totuudellemme. Aika tiivistyy, menneisyys ja tulevaisuus häviävät. Meistä on nyt tulossa tietoisia paljon yksinkertaisemmasta aikamuodosta: läsnä olevasta ajasta, tästä nyt-hetkestä. Läsnä olevassa ajassa voimme tehdä uusia valintoja. Läsnä olevassa ajassa menneiden kokemusten negatiiviset tunnereaktiot eivät enää vaikuta valintoihimme. Nyt-hetken valita ei perustu menneisiin uskomuksiin eikä tulevaisuuden pelkoihin. Siksi jokainen nyt-hetkessä tehty valinta sallii meidän luoda omin ehdoin kaikkien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin kentästä.

Parantaaksemme lisää läsnä olevan ajan kokemustamme, meiltä menee myös muisti, mikä tekee tästä muutoksesta vieläkin yksinkertaisempaa. Muistoihin "menneen ajan" kokemuksista jotka vaikuttavat päivittäiseen elämäänne, yhdistyy usein vanhoja tunnetaakkoja, joilla ei ole mitään arvoa uusille, läsnä olevan ajan luomuksillemme tai toiveillemme. Kuitenkin jatkuvasti heijastamme noita asenteita ja tunteita tulevaisuuteen: "En puhu hänelle enää koskaan". "Olen aina ollut luuseri." "Minulla ei ole koskaan rahaa." "En voi luottaa kehenkään." Sillä mitä ex-puolisonne, äitinne, isänne, opettajanne, pappi tai ex-pomo ajatteli teistä kymmenen vuotta sitten, ei ole mitään tekemistä kanssanne NYT. Kuitenkin maailmankaikkeus antaa teille rakastavasti sitä, mihin kiinnitätte huomionne. Vetovoimanlaki toimittaa pettämättömästi sen, mihin uskotta ja keskitytte.

Tunnelatautuneiden muistojen kantaminen vain rajoittaa ja vähentää uusia, läsnä olevan hetken valintojamme. Onneksi moniulotteinen korkeampi puolemme tietää, ettei näillä latautuneilla muistoilla ole enää arvoa. Kun vaihdamme tietoisuutta kolmannen ulottuvuuden lineaarisesta ajasta neljännen ulottuvuuden läsnä olevaan aikaan, ne muistot häviävät, joilla ei ole arvoa kasvullemme, mikä saa aikaan muistimme katoamisen. Vanhat muistikuvat, jotka liittyvät negatiivisiin tunteisiin, putoavat pois.

Silloin kun ne uskomukset jotka eivät ole totuuttanne, alkavat hävitä, antakaa niiden mennä. Uudet valinnat alkavat nyt korvata uskomuksia, jotka eivät koskaan olleetkaan teidän. Uusia tilaisuuksia ilmestyy. Kun sallitte siirtymänne kehittyä, omat totuutenne alkavat tulla esiin tuoden mukanaan sitä yksinkertaisuutta ja onnellisuutta, mitä olette kauan etsineet.

Kyky tuntea itsensä tietoisesti läsnä olevassa ajassa, on nyt tulossa ulottuvillenne. Tarkoituksesi on rakastaa itseäsi, nauttia olostasi ja muistaa "itsesi". Olet suuri, et pieni. Olet merkittävä, et merkityksetön. Sinulla on erittäin tärkeä rooli esitettävänä tässä tietoisuusmuutoksessa, taivaan tuomisessa maan päälle.