RAKKAUDEN HOLOGRAMMI
- Rakastuminen itseensä

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
15.5.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Steveltä:

Tämän kuukauden viesti liittyy hologrammeihin ja rakkauteen. Ryhmä sanoi, että maapallo alkoi hologrammina ja tulemme oppimaan lisää niistä lähitulevaisuudessa. Kun kolme tai useampi valonsäde risteää, ne voivat muodostaa kolmiulotteisen kohteen, jota kutsutaan hologrammiksi. Tässä viestissä Ryhmä sanoo, että tätä samaa periaatetta voidaan käyttää muiden valomuotojemme kanssa. Tässä he osoittavat meille, että löytämällä ja käyttämällä monia rakkauskulmia, voidaan luoda hyvin taianomainen rakkaushologrammi. Jos kolmiulotteinen kohde voidaan luoda kolmella valonsäteellä, mitä voidaan luoda kolmella rakkaussäteellä?

Isoja haleja ja lempeitä tönäisyjä.

Steve Rother

***********

Terveisiä kotoa

Pitäkää kiinni kristalleistanne… Tässä sitä mennään!

Rakkaat ystävät, tämä on erityinen päivä. Tämä on sen prosessin aktivointi, jonka aloititte jokin aikaa sitten. Se yhdistyy nyt päivittäiseen ihmiskokemukseen. Tämä aktivointi auttaa herättämään ihmiskunnan uuden tason. Kyse on kristalliheräämisestä maan päällä. [Selityshuomautus: Ryhmä on usein käyttänyt sanaa "kristalli" kuvaamaan uutta energiaa ja niitä korkeampia värähtelyjä, joita kohti kuljemme nopeasti tällä hurjalla matkalla. He sanovat, että ihmiset ja kristallit resonoivat luonnostaan. Kristalli on (maan) mineraalikunnan korkein taso ja ihminen on eläinkunnan korkein taso. Siksi niillä on luontaista ymmärrystä ja harmoniaa.]

Ihmiskunnan nopea evoluutio on äskettäin saavuttanut erään värähtelyresonanssin. Tämä on samanlainen kuin energiakatto, missä evoluutio kohtaa luonnollista vastustusta. Se on vapautumassa. Tässä uusia asioita ilmestyy jokapäiväiseen maailmaanne melkein, kuin ne olisivat olleet siellä kaiken aikaa.

Nämä ovat kylvettyjä siemeniä, jotka nyt tulevat taimelle ihmiskunnan kollektiivissa. Ajatukset ja käsitykset joita kerran pidettiin marginaalisina, tulevat nyt osaksi jokapäiväistä todellisuuttanne. Ne johdattavat teidät voimaantuneen ihmisen aikakauteen.

Tarjoamme ajatuksia ja käsityksiä auttaaksemme teitä venyttämään uskomusjärjestelmiänne, niin että voitte helpommin omaksua tämän uuden energian ja käyttää sitä. Näin tekemällä keksitte, miten voitte sovittaa tämän jollain tavalla elämäänne ja missä sitä voidaan käyttää päivittäin. Tarkoituksemme on antaa teille tilaisuuksia nähdä asioita eri näkökulmasta.

Tänään haluamme puhua eräästä todellisuutenne energiamuodosta, joka tunnetaan valona. Se valo josta olemme puhuneet, on ymmärretty täysin väärin ihmisten keskuudessa - erityisesti tiedemaailmassanne. Se mitä nimitätte sähkömagneettiseksi spektriksi, on todellisuudessa vain pieni osuus koko valospektristä. Mikä tärkeintä, puhumme siitä, miltä se näyttää ja miten sitä on käytetty menneisyydessä, jotta voitte ymmärtää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.

Valmiina, paikoillanne, luo!

Asiat liikkuvat nyt hyvin nopeasti ja monia aikajanajaotteluja ja joitain päivämääriä, joita olette asettaneet itsellenne, kuten vuosi 2012, on työnnetty eteenpäin. Olette kokemassa asioita, joita ihmisten ei koskaan ollut tarkoitus kokea tässä pelissä. Siksi kaikkien silmät ovat kiinni teissä nyt, kun teette valintojanne. Teidän ei oletettu jatkavan tätä peliä näin pitkään. Tässä te kuitenkin olette tekemässä muutoksia tuodaksenne lisää valoa Kotoa.

Ajattelun hallitseminen - valon ohjaaminen

Olette päättäneet astua uuteen todellisuuteen ja luoda sen siirtyessänne eteenpäin - luoda polun jalkojenne alla juuri ennen, kuin jalkanne osuu maahan. Tietenkin teette tämän hyvin taianomaisesti. Ette näe sitä taikaa, mikä tapahtuu jalkanne osuessa maahan. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, että loitte tuon polun itsellenne. Odotuksenne luo sen. Tämän tiede on alkamassa ymmärtää. Kokeen tarkoitus määrää sen lopputuloksen.

Ihmiskunnan luomiskyvyt kasvavat paljon nopeammin kuin koskaan aiemmin. Aiemmin oli aina aikaviive, joka piti teidät turvassa kyvyttömyydeltänne hallita ajatuksianne. Ilman aikaviiveen suojaa jokainen ajatuksenne loisi välittömästi ja olisi helppoa jäädä kiinni loputtomaan silmukkaan, mikä ei etene minnekään. Pelin alussa siis asetitte aikaviiveen, jolloin teillä olisi ajatus ja sitten kestäisi hetken, ennen kuin se ilmentyisi. Tämä rikkoi silmukan ja näytti toimivan jonkin aikaa, mutta ihmiskunnan jatkuvan värähtelykohoamisen myötä tämäkään ei enää palvele teitä samalla tavalla kuin ennen.

Tuo aikaviive on katoamassa hyvin nopeasti. Jokainen ajatus joka teillä nyt on ja jota ylläpidätte yli seitsemän sekuntia, aloittaa ilmentymisprosessin. Suuri osa energiastanne edessä olevan siirtymäkauden aikana käytetään yrittäen pyyhkiä pois ne luomukset, joita ette oikeastaan halunneetkaan, vaan satuitte vain ajattelemaan niitä tuolla hetkellä.

Vanhanaikainen syy-seuraussuhde

Pyydämme teitä tarkastelemaan omaa ajatteluprosessianne, koska ajatusten hallinnassa ei ole kyse vain täydellisten ajatusten pitämisestä mielessänne. Ei ole mahdollista, että teillä on vain täydellisiä tai energialtaan positiivisia ajatuksia koko ajan. Olette sijoittaneet itsenne peliin, missä teidän on koettava negatiivista energiaa vain ymmärtääksenne, mitä positiivinen energia on. Sen tuloksena kokemuksessanne on oltava jatkuva kontrasti. Elämässä on oltava rytmi.

On aina negatiivisia ajatuksia, joita tulee mieleenne. Jos vakuututte niistä tai kiinnitytte niihin, niistä tulee välittömästi todellisuuttanne. Jos kuitenkin annatte niiden vain virrata mielenne läpi ja sanotte: "Tämä on todella negatiivinen ajatus. En halua roikkua kiinni tässä." ja annatte sen virrata läpi, toinen ajatus on hyvin lähellä sen takana.

Muistakaa, että te olette osa universaalia energiaa ja universaalia alitajuista mieltä ja kaikkia ajatuksia kulkee aivojenne läpi. Kaikkia tunteita kulkee tunnekehonne läpi, kaikkia ajatuksia aivojenne läpi… Voitte valita, mitä ajatuksia ja tunteita kutsutte omiksenne. Voitte valita ne, mitkä ruokkivat teitä, mitkä kuluttavat energiaanne tai mitkä haluatte pitää kentässänne ja yhdistyä niihin.

Sen oppiminen miten virratetaan energiaa kenttänne läpi, sallii teidän tulla aktiiviseksi osallistujaksi valintojen tekemisessä. Tätä ihminen tekee parhaiten ja sen kanssa tulitte työskentelemään tänne. Avaimena tässä on sydämenne seuraaminen, sillä se tuntee todellisen eron niiden asioiden välillä, jotka ruokkivat tai kuluttavat teitä. Kuunnelkaa tuota sisäistä ääntä.

Havainnollistamme tätä käytännöllisesti. Palaamme maapallon alkuun. Kerromme teille jostain, mikä tapahtui ennen suurta pamausta, koska on edelleen epäselvää, mitä suuri pamaus itse asiassa oli. Mikä tarkkaan ottaen räjähti kaiken sen tapahtumiseksi? (Tässä Ryhmä viittaa suoraan kollektiivisiin luomiskykyihimme. He sanovat, ettemme ole vielä kirjoittaneet menneisyyttämme suureen pamaukseen saakka.) Nyt tiede alkaa kyseenalaistaa ja ymmärtää, ettei ole todellista aikayhteyttä. Aletaan ymmärtää, että voidaan palata alkuun ja muuttaa sellaisia asioita kuin suuri pamaus, mikä vuorostaan muuttaa kaikki kokemuksenne tähän mennessä. On mahdollista palata sinne, mitä kutsutte historiaksenne, ja muuttaa sitä. Se tulee olemaan suuri osa tulevaisuutta, mitä luotte.

Maapallo, kuten kaikki asiat, alkoi jumalan ajatuksena. Jos viemme tämän käsityksen vähän pidemmälle, ihmisten on helppoa ymmärtää se, koska uskotte jumalan olevan kaikkivaltias ja kaikkivoipa. Jokainen jumalan ajatus ilmentyy välittömästi. Eikö tämä ole juuri sitä, mitä kerroimme tapahtuvan ihmisille? Näettekö tässä samankaltaisuutta?
Toivomme, että alatte nähdä pelin, koska tätä tapahtuu.

Peli alkaa kirkastua, alatte nähdä verhon taakse. Näette omien ilmentymienne alkavan ajatteluprosessinne välityksellä. Annamme teille muutamia ajatuksia siitä, miten tämän kanssa työskennellään, ja ajatuksia asioista, joita voitte tehdä työskennelläksenne tämän energian kanssa oman positiivisen tilanne hyväksi.

Alussa

Alussa jumalan ajatus lähetti valonsäteen, kuten me sitä kutsumme. Tämä valonsäde tuntuu fyysisessä olemuksessanne rakkautena. Tunnette sen rakkauden tunteena, joten meidän on mahdollista sanoa, että rakkaus on valon perusenergiaa. Käytämme tuota termiä hetken. Miten tämä toimii? Se on hyvin yksinkertaista, koska sillä hetkellä kun kuka tahansa henkilö tai jumalan kaltainen olento ylläpitää jotain ajatusta, siitä tulee energiasäde, joka astuu hänen omaan energiakenttäänsä ja on vuorovaikutuksessa häntä ympäröivän maailman ja universaalin energian kanssa. Kenttä magnetisoituu vetämään puoleensa tuota luomusta.

Mitä jos teillä olisi sitten toinen jumalan ajatus, joka olisi toinen tapa katsoa samaa luomusta? Kuvitelkaa nyt tämä luomus monista havaintokulmista. Silloin teillä on monia valonsäteitä, jotka tulevat eri kulmista kohdatakseen yhtenä. Tämä antaa harhakuvan fyysisestä kolmen ulottuvuuden kohteesta. Tunnette tämän todellisuudessanne hologrammina. Useat valonsäteet jotka risteävät yhdessä kohdassa, luovat harhakuvan todellisesta, kolmen ulottuvuuden kohteesta. Vain tämä tarvitaan, sillä koko elämä ei ole muuta kuin harhakuva.

Maapallo alkoi valon hologrammina, aivan kuin maailmankaikkeuskin. Tämä oli alku ja tästä kohtaa luotiin maailmankaikkeus sen ympärille, myös suuri pamaus, joka laittoi sen liikkeelle. Kaksi sisarusta, Mars ja Venus, loivat maapallon tarkoituksella. Nämä kolme sisarusta jakoivat tasapainon, mitä kutsutaan hiilidioksidiksi, ja loivat elämää kaikille kolmelle planeetalle. Tuli kohta, jolloin vain yksi planeetta pystyi tasapainottamaan riittävästi hiilidioksidia säilyäkseen, joten kaksi sisarta laittoi energiansa yhteen sisareen keskellä ja hengitti elämän planeettaan, joka alkoi valon hologrammina. Jollain tavalla kolme valoa ikään kuin loivat lisähologrammin, josta tuli maapallon uusi painos.

Rakkauden hologrammin muodostaminen

Puhutaanpa rakkaudesta. Rakkaus hämmentää monia valotyöntekijöitä, rakkaat ystävät. Puhutaanpa rakkauden energiasta. Näemme rakkauden kaiken elämän perusenergiana. Verratkaa sitä ihmisen määritelmään rakkaudesta ja näette, miten ne eroavat. Kerromme teille, että rakkaus on energiamuoto siinä spektrissä, jota kutsumme valoksi. Siksi hologrammi joka voidaan luoda valolla, voidaan luoda myös rakkaudella. Haluamme kertoa teille, miten tehdään rakkauden hologrammi.

Se tapa jolla me näemme ihmisrakkauden ilmaisemisen, on tasapainottamista. Jokainen teistä on jonkin verran poissa tasapainosta jonkin energianne osalta. Etsikää henkilö joka voi auttaa tasapainottamaan tämän energian, ja teillä on suuri mahdollisuus syvään ja kestävään suhteeseen.

Periaatteessa suhteet ovat peili. Näette itsenne heidän silmissään ja heijastatte heitä. Silloin kuin kaksi ihmistä kohtaa ja muodostaa yhteyden ja yksi katsoo toista silmiin ja näkee itsensä noissa silmissä, se on sydämen aitoa heijastusta. Jos pidätte ihmisestä jonka näette hänen silmissään, teistä tulee ystävät. Jos rakastatte tuota ihmistä jonka näette hänen silmissään, muodostatte rakkaussuhteen.

Sana "rakkaus" on merkinnyt hyvin paljon ja kuitenkin niin vähän. Se on ollut hyvin rajoittunutta pienille alueille, mukaan luettuna seksuaalisuhteiden pieni alue. Ihmiset ovat kehittäneet tavan työskennellä ehdollisen rakkauden kanssa. Ehdollinen rakkaus on toiminut erittäin hyvin olemassaolonne matalammissa värähtelyissä. Kun siirrytte eteenpäin, eikä ole mikään salaisuus, että siirrytte ehdollisesta rakkaudesta ehdottomaan rakkauteen. Tulette huomaamaan ehdollisen rakkauden melko ainutlaatuiseksi ihmisen keksinnöksi. Siksi ei ole mahdollista tehdä ehdollisen rakkauden hologrammia.

Ehdoton valo

Annamme teille erityisesimerkin. Sanotaanpa, että teillä on yksi suhde, joka merkitsee teille paljon. Välitätte todella tästä henkilöstä ja teillä on suhde. Itse asiassa näemme tässä kolme värähtelyä: te kaksi ja kolmas värähtely, joka on teidän kahden harmonia. Silloin kun kaksi värähtelyä kohtaa ja tukee toisiaan, ne luovat kolmannen värähtelyn, mitä kutsumme suhteeksi.

Monet teistä ovat kiinni suhteessa, ei siinä rakkaudessa jota näette heijastettavan. Tämä liittyy kiinnittymiseenne rakkauden ideaan tai käsitykseen. Kun jatkatte kehittymistänne, alatte päästää irti kiinnittymisestänne rakkauteen. Tämä on ensimmäinen siirto ehdottomaan rakkauteen. Ei ole helppoa tehdä tätä, sillä onnistumishistorianne perustuu suurelta osin ehdolliseen rakkauteen.

Tapahtuu niin, että katsotte itseänne tämän henkilön silmien kautta ja rakastatte näkemäänne heijastusta, joten alatte rakentaa jotain hänen kanssaan. Ajan kuluessa muodostatte suhteen. Jossain kohtaa toinen tai kumpikin teistä alkaa kasvaa hyvin nopeasti ja suhde alkaa kasvaa erilleen. Jos voitte aloittaa rakkauden hologrammin, se voi siirtyä moniulotteiselle tasolle, mikä tekee kaikista näistä siirtymistä helpompia.

Annamme muutamia käytännön esimerkkejä, miten voitte tehdä tämän. Aloitetaanpa rakkaussuhteesta. Sanotaanpa, että rakastutte siihen tapaan, miltä joku saa teissä tuntumaan. Keskittykää siihen ja sitten etsikää toinen kohta, johon rakastua. Kyllä, etsikää jotain muuta hänessä, mihin voitte rakastua. Kuvitelkaa tämä valonsäteenä, joka osuu kohteeseen jostain toisesta kulmasta. Tehkää siitä jotain uutta ja muodostakaa siitä niin vahva kuin voitte. Etsikää sitten vähintään yksi lisäkohta, johon voitte rakastua, ja tehkää parhaanne keskittyäksenne niihin kaikkiin ja rakentaaksenne niitä. Olette juuri luoneet rakkauden hologrammin.

Tämä on nyt energiajälki, joka pysyy eetterissä. Jos jälkeä ei estetä, se on muoto, jonka ympärille energiaa luonnostaan kerääntyy. Rakkauden hologrammia voidaan käyttää parantamaan monia muita asioita, mukaan luettuna liiketoiminta, projektit ja monentasoiset suhteet. Se perustuu kokonaan ehdottomaan rakkauteen. Se ei luo suhdetta, koska suhteet paremminkin rakennetaan kuin luodaan. Mutta se tekee tilaa parhaalle mahdolliselle heijastukselle suhteessa ja mahtavalle kommunikoinnille.

Ymmärtäkää, että kyse on jollain tavalla omasta heijastuksestanne, johon rakastutte hänessä. Tavallaan luotte hologrammin rakastumalla omaan heijastukseenne.

Monipuolinen rakkaus

Jokainen henkilö on monipuolinen. Teissä on osia jokaisen ulottuvuuden todellisuudessa. Jos pysytte rakastumaan taitelijaan ja parantajaan jossakin henkilössä - tuon henkilön eri ulottuvuuksiin - niin pystytte tunnistamaan saman henkilön eri puolia. Tätäkin voidaan käyttää hyvin taianomaisen rakkauden hologrammin luomiseen.

Se sallii teidän nähdä itsenne hyvin ainutlaatuisella tavalla - tavalla joka vain vahvistuu, kun siirrytte tasolta toiselle. Mutta se merkitsee noiden mahdollisuuksien etsimistä. Se merkitsee noiden henkilön eri osien etsimistä, joihin voitte rakastua. Se merkitsee myös rajoituksista irtipäästämistä. Se merkitsee vapautumista rakastumisen ja sattumisen pelosta. Sattuuko teihin taas? Kyllä, melko varmasti voin taata sen. Kyllä, vähintään kerran ja kenties useamman kerran, jos olette onnekkaita.

Mitä ehdottomampaa se rakkaus eri kulmista on, mitä voitte tuoda jokaiseen suhteeseen, sitä syvempää ja helpompaa kommunikointi on, eikä taipumus erilleen kasvamiseen ole ongelma. Tämä antaa teidän nähdä hyvin ainutlaatuisen ja erityisen näkökulman itsestänne ja perimmiltään te rakastutte itseenne. Kun tämä tapahtuu, alatte päästää irti itsenne ulkopuolisesta rakkauden tarpeesta.

Tämä on itse asiassa paras tilanne aloittaa sellaisen suhteen rakentaminen, jossa kaksi hyvin vahvaa yksilöä voivat kulkea rinta rinnan tukien toisiaan ehdottomasti. Mitä ehdottomampaa rakkautta voitte tuoda mihin tahansa suhteeseen - on kyse sitten rakkaussuhteesta, lapsistanne kotona tai pomosta työpaikalla - niin etsikää noita osia, jotka heijastavat teitä hyvin ja vahvistakaa niitä. Voitte sanoa: "Miten voin rakastua tähän henkilöön täydemmin? Miten voin arvostaa tämän henkilön jokaista puolta? Miten voin löytää uusia asioita, joihin en ole kiinnittynyt, mutta joita voin rakastaa, koska näen oman heijastukseni niissä?"

Olette nyt värähtelytasolla, jossa voitte luoda tämän energian ja kulkea eteenpäin uuden rakkausmuodon kera, mikä siirtyy helposti yhdeltä tasolta seuraavalle. Meillä ei ole mitään ehtoja. Odotuksemme teitä kohtaan ovat: ei mitään. Rakastamme teitä sen vuoksi, että olette sitä, kuka olette.

Lisäaika

Teillä on ollut rohkeutta lähteä Kotoa, jättää perintönne, tulla alas leikkimään tätä peliä, laittaa verho eteen ja olla jopa muistamatta, että olette taianomaisia. Teillä on rohkeutta tulla tänne törmäilemään toisiinne ja luomaan tuskaa ja vaikeuksia, jotta voisitte saada sielun ihmiskokemuksen - ja se vaatii rohkeutta. Olette suurimpia parantajia, joita on koskaan elänyt, vaikkeivät jotkut teistä pidä itseään parantajina. Vaikutatte asioihin - ette ainoastaan omassa todellisuudessanne, ette ainoastaan maailmassanne, vaan ympäri Kaikkeutta.

Koskaan ennen ei ole ollut olentorotua, joka on ohittanut lopun ja ottanut pelissä lisäajan. Näin on tapahtunut ihmiskunnan kohdalla ja luotte peliä kulkiessanne eteenpäin. Ei ole mitään suurta suunnitelmaa ja teette sitä erittäin hyvin.

Alatte paljastaa salaisuuksia, jotka ovat pitäneet verhon kasvojenne edessä. Mitä enemmän pystytte leikkimään rakkaudella, sitä enemmän voitte nähdä, miten katsotaan jonkun toisen silmiin ja rakastetaan itseään ehdottomasti, ilman odotuksia. Teillä on tilaisuus olla onnellisia tällä planeetalla. Se ei ole helppoa. Jos se olisi helppoa, kaikki olisivat ihmisiä. Näin ollen vain korkeimmat ovat tulleet ihmisiksi ja kiitämme valonne jakamisesta kanssamme.

Teillä ei ole aavistustakaan siitä, miltä tämä todellisuudessa näyttää. Kaikkien ulottuvuuksien todellisuudet yhdistyvät ja on yksi valonsäde, joka tulee ulos kaikesta ja se on maaplaneetta - ja se on ihmiset, jotka vievät tämän kaiken täysin uudelle tasolle. Kävelette siivet selässänne ja toivomme, että teillä on hauskaa luodessanne valon hologrammeja, jotta näette heijastuksenne eri tavoin.

Suuresti kunnioittaen tervehdimme teitä ja pidämme teitä sylissämme. Toivomme heijastavamme sitä, keitä todella olette, ja auttavamme teitä muistamaan sen, minkä tiedätte jos syvällä sisällänne. Lähdemme luotanne kolmen yksinkertaisen muistutuksen kera. Kohdelkaa toisianne hyvin kunnioittaen, sillä ette ole yksin tällä polulla. Avatkaa ovi aina, kun on mahdollista, ja hoivatkaa toisianne aina tilaisuuden tullen. Muistakaa, että tämä on peliä, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo

Ryhmä