SYNERGIA
- Kilpailun uudelleenmääritteleminen löytämällä toiset jumalat

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
15.3.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Tässä kuussa Ryhmä sanoi, että he aloittaisivat uuden viestivirran tärkeimmistä ominaisuuksista, joita voimme kehittää kehittyvinä ihmisinä. He aloittivat tämän sarjan pyytämällä meitä määrittelemään uudelleen sanan "kilpailu". Työskenteleminen harmoniassa kaiken ympärillämme olevan kanssa on eräs armon muoto tai sitä, mitä Ryhmä kutsuisi synergiaksi. Kyky liikkua harmoniassa kaikkien asioiden kanssa tulee vieläkin hyödyllisemmäksi edessä olevina aikoina. Synergiaa voidaan saada aikaan löytämällä toiset jumalat ympäriltämme ja kunnioittamalla niitä.

Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä.

Steve Rother

***********

Terveisiä kotoa

Rakkaat ystävät, teidän nimenne oli näissä tuoleissa jo paljon ennen, kuin tulitte tänne. Pyysitte tulla asetetuksi juuri oikeaan kohtaan löytääksenne oman tarkoituksenne Kodin energian tuomisessa maailmaanne. Tämä tehtävä vaatii suurta rohkeutta. Olette jo osoittaneet suurta rohkeutta, kun veditte eteen verhon pelataksenne tätä peliä. Tämä verho saa teidät unohtamaan voimanne, kykynne ja todellisen suurenmoisuutenne. Päätitte urheasti ja ylpeästi kulkea sokeana, törmäillä toisiinne matkan varrella ja tuntea olevanne yksin. Muistavanne.

Tänään haluaisimme auttaa teitä muistamaan. Rakkaat ystävät, on miljoonia olentoja, sieluja, jotka astuivat sivuun, että te voisitte olla täällä tällä hetkellä, ja he ovat uskomattoman ylpeitä teistä. He osoittavat teille suosiota aina tilaisuuden tullen ja he ovat täällä auttamassa puhdistamaan polkua aivan edessänne. Ajattelette sen olevan taianomaista tai joskus ajattelette itsessänne olevan taikaa. Joskus uskotte kyseen olevan oppaistanne tai taivaan enkeleistä, mutta useimmiten kyse on niistä olennoista, jotka astuivat sivuun, jotta voisitte olla täällä maan päällä nyt.

Kotona on energiaa, joka on nyt muuttunut. Taivas ei ole ollut sama lähdöstänne saakka. Sanomme teille, että kun lopulta jätätte kehonne ja palaatte Kotiin, on sellainen juhla, jota ette pysty kuvittelemaan. Monet teistä sanovat silloin: "En tehnyt mitään erityistä. Miksi minua juhlitaan? En pelastanut maailmaa tai lopettanut nälkää tai sotaa." Mutta teitte sen sydämessänne.

Pitäkää myös mielessänne, rakkaat ystävät, ettei tässä juhlassa ole vain kyse teistä. Sillä nämä eivät ole ainoastaan teidän saavutuksianne. Kaikki lahjat joita teillä on annettavana, kuuluvat myös kullekin niistä sieluista, jotka astuivat tulonne edestä sivuun. Kun ohititte heidät jonossa, he asettivat toivonsa ja unelmansa teihin. Heistä tuli välittömästi suurimpia tukijoitanne ja he ovat olleet aivan olkapäänne takana syntymäpäivästänne saakka.

Palaatte yhteyteen heidän kanssaan, sitten kun valintanne sen sallivat, sillä nyt ihmisen suunnassa on kyse yhdistymisestä kaikkiin asioihin, koska jokainen on nyt taas kokonainen. Tämä osa alkaa tapahtua maan päällä. Ette odota Kotiin paluuta yhdistyäksenne näiden sielujen kanssa. He alkavat yhdistyä kanssanne pian. Te ihmiset olette niin mielikuvituksekkaita. Rakastamme tapaanne ajatella. Alatte yhdistyä täällä, ollessanne vielä fyysisessä kehossa. Tämä on taivaan tuomista maan päälle. (Tässä Ryhmä puhui suoraan monille ihmisille, jotka katsoivat olkapäänsä yli.)

Mitä pitää silmällä

Tämän yhteyden tuloksena syntyy uusia tilaisuuksia ja uusia haasteita ja annamme teille ehdotuksia näitä yhteyksiä varten. Tässä energiassa on uusia tapoja saada opastusta, joten sallikaa meidän kertoa muutamia ajatuksia, jotka auttavat teitä. Olemme kylväneet hyvin pitkään siemeniä mahdollisuuksista ja käsitteistä, joista tulee teille tärkeämpiä, kun kehitätte ihmiskunnan kollektiivista värähtelyä.

Tänään haluamme antaa yhden palan tätä. Olemme puhuneet uudelleenvirityksestä, mitä tapahtuu. Jokainen ihminen kaikkialla muodostaa uusia virityksiä fyysiseen kehoonsa voidakseen kantaa lisää valoa. Suurempi määrä valostanne ja korkeammasta itsestänne voi sopia uuteen kehoonne. Sillä välin haasteet merkitsevät muutosta. Ihmiset vastustavat muutosta. Tämä on osa luontoanne. Vaikka kaikki muutos johtaakin johonkin parempaan, vastustatte sitä luonnostaan, joten toivottakaa tervetulleeksi muutos.

Sallikaa itsenne virrata elämän kokemisessa sen sijaan, että kiinnitytte johonkin käsitykseen, ajatukseen tai uskomusjärjestelmään. Kun tämä tapahtuu, kaikki alkaa muuttua. Kaikki aiemmat toimintamallinne, kaikki aiemmat uskomusjärjestelmänne ja yhteytenne, jotka teillä on toisiinne ja Kotiin, vahvistuvat. Siirrytte kaksinaisuuden kentästä, jossa näette kaiken vastakkaisuuksina - ylhäällä ja alhaalla, oikein ja väärin - kolminaisuuden kenttään uuden yhteyden kera korkeampaan itseen. Tämä uusi yhteys sallii teidän nähdä enemmän sillä tavalla, kuin me näemme Kotona. Se sallii teidän nähdä enemmän siitä, mistä ihmiskokemuksessanne on kyse, sillä sitä olette tekemässä.

Olette henkiä joilla on ihmiskokemus, jotta voitte määritellä jumalan, ymmärtää oman ja koko ihmiskunnan kokemuksen. Annamme teillä tänään uuden käsitteen, sillä alamme kylvää monia siemeniä elämisestä uuden maaplaneetan korkeammissa värähtelyissä. Mutta ensiksi varoitamme teitä olemaan antamatta voimaanne meille tai millekään viestille. On tärkeää, että kunnioitatte erottelukykyä omassa olemuksessanne, sillä henkenne tietää, mikä teillä on oikein tällä hetkellä.

Pyydämme teitä kuljettamaan kaiken sanomamme tai antamamme omien suodattimienne läpi ja ottamaan vain ne osat, jotka resonoivat sydämenne kanssa. Älkää antako voimaa meille tai kenellekään muulle. Pitäkää sitä itsellenne pyhänä, koska se on yksilöllinen osanne. Se on teidän ainutlaatuinen osanne jumalaa, mikä ei koskaan mene pois. Kehitätte sitä. Löydätte tapoja tehdä siitä voimakkaamman ja tuoda lisää valoa fyysiseen kehoonne.

Kun tämä uudelleenvirittyminen tapahtuu, synapsiset väylät ja kommunikointitavat aivopuoliskojenne välillä muuttuvat radikaalisti joka päivä. Tämä voi aiheuttaa myös lisää erillisyysahdistusta. Se voi saada monet teistä tuntemaan yksinäisyyttä ja rauhattomuutta. Monta kertaa tämä vaikuttaa ihmissuhteisiin, koska silloin kun muodostatte suhteen yhdellä tasolla ja sitten harmoninen värähtelynne kohoaa yhtäkkiä toiselle tasolle, teistä saattaa ensiksi tuntua yksinäiselle. Se ei tarkoita sitä, että olette yksin. Teidän ei ole mahdollista olla yksin, olette osa kaikkea ja kaikkia, myös meitä. Kuitenkin alussa voi tuntua tältä, joten annamme teille uuden käsitteen, uuden ajatuksen, uuden prosessin. Tämän laajemman näkemyksen myötä otamme sanan "kilpailu" ja näytämme uuden tavan katsoa sitä.

Sanan "kilpailu" uudelleenmääritteleminen

Pitkän aikaa kilpailussa on ollut positiivisia ja negatiivisia puolia. On ollut kilpailua, missä on menestyttävä, tehtävä paremmin kuin kaikki muut. Hyvä osa on se, että kun toinen juoksee rinnallanne, on helpompaa lyödä omat ennätyksensä ja näin kilpailemisella toista vastaan on hyviä vaikutuksia. Negatiiviset vaikutukset ovat sitä, että se rohkaisee erillisyyden harhaan.

Puetaanpa tämä nyt korkeamman värähtelyn uusiksi käsityksiksi ja katsotaan uudesta näkökulmasta, mitä se todella on. Ei ole enää välttämätöntä olla voimaantumisen ensimmäisessä aallossa. Ensimmäinen aalto on seuraa johtajaa. Nyt astutte voimaantumisen toiseen aaltoon, mikä on seuraa itseäsi. On äärettömästi vaikeampaa seurata itseään kuin toisen jalanjäljissä. Nyt pyydämme teitä opettajina aloittamaan tähän käsitykseen tarttumisen ja kulkemaan oppilaidenne rinnalla ilmaisten yhtenäisyydestä, jolloin teidät voidaan nähdä - he voivat nähdä teidät - ja voitte kulkea yhdessä yhtenä ja kasvaen yhdessä eri tasoilla.

Sitten pyydämme viemään tämän kilpailemisen alueelle, koska siinä on aina ollut kyse erillisyydestä. Nyt pyydämme teitä hävittämään nuo muurit ja alkamaan katsoa kilpailua yhtenäisyytenä, sillä voitte muuttaa asioita tällä planeetalla vain, jos yhdistätte sydämet. Jos yhdistätte vain 10% tämän planeetan sydämistä, ei ole sijaa sodalle, ei ole sijaa erillisyydelle. Ei ole sijaa vanhan energian kilpailulle, sillä tavalla mitä se oli ennen.

Pyydämme teitä nyt katsomaan asiaa synergiana, joka johtuu yhteistyöstä ihmisten kanssa, siltä kilpailemisosalta, missä ennen pystyitte juoksemaan nopeammin, koska teille oli joku "työntämässä". Nyt tämä energia voidaan tuoda teihin ja se voidaan viedä kaikkeen tekemäänne ilman erillisyyttä. Tämä on synergiaa. Synergia toimii yhteistyössä kaikkien teitä ympäröivien asioiden kansa. Se on työskentelemistä armollisesti, jolloin alatte yhdistyä kaikkiin asioihin ja kaikkiin ihmisiin, jolloin voitte kävellä ruohossa koskemattomalla niityllä ja se kasvaa voimakkaammin, ei heikommin, koska olette astuneet sille. Ette vahingoita sitä, vaan se hyötyy kulkemisestanne sitä kautta.

Kaikkiin asioihin on armollinen yhteys, ja jos katsotte nyt niille alueille, missä näitte ennen kilpailua, näette tilanteen muuttuneen. Olette muuttaneet energiaa. Olette korkealla värähteleviä olentoja, jotka pelaavat edelleen peliä matalavärähteisessä maailmassa. Johtamalla siihen suuntaan tuotte kaikki mukananne… kaikki ympärillänne. Sillä ei ole merkitystä, kuka voittaa pelin tai kuka ylittää maalinauhan ensimmäisenä. Jokainen kulkee nopeampaa. Jokainen parantaa tuloksiaan, koska te kaikki voitte olla yhdessä ja tämä on erilaista kilpailua. Tämä on uuden energian kilpailua, joka toimii synergiana, kaikkien ollessa osallisena.

Toiset jumalat

Nyt viemme tämän askeleen pidemmälle. Olemme maininneet monta kertaa, että olette jumalia. Tälle on suurta vastustusta, sillä te olette kaikki täällä egossa. Teillä on välttämätöntä olla ego, jotta voitte pitää verhoa. Verho sijaitsee siinä. Kun sanomme, että olette jumala, teillä on suurta vastustusta asiaa kohtaan. Sanotte: "Voi ei. En ole jumala. Puhut varmaan jostain toisesta."

Teidän on hyvin vaikeaa nähdä se itsessänne, mutta voitte nähdä sen toisten ihmisten silmien kautta. Voitte nähdä sen sen vaikutuksen kautta, mikä teillä on ihmisiin, kun löydätte intohimonne, kun teillä on rohkeutta astua siihen, minkä tekemistä todella rakastatte. Silloin se alkaa tulla ulos, sillä luovuus on yhtä kuin intohimo, ja tämä on kohta, jonka tuomme esiin uudestaan ja uudestaan, kun siirrytte eteenpäin.

Kun alatte ymmärtää, ottakaa esittelemistämme käsitteistä vain ne osat, jotka resonoivat kanssanne tällä hetkellä omassa kehityksessänne. Ottakaa ne sydämeenne ja kutsukaa niitä omiksenne, sillä ne ovat teidän, mutta käyttäkää tilaisuus yhdistyä toisiinne, koska olette jumala, ette vain ole ainoa jumala. Kilpailunne, uuden energian tapa käsitellä synergiaa, on toisten jumalien tunnustamista ja auttamista heräämään.

Keskittykää yhteyteen erillisyyden sijasta

Lemuriassa oli aika, jolloin kehityitte, ylösnousitte - Lemuria ei uponnut, se ylösnousi. Atlantis upposi, muttei Lemuria. Oli oltava tasapaino. Lemuria ylösnousi planeetalta ja tarkoituksenne tuossa kohtaa oli pitää ovea auki kaikille muille, olla siellä sydänenergiastanne ja työskennellä sen kanssa, astua eteen pitämään tuota ovea auki, jotta kaikki voisivat tulla perässä, mutta erillisyys sai aikaan aaltoja Kaikkeuden energiassa, mikä päättyi Atlantiksen uppoamiseen.

Ei ole enää erillisyyttä, rakkaat ystävät. Tämä on merkittävin asia, jonka voimme kertoa teille. Jokaisella päivittäisen elämänne alueella - liiketoiminta, urheilu, rakkaussuhteet - on kyse yhdistymisestä ympärillänne olevien sydämeen. Tällä planeetalla ei ole enää salaisuuksia. Voitte nyt nähdä suoraan harhan läpi. Tiedätte sydämessänne, vaikka joku kertoisikin teille muuta - tunnette sydämessänne, mikä on totta. Pyydämme teitä aluksi pysymään tässä, luottamaan itseenne ja etsimään tapoja löytää toisia jumalia ja auttaa heitä heräämään, sillä tämä luo taivaan maan päälle ja aloittaa uuden kilpailusynergian uudella maapallolla.

Palanne Kotoa

Rakkaat ystävät, olette päässeet hyvin pitkälle, hyvin nopeasti. Teillä ei ole aavistustakaan niistä vaikutuksista, joita teillä on jo ollut. Kerromme teille, ettei se vielä näy tv-uutisasemillanne. Kerromme teille, että jos luette sanomalehtiä joka päivä, ette näe niitä edistysaskelia, joista puhumme, mutta niitä on olemassa. Hiljainen vallankumous on tapahtumassa koko ihmiskunnassa ja eräänä päivänä heräätte ja puhun samaa kieltä - ajattelette sen olevan taikaa. Siitä tulee kuin se jakso sarjasta "Hämärän rajamailla", jossa kaikki heräävät, mutteivät muista, miten päätyivät sinne, mutta yhtäkkiä te vain olette siellä.

Tätä tapahtuu tänä päivänä niiden rohkeuden avulla, jotka ovat omassa energiassaan, etsivät intohimoaan ja etsivät sitä palapelin palaa, joka toivat Kotoa. Ette ehkä tiedä, mikä se on. Saatatte katsoa ympärillenne ja ajatella, että kaikki muut ovat hyvin taianomaisia, mutta teillä ei ole mitään sanottavaa. Luottakaa meihin. Ette istuisi täällä. Nimeänne ei olisi tuolissa. Ette katselisi tätä lähetystä tai lukisi näitä sanoja, jos teillä ei olisi jotain uskomattoman tärkeää annettavana ihmiskunnalle.

Tulitte tänne palapelin pala mukananne. Suurin unelmanne oli, että ihmiset alkaisivat herätä ennen pelin loppua. Aloitte herätä viime hetkellä ja jatkoitte peliä taas. Olette hyvin mielikuvituksekkaita, mutta oli uskomatonta nähdä, mitä oli tapahtunut. Nyt kutsutte meitä ja pyydätte suurta suunnitelmaa: "Mitä on edessä? Mitä pitäisi tapahtua?" Ei ole mitään suurta suunnitelmaa. Luotte sitä jokaisella tienne askeleella ja se on taianomaista. Sen vuoksi teillä on sellaisia kykyjä yhdistää sydämiä, joita ei koskaan kuviteltukaan, kun alussa suunniteltiin tätä peliä.

Kun alussa aloitte teeskennellä olevanne erillään kokonaisuudesta, kun aloitte pelata peliä teeskennellen olevanne ihminen, teillä oli suurimpana unelmana se, että kenties pystyisitte katsomaan jumalan silmiin. Se vaatii vain peilin. Näette tuon peilin myös toisten ihmisten silmissä ja toisten ihmisten sydämessä, koska jokainen teistä jakaa jumalenergiaa.

Kyse ei ole siitä, että yksi ihminen on etusormi ja toinen oikean jalan varvas. Ette ole jumalan erillisiä osia. Teillä on kaikki omassa solumuistissanne. Teillä on kaikilla pääsy taikaan. Aluksi ei ole pelottavaa ainoastaan teille, vaan myös teitä ympäröiville ihmisille nähdä tuon energian tulevan esiin. Mutta pelko on vain tiedon puutetta. Pelko on vain pimeyttä, minne valo voi loistaa. Uskaltakaa loistaa tuota valoa. Uskaltakaa hymyillä. Yksin hymy riittää valaisemaan pimeän huoneen. Hymy antaa olemuksenne hengen säteillä energiaa - uuden yhteyden kautta korkeampaan itseenne - ja koskettaa toisia sydämiä myös puhumatta sanaakaan, olematta yhteydessä perinteisessä mielessä.

Teillä on nyt näitä kykyjä entistä enemmän, ja jos epäilette tätä, teidän täytyy vetää vain syvään henkeä ja hymyiltävä. Silloin ne miljardit sielut, jotka astuivat sivuun, jotta voisitte olla tällä planeetalla tällä hetkellä, ovat takananne ja lähettävät rakkauttaan ja energiaansa hymynne kautta jokaisella matkanne askeleella.

Uusi opettamistapa

On varsinainen ilo nähdä teidät. On varsinainen ilo olla kanssanne. Olemme olleet kanssanne aikojen alusta saakka, mutta ette pyytäneet meitä osaksi olemassaoloanne, ennen kuin saavutitte tietyn tason. Sitten tulitte luoksemme saamaan vastauksia, mutta emme antaisi niitä, sillä meidän tehtävämme ei ole antaa vastauksia.

Meidän tehtävämme on auttaa teitä muistamaan kysymyksenne, sillä kaikki vastukset ovat teissä, eivät ulkopuolellanne. Niiden löytäminen antaa teille sielun luottamusta, joka auttaa teitä viemään kaikki nämä toimintamallit seuraavalle tasolle. Ne auttavat tuomaan kaikki ihmiset mukananne, sillä koskaan enää ei tapahdu sitä erilleen repeytymistä, mikä tapahtui Lemurian päivinä. Kukaan ei lähde, ennen kuin te kaikki lähdette, joten ymmärtäkää, että asteikon alin henkilö rajoittaa ylösnousemustanne, koska olette osa häntä samalla tavalla, kuin olette osa meitä.

Kyse ei ole siitä, että teidän on löydettävä nuo alimmalla olevat ihmiset. Asian tekeminen sydämessänne, oman askeleenne ottaminen, oman voimanne omistaminen, oman totuutenne puhuminen ovat se pala, joka auttaa teitä astumaan eteenpäin ja tuomaan koko ihmiskunnan ylös. Se on kuin sadannen apinan teoria. Eräänä päivänä heräätte ja te kaikki ymmärrätte, että olette jo viidennessä ulottuvuudessa. Tämä taika on suoraan edessänne.

Meistä on mukavaa tehdä teille ehdotuksia. Meistä on mukavaa kiusoitella teitä. Meistä on mukavaa antaa teille käsitteitä ja ajatuksia, jotka saavat teidät ajattelemaan ja toivottavasti auttavat teitä muistamaan kysymyksenne, koska se on taikaa. Verhon toisella puolella osoitetaan suosiota. Tämä on niin mahtavaa nähdä, että toivomme teidän tuntevan sen sydämessänne tavalla, jolla tunnemme sen täällä, sillä se on niin voimakasta, ettei ukkostakaan voisi verrata siihen, mitä nyt kuulemme.

Teillä on rohkea sydän. Te olette niitä, jotka astuivat esiin ja sanoivat: "Teen sen. Kannan osaani Kotoa ja teeskentelen olevani muistamatta. Katson peiliin ja teeskentelen näkeväni vain vikoja. Teeskentelen olevani erillään kaikista muista ja teeskentelen olevan yksin." Mutta te ette ole koskaan yksin eikä sitä voisi koskaan tapahtua. Olette osa meitä. Olemme osa teitä, mutta mikä tärkeintä olette osa toisianne, ja sydän kerrallaan muutatte tämän maailman ja tuotte taivaan maan päälle.

Seisomme hyvin ylpeinä etäämmällä ja katselemme, kun luotte uuden maan. Isäntä kuuli äskettäin erään sanonnan, ja hän luultavasti painattaa sen t-paitaan, koska hän rakastaa tehdä sellaista. Vain muistakaa, sinun ei tarvitse kuolla mennäksesi valoon. Upeaa päivän jatkoa. Menkää ulos nauttimaan auringosta ja tietäkää, että se tulee sydämestänne, sillä taika on sisällänne.

Pyydämme teitä vain kohtelemaan toisia jumalia kunnioittavasti, sillä he ovat osa teitä. Hoivatkaa toisianne ja tehkää polusta helpompaa toisillenne aina tilaisuuden tullen. Muistakaa, että tämä on upeaa peliä, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo

Ryhmä