PÄÄTTÄVÄISYYDEN VOIMA

Kryonia kanavoinut David Brown (www.kryon.org.za)
3.6.2008 Marina da Gama, Kapkaupunki
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Huomautus lukijalle: Ilmaise tahtosi siitä, että olet kanavoinnin ”nyt-hetkessä” ja että oma energiasi yhdistyy paikalla olleeseen ryhmään.

***********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta.

Taas kerran on upeaa olla teidän kaikkien kanssa täällä Marina da Gamassa, Kapkaupungissa tänä märkänä ja myrskyisenä iltana. Taas kerran ilmassa on paljon rakkautta ja muutosta. Ja pelkoa ja varautuneisuutta tulee aina muutoksen mukana. Pelkoa syntyy, jos olette astumassa tuntemattomaan. Jos ei olisi pelkoa, ei olisi muutostarvetta, koska tekisitte jo sitä, mitä halusitte tehdä.

Muutamassa viime kanavoinnissa täällä on ollut paljon informaatiota kaksoisliekkinne tapaamisesta, ja kuka tahansa onkin läsnä tänä iltana, hän ei ole missään tapauksessa täällä sattumalta, vaan ennalta suunnitellun tapaamisen vuoksi. Maksoitte hyvin, hyvin korkean hinnan henkimaalimalle ollaksenne täällä tänä iltana. Kerromme mielellämme vitsin aina siellä täällä, mutta tämä ei ole mikään vitsi.

Te rakkaat ystävät, olette niitä, jotka menevät ensimmäisenä uuteen maailmaan, maailmaan missä maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne yhdistyvät, missä ne virtaavat yhdessä vaivattomasti. Olette tehneet työn ja tulleet siksi, kuka teidän oli tarkoitus olla. Olette tulleet eheyden tilaan. Kokonaan uusi maailma viittoilee teille ja kokonaan uusi maailma on tulossa. Se mikä viittoilee, tulee ja se mikä on tulossa, saapuu perille jonain päivänä. Leikimme tässä vähän sanoilla, vivahteilla, ja puhutuissa sanoissa on voimaa. Jos kuuntelette tarkasti tahtonne ilmaisten, kuulette viestejä viestien sisällä, kun puhumme tänä iltana.

Rakkaat ystävät, teitä kaikkia odottaa paljon rakkautta. Voitaisiin sanoa tämän olevan intohimoisen kaltaista rakkautta ja se on samanaikaisesti intohimoista rakkautta. Monet, monet asiat odottavat tapahtumistaan teille, asiat joista te kaikki olette unelmoineet ja eräänä päivänä unelmasta tulee totta. Rakkaus josta puhumme, on melkein hurmiollista. Kun tapaatte kaksoisliekkinne, omat energianne ovat hyvin, hyvin erilaisia kuin tänä iltana.

Kun alatte tuntea maskuliini- ja feminiinienergioiden yhdistyvän sisällänne, tunnette vakautta sisällänne, tunnette värähtelyä sydämessänne ja hurmion kevyen kosketuksen - ja ilo leviää elämäänne iäksi. Tämä ei ole riippuvainen ulkoisista voimista eikä kaksoisliekistä. Tämä on riippuvainen sisäisen maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne yhdistymisestä.

Olette tehneet tarvittavan sisäisen työn päästäksenne tähän elämänne malliesimerkkiin. Aivan kuin tarinassa Afroditesta ja Psyykestä tiedätte, että edessä on monia haasteita, mutta onnistutte pääsemään niistä läpi. Teidän on vain jatkettava kulkemista, kulkemista ja kulkemista.

Osa prosessia on, että sisäinen feminiinisyyteenne alkaa kunnioittaa sisäistä maskuliinisuuttanne. Se tietää, että se haluaa olla sisäisen maskuliinisuutenne kanssa kaikkien maskuliinisten ominaisuuksienne, vahvuuksienne ja heikkouksienne vuoksi. Tämän on oltava feminiinisyytenne valinta, sillä maskuliinisuutenne on aina rakastanut feminiinisyyttänne - aina, aina, aina - mutta valinta on todellakin sen, erityisesti juuri teidän tapauksessanne.

Olemme usein puhuneet sisäisestä äidistä, sisäisestä isästä - isän ollessa kolmessa ylimmässä chakrassa, äidin kolmessa alimmassa chakrassa ja lapsen ottaessa tilan sydämestänne. Mitä enemmän lapsi parantuu, sitä enemmän sisäiset vanhempanne alkavat hävitä ja sisäinen lapsenne tulee kypsemmäksi ja kypsemmäksi, eheämmäksi ja eheämmäksi kyeten aina vain enemmän olemaan huoltaja itselleen.

Tämä nimenomainen energia on selvitettävä, jotta lapsi on vanhempi itselleen ja te saavutatte riittävän kypsyyden siirtyäksenne hyvin, hyvin erilaiselle leikkikentälle. Kaksoisliekkinne tapaaminen ei ole puistossa kävelyä. Joskus se on ja joskus ei. Joskus se vie teidät hurmion ulottuvuuksiin ja toisilla kerroilla taas suhde kaksoisliekkiinne vie teidät epätoivon syvyyksiin, mutta koska olette kypsä, tiedätte aina tuon epätoivon olevan lapsen jokin haavoittunut puoli, joka vaatii parannusta. Kun päästätte irti taas tuosta epätoivosta, tulee enemmän ja enemmän eheyttä ja aito sisäinen ilo leviää enemmän ja enemmän elämäänne.

Ilo on jumaluuden tuottamista. Ilo on maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tuottamista, sillä jumaluus on maskuliinisuus ja feminiinisyys yhdistettynä. Kun sisäinen maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne alkaa yhdistyä, tulette jumalaisemmaksi ja teistä tuntuu jumalaisemmalta. Tunnette tuota iloa ja joskus hurmiota.

Rakkaat ystävät, pyydämme teitä sulkemaan silmänne ja laskeutuvan syvälle kehoonne. Pyydämme, että sisäinen feminiinisyytenne alkaa järjestellä asioitaan sisällänne. Päästäkää sen tekemiseksi sisään esim. muurahaisen energia, joka on aina saanut kaiken järjestettyä. Vain tuntekaa, miltä tämä energia tuntuu, sillä muurahainen on äärettömyyden symboli, sen keho muodostuu kahdesta pyöreästä pallosta. Vain tuntekaa, miten ehdollistunutta tämä energia on järjestykselle.

Sallikaa feminiinisen energianne tuntea järjestystä, jotta se voi todella tottua järjestykseen ja kunnioittaa järjestyksen ja säännönmukaisuuden tunnetta. Feminiinisyys ei ole tottunut järjestykseen. Feminiinisyys on tottunut virtaamiseen. Riippumatta siitä kuka olette tai missä kohtaa olette elämässänne, olette sitten mies tai nainen, teillä kaikilla on feminiininen puoli. Nainen löytää ilonsa feminiinisyydestään ja mies maskuliinisuudestaan. Maskuliininen kunnioittaa aina feminiinisyyttä, mutta feminiinisyyden täytyy uhrautua järjestyksen tilalle voidakseen todella liittyä maskuliinisuuteen.

Tämä on ero tytön ja naisen energian välillä. Kun nainen on uhrannut tyttömäisen feminiinisyytensä, keskenkasvuisen feminiinisyytensä, hän astuu naiseuteen. Tämä ei ole sama asia miehellä, mutta kuitenkin myös miehen on sisällään tehtävä uhraus ja se on sitä, että myös hänen feminiinisyytensä on tultava järjestykseen. Feminiinisyydessä on oltava järjestys. Tämä järjestys vaatii poistamaan arvaamattoman energian, täysin aivan hullun energian. Feminiinisyyteen joka sisältää tätä energiaa, on hyvin, hyvin vaikeaa yhdistyä - siihen on mahdotonta yhdistyä - maskuliinisuus ei pysty käsittelemään sitä eikä feminiinisyys halua tulla käsitellyksi.

Naisen on siis käytävä läpi prosessi oman feminiinisyytensä saattamiseksi järjestykseen. Se on vähän kuin valkosipulin laittamista puristimeen! Feminiinisyyden on muutettava muotoa ja väriä, mutta silti se on feminiinisyyttä, ja teidän on haluttava tätä muutosta.

Seuraava askel tällä matkalla on olla koskaan ottamatta enemmän kuin tarvitsette. Feminiinisyys ei saa koskaan ottaa enemmän kuin tarvitsee - aivan kuin eläimet luonnossa eivät koskaan ota enemmän kuin tarvitsevat. Feminiinisyydellä on luonnon kyky tässä muuntuneessakin tilassa.

Kun tuomme yhteen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden, odotamme innolla ihmishengen ilmiömäistä laajentumista sekä miehelle suhteessa että naiselle. Kun nämä kaksi energiaa yhdistyvät, vaaditte ehdotonta yksimielisyyttä. Tämä maksaa teille kaiken sen, mitä teidän on saatava, mitä haluatte saada tässä tietoisuusmuutoksessa - tämä maksaa teille kaiken, mitä teillä on. Samalla se vie matkanne ehdottoman painopisteen ja ehdottoman selkeyden yhdistymiseen tuntemattoman kanssa.

Ette tiedä, mihin olette ryhtymässä, mutta sydämenne vain hehkuu ajatuksesta kuin kala, joka jahtaa kiiltävää uistinta tai hyönteinen joka lentää valoon.

Rakkaat ystävät, tämä on matka pyhään liittoon, sisäisen maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne liittoon. Sallikaa siis itsenne olla feminiinisen puolenne kanssa ja tuntekaa se energia tänä iltana, ja tässä energiassa se voi muuttua ja muuntua ja tulla seuraavaksi askeleeksi evoluutiossanne. Antakaa sen hyväksyä maskuliinisuus ja antaa sille tunnustusta ja sallikaa sen hävitä, mikä seisoo tämän pyhän liiton edessä.

Rakkaat ystävät, se mikä tapahtuu sisällä, tapahtuu ulkopuolella. Kun olette antaneet kaiken, mitä teillä on, päästäksenne tähän pyhään liittoon, tietäkää, että tulette kukoistamaan. Seitsemän chakranne avautuvat kukoistamaan. Pudas, puhdas vilpittömyyden energia virtaa samanaikaisesti chakrojenne ja suonienne läpi. Kaikkien tasojen energioista tulee puhtaita. Rakkaus laskeutuu sydämeenne. Olette alkaneet tehdä sitä, mitä teidän on tarkoitus tehdä tällä planeetalla. Olette "raivanneet" tienne tilaan, minne hyvin, hyvin harvat ovat menneet menneisyydessä.

Rakkaat ystävät, tuomme teille tämän uuden energian. Tämä uusi energia on kaikkien saatavilla, kaikkien jotka sitä tavoittelevat. Sanotaan vain: jatkakaa kulkemista, jatkakaa kulkemista, jatkakaa siirtymistä tuohon uuteen, uuteen maailmaan, unelmienne maailmaan. Sallikaa itsenne vain jatkaa rakastamista, vain jatkaa rakastamista. Sallikaa rakkauden virrata.

Kaikella on aina hintansa, mutta laatuasioilla on aina korkea hinta. Se mitä sielunne etsii, on hyvin, hyvin korkealaatuista. Se on jumalainen olemuksenne, pyhä liitto.

Pyydämme teitä ensin istumaan tässä energiassa ja ilmaisemaan tahtonne, että maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne, jotka ovat valmistautuneet monia, monia vuosia, saavuttavat tietoisuuden, missä ne voivat sulautua yhteen, liittyä yhteen ja tulla yhdeksi. Tahdonilmaisun voimalla saatte tämän lahjan. Tämä ei ole tavallinen lahja vaan jumalten lahja. Tämä lahja voi tapahtua vain taivaassa ja te luotte taivaan tänne maan päälle.

Vain sallikaa niiden energioiden muuttua, joiden kehossanne täytyy muuttua. Tuntekaa, missä kohtaa kehossanne on kipua. Kipunne keskuksessa on aina sisäisen lapsen energia, joka odottaa, odottaa ja odottaa kotiinpääsyä. Se ei ole se lapsi, joka muodostaa liiton, mutta se on maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne olemusta ja energiaa. Ne liittyvät yhteen, niistä tulee yksi, sillä niiden on tarkoitus olla yksi ja ne sopivat täydellisesti yhteen, sopivat yhteen paremmin kuin mikään - ne luovat yhdessä varsinaista värähtelyn, laajentumisen ja rakkauden energiaa.

Sallikaa itsenne olla yhteydessä Isä Taivaaseen ja Äiti Maahan. Matkan tarkoitus on tulla siksi taikalapseksi, joka kulkee taivaan ja maan välillä, ja teillä on todella taikaa sydämessänne, kun saatte suoritettua tämän pyhän liiton. Rakkaat ystävät, tässä energiassa parannamme sen, mitä ei salli tätä liittoa. Päästämme irti siitä, mikä ei toimi eikä voi koskaan toimia, ja muunnamme sen, mikä ei toimi mutta voi toimia. Rakkaat ystävät, uusi maailma on tulossa, lähes uskomaton maailma, mutta tästä maailmasta on tulossa totta.

Tälle planeetalle on tulossa uusi vallanvaihdos, täysin uusi maailma, täysin uusi näkökulma. Kukaan ei sano teille "ei" tai että vain uneksitte. Vietetäänpä vähän aikaa tässä energiassa sallien maskuliini- ja feminiinienergioidenne yhdistyä ja totutella toisiinsa. Sallikaa feminiinienergioidenne asettua, tyyntyä ja rauhoittua, lähes menettää tajunsa ja vaipua syvään uneen kuin prinsessa Ruusunen. Antakaa feminiinienergioidenne nukkua, rentoutua ja rauhoittua ja tietäkää, että olette astumassa uuteen maailmaan, maailmaan josta ihmisolennot ovat vain uneksineet aiemmin.

Rakkaat ystävät, olette astumassa jumaluuden tilaan, kun asutte tähän pyhään liittoon - tähän ykseyden tilaan, välittävään, ymmärtävään ja rakastavaan, ehdottomaan turvaan ja varmuuteen, ehdottomaan vakuuteen sellaisesta tilasta, jossa isä rakastaa äitiä ja äiti rakastaa isää ja jossa lapsi on isän ja äidin välissä ja lapsi tietää, että äiti ja isä rakastavat sitä ja että äiti ja isä rakastavat toisiaan kaikilla tasoilla.

Rakkaat ystävät, tämä on se matka, tämä on jokaisen ihmisolennon tavoite ja tämä polku on ollut piilossa hyvin pitkään. Tämän polun ovat ihmisiltä kätkeneet hyvin pitkään pimeyden voimien energiat, jotka haluavat kontrolloida.

Kun ihmisolento on saavuttanut tämän tietoisuustason, häntä ei voi kontrolloida. Elätte elämäänne yltäkylläisyydessä, ilossa, vapaudessa ja hurmioissa. On vain yksi tie ja se on eteenpäin. Jatkakaa kulkemista, kulkekaa jokaiseen ongelmaan, kohdatkaa jokainen haaste ja huomaatte olevanne riittävän vahva, riittävän tietoinen salliaksenne sisäisen maskuliinisuutenne ja feminiinisyytenne yhdistyä. Tämän tapahtuessa ne puolenne, jotka tarvitsevat parannusta, parantuvat lähes automaattisesti. Tapahtuu ikään kuin äänen voimistumista, ja se vain kovenee ja kovenne, kovenee ja kovenee. On tila, jossa se kerää enemmän ja enemmän vauhtia, enemmän ja enemmän liikettä, enemmän ja enemmän rohkeutta ja voimaa, mikä vie teidät unelmienne maailmaan.

Rakkaat ystävät, Kryon on lähdössä tänä märkänä ja sateisena iltana. Menkää turvallisesti, Jumalan siunausta ja pitäkää huolta itsestänne.