2008 - ILMENTÄMISEN VUOSI

Mestari Argosta kanavoinut Chris Ten-Wolde
Joulukuu 2007, Cosmic Lighthouse -verkkolehti (www.cosmiclighthouse.com)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Hyvää iltapäivää. On taas upeaa olla tässä asemassa, pystyä puhumaan maatasolle tässä sen luomisosassa - tässä kehityksen osassa, jossa maataso tällä hetkellä on. Minua on pyydetty olemaan tänään kanssanne ja antamaan viestin maan edessä olevasta vuodesta, vuodesta 2008. Meillä ei ole kalenteriaikaa kuten teillä maatasolla. Meillä ei ole ajan syklejä kuten teillä maan päällä. Elämme vain nyt-hetkessä. Aika on meille ikään kuin kehä - näin sen voisi liittää maatasoon. Kehä, jossa ei ole alkua eikä loppua - tapahtuu vain niin, kuin tapahtuu. On vain läsnä oleva hetki, kun kaikki tulee esiin kaikkeuden perimmäisen olemuksen rakkaudessa ja valossa - Jumalassa, jonka tunnette.

Vuodessa 2008 on vallitsevassa määrin kyse rakkaudesta ja valosta. Siinä on myös kyse hyvästä ja pahasta, niiden välillä ei ole paljonkaan. Ei ole mitään välimaastoa. On kyse rakkaudesta ja aikomuksesta. Sen mitä haluatte ilmentää, mitä haluatte luoda, vahvistaa valo, jota säteilee maatasolle vuonna 2008.

Teillä on ollut tänä vuonna hyvin henkinen vuosi. On tapahtunut monia tietoisuusmuutoksia, on tapahtunut monia eteerisiä muutoksia - ei vain maatasolla, vaan myös sieluissa, jotka ovat maatasolla. Kuluneena vuonna monien ihmisten on täytynyt selviytyä monista ongelmista, huolenaiheista, koettelemuksista, pohdinnoista, kenties myös monista tuomitsemisista ja esteistä. On ollut hyvin henkinen vuosi, jolloin lisää henkistä energiaa on kaadettu maatasolle sen värähtelyn auttamiseksi, maatason värähtelyn lisäämiseksi. Tämä on vaikuttanut joidenkin sielujen värähtelyvauhtiin eteerisessä astraalikehossa. Useammat ihmiset ovat oppineet hyväksymään uskonnolliset pyrkimyksensä, henkiset yhteytensä. Jotkut ovat löytäneet Jumalan rakkauden tai uskonnon tai hengen sisältään.

On ollut hyvin henkinen vuosi ja siirrytään seuraavaan henkisyyden vaiheeseen. Se on kaikkeuden rakkautta ja valoa, mikä ilmentyy. Olisi viisasta oivaltaa, että tämä kaikki kumpuaa siitä, mitä aiotte tehdä. Jos kuvittelette jotain tapahtuvan, niin sitten on. Hyvää tai pahaa. Jos teillä ei ole puhtaat ajatukset, tuottavat ajatukset, niin sitten tapahtuu. Rakkauden ja valon värähtelyolemusta tulee kaikista henkisistä lähteistä. Se keskittyy tänä maan vuonna.

Kehotammekin teitä olemaan hyvin, hyvin tarkkaavaisia siinä, mitä haluatte luoda. Sillä jos kuvittelette tai ajattelette jotain, niin sitten tapahtuu. Mutta myös jos "määräätte" jotain - se on määrätty/säädetty jo korkeammilla tasoilla - se ilmentyy. Tätä voidaan käyttää hyödyksenne saattamaan loppuun asiat, jotka haluatte tuoda polullenne, pyytämällä lähteeltänne, oppailtanne tai mestareiltanne kulkusuuntaa ja polkua tai tuomaan olemukseenne ne asiat, jotka ovat korkeimmaksi parhaaksenne ja ihmiskunnan korkeimmaksi parhaaksi.

On erinomainen vuosi siirtyä rakkauteen ja valoon. Ne jotka kiinnittävät huomionsa kaikkeuden rakkauteen ja valoon, tuntevat valtavan määrän rakkautta. Varoitan teitä kuitenkin siitä, että jos kiinnitätte huomionne ja tarkoituksenne vähemmän hyviin asioihin - voitaisiin sanoa elämän pimeämpään puoleen - niin on sitten määrätty ja niin tulee tapahtumaan.

Sillä ihmiskunta opettelee luomaan maailmankaikkeuden kanssa. Ja henkimuodon, henkisen hierarkian ja Jumalolemuksen valon erityisenergiaa virtaa kuin eliksiiriä siunatulle maaplaneetalle, auttamaan energian tasapainottamisessa ja maatason siirtämisessä lähemmäs seuraavaa värähtelytasoa. On sellainen vuosi, ettei ole paljonkaan valon ja pimeyden, hyvän ja pahan välillä. Olette joko valossa tai ilman sitä.

Tätä voi verrata seisomiseen luolassa, joka on jokseenkin pimeä. Päätätte sytyttää soihdun tai kynttilän ja löytää tienne ulos. Tai voitte jäädä pimeyteen saastan velloessa ympärillänne potkimaan varpaitanne ja lyömään päätänne. Mutta jos kiinnitätte huomionne valon sytyttämiseen, valo syttyy ja luola valaistuu.

Tilanne on sama kuin talonne tai asuntonne jossain huoneessa. Jos ette sytytä valoa, kun menette nukkumaan, saatatte törmätä johonkin yöllä. Jos kuitenkin sytytätte valon, kaikki näkyy, kaikki on näkyvissä ja niin se on. Tämä ei eroa maan syklistä ja maan päällä asuvista sieluista. Teillä on omassa mielessänne voima toteuttaa asioita. Jos aikomuksenne on puhdas, huomaatte, että se mitä lähetätte ulos elämästänne, on helpompaa luoda tulevina maan kuukausina. Tälle planeetalle kaadetaan niin paljon valoa, että Jumalan kuiskaus voi helposti auttaa teitä pimeimpinä hetkinä. Teidän pitää olla tietoisia aikomuksistanne, tehdä niistä selkeitä. Muuten tulee hämmennystä. Sillä mitä tahansa haluattekin, niin voi olla.

Maan päällä on alueita, jotka näyttävät olevan täydellisessä kaaoksessa, koska ei ole tätä välimaastoa. Koska tarkoituksen on oltava selkeä, on aika alkaa opettaa ihmisille selkeästä tarkoituksesta. Maan päällä on toisia alueita, jotka näyttävät rauhoittuneen ja tasaantuneen aikaisemmista epäpuhtauksista tai ristiriitaisuudesta. Maan päällä on alueita, jotka siirtyvät autuuteen.

Huomaatte, että elämässänne ja maatason elämässä on yleisesti ottaen kyse harmoniasta tai epäharmoniasta. On kyse kunnioittamisesta ja kunnioittamattomuudesta. Siellä missä on harmoniaa, on ehdottoman selkeää, siellä missä on epäharmoniaa, on kaaosta. Koska ollessanne yhtä kaikkeuden kanssa, näin on määrätty. Ja jokainen asia maaplaneetalla on yhtä maailmankaikkeuden kanssa, Jumalan tai perimmäisen olemuksen kanssa - minä sitten tunnettekin Jumalolemuksen. Kaikki on osa luomista ja joka hetki kanssaluotte tämän olemuksen kanssa.

Olisi hyvä tiedostaa, että on kyse siitä, että tarkoitatte oman elämänne, lähellänne elävien, perheenne ja ystäväpiirinne korkeinta parasta. Jos ette ilmaise tahtoanne selvästi, tulee hämmennystä. Kuitenkin seuratessanne valoa saatte paremman ymmärryksen tarkoituksestanne elämässä. Asiat loksahtelevat paikoilleen, tilaisuuksia näyttää saapuvan ovellenne. Kenties asioita, joita olette etsineet jonkin aikaa, tulee, ja ne tipahtavat taianomaisesti kuin taivaasta. Vuosi on tärkeä tulevaisuutenne perustan luomiselle.

Olette tehneet paljon työtä henkisellä tasolla tänä vuonna 2007 ja siitä syntyy perusta tulevaisuudellenne. Asettakaa perustanne siihen suuntaan, mihin haluatte kulkea. Asettakaa perustanne niin, että jalkanne ovat tiukasti tällä planeetalla. Vain rakkautta tulvii. Teidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä, että siirrytte pelosta valoon, ja että syntyy selkeitä polkuja ja perustoja, joille astua suuntaan tai toiseen.

Useimmat teistä näkevät polun tai kenties kaikki polut, joita voisitte kulkea. Ilmaiskaa selkeä tahtonne ja niin tulee tapahtumaan. Jos kaadatte tuon rakkauden sydämeenne, henkiseen olemukseenne sielussanne, mikä on sieluanne ja osa kokonaisuutta, elämästä tulee teille vähän kevyempää. Asiat voidaan tasapainottaa, asiat jotka ehkä näyttävät jääneen päättämättä, voidaan tasapainottaa. Niin, edessä oleva vuosi liittyy valoon tai pimeyteen riippuen siitä, mitä kuivittelette ja mitä ajattelette.

Kuten olen sanonut, tarkkailkaa aina ajatuksianne. Varokaa kaikkia ajatuksia, jotka eivät ole korkeimmaksi parhaaksenne, ja vapauttakaa ne tietoisuudestanne olemalla antamatta niille huomioitanne tai energiaanne. Peruuttakaa aina nuo vähemmän tuottavat ajatukset jollakin, joka on innostavaa, iloista ja onnellista, jollakin joka antaa teille innoitusta ja joka voi siirtää teitä eteenpäin. Sillä kun teillä on jokin ajatus ja kiinnitätte tunteen, tunnetilan tuohon ajatukseen, se saa voimaa. Kun sillä on voimaa, se heijastuu maailmankaikkeuteen, jotta tuota ajatusmuotoa voi käyttää sen luoja tai joku toinen. Jos se ei ole korkeimmaksi parhaaksi, siitä voi tulla karmallinen velvoite.

Silloin kun teillä on jokin ajatus ja voiman tunne tai tunnetila, se on määrätty, se luodaan ja tämä on se asia, mihin tunnetta tai tunnekehoa käytettiin. Ei pelkäämiseen. Tunnekehoa käytettiin alun perin ihmistietoisuuden ajatusten määräämiseen. Määräämällä ihmistietoisuuden ajatuksia siirrytte lähemmäs Jumalaa ja siinä on Jumalenergian voima.

Tunnekeho tai tunnekehon tunteet annettiin ihmisille, jotta he voisivat kokea ilmentämisen voiman, asioiden muotoon määräämisen voiman - asioiden määräämisen todellisuuteen. Ihmiskunta kuitenkin väärinkäytti tätä energiaa, itse asiassa se hyväksikäytti tätä energiaa, ja tunne kiinnittyi alempaan itseen tai ihmiskunnan alempaan tietoisuuteen, egoon. Ja koska tunnekeho antoi sille sitten voimaa, se lukkiutui pelkoon.

Käsittäkää siis, että kehon tunnetta alkuperäisessä muodossaan käytettiin teidän korkeimmaksi parhaaksenne. Olkaa siis hyvin tarkkaavaisia siinä, että käytätte tunnekehoanne korkeimmaksi parhaaksenne, jotta voitte ilmentää rakkautta elämässänne ja jotta voitte antaa voimaa noille hyville ajatuksille, jotka ovat korkeimmaksi parhaaksenne ja kenties ihmiskunnan korkeimmaksi parhaaksi. Kun jotain ilmennetään korkeinta puhtautta tarkoittaen, korkeinta rakkautta tarkoittaen, siitä tulee itse rakkauden, itse Jumalan, kaikkeuden energian puhdasta ydinolemusta.

Paljon on edessä maan seuraavan kalenterivuoden aikana. Kyse on puhtaasta aikomuksesta, harmoniasta tai epäharmoniasta, kunnioittamisesta tai kunnioittamattomuudesta, hyvästä tai pahasta, valosta ja rakkaudesta. Etsikää valoa ja rakkautta elämästänne. Etsikää valoa ja rakkautta tilanteista ja tilaisuuksista, jotka teille esittäytyvät. Etsikää jokaisen oppitunnin rakkautta tai ymmärrystä ja niin jokainen oppitunti siirtää teitä eteenpäin valossa. Koska silloin kun työnnytte tuon rajan läpi ja pääsette sen toiselle puolelle, löydätte paljon iloisemman tilanteen.

Kaikki oppitunnit johdattavat valoon ja rakkauteen, jos sallitte itsenne työntyä niiden läpi. Käsittäkää, että on kyse vain tilapäisestä tilanteesta jollain hetkellä. Jos teillä on jokin este elämässänne, se on opettamassa oppitunnin, antamassa parempaa ymmärrystä itse elämästä tai kenties tasapainottamassa jotain karmallista energiaa joltain edelliseltä kerralta. Mutta se on vain tilapäistä, se mene ohi, ja kun se menee ohi, voitte siirtyä seuraavaan tilanteeseen tai tapahtumaan elämässänne.

Älkää juuttuko jonkin ohimenneen päivän huolenaiheisiin. Se missä huomaatte millä tahansa hetkellä olevanne, on väliaikaista, koska siirryttyänne sen ohi, se on mennyt, olette siirtyneet eteenpäin, olette ymmärtäneet, olette päästäneet irti ja olette oppineet. Siksi tuo tilanne oli vain väliaikainen, koska se ei pysynyt sellaisena kuin se oli. Silloinkin kun ette opi oppituntianne, tuo hyvä tai huono tilanne, jossa huomaatte olevanne, muuttuu joka hetki, joka päivä. Älkää siis vajotko epätoivoon, sillä tietäkää, että tilanne muuttuu hetkessä. Pystytte muuttamaan sen hetkessä, jos sallitte itsellenne sen.

Löytäkää siis rakkautta ja valoa jokaisesta tilanteesta tulevana vuonna ja huomaatte liikkuvanne eteenpäin helpommin. Etsikää opetusta joka tilanteesta. Etsikää hyvää kaikista olosuhteista. Jos olette ajatelleet jotain, mitä olette halunneet aina tehdä, mutta olette jättäneet sen tekemättä jostain syystä, vuosi 2008 olisi hyvä vuosi asettaa sille perusta selkeällä tahdonilmaisulla. Silloin kun asetatte perustan rakkaudessa ja valossa, niin tapahtuu.

Se ilmentyy. Monille ensi vuosi liittyy uuden perustan asettamiseen, siirtymiseen lähemmäs sisäistä valoaan ja tilaisuuksiin tarttumiseen. Ei viivyttelyä, ei ole aikaa viivyttelyyn, teidän on tehtävä päätöksiä. Etsikää tuota valoa ja rakkautta, yhdistykää Jumalenergiaan sisällänne, tuohon rakkauden kipinään sielussanne, joka yhdistää teidät kaikkeuteen, korkeampiin henkisiin ulottuvuuksiin. Teitä opastetaan, teille näytetään ja te juurrutatte jalkanne tiukasti maaplaneetalle. Vuodesta tulee todella upea, jos sallitte sen. Sallikaa sen siis olla upea vuosi.

Älkää pitäkö kiinni mistään, mikä ei ole korkeimmaksi parhaaksenne. Käsittäkää vain, että tilanne on väliaikainen, se muuttuu hetkessä, voitte siirtyä eteenpäin. Asettakaa perusta elämällenne. Sallikaa kauniin sielunne loistaa kirkkaasti siunatulla maaplaneetalla kaiken maailmankaikkeuden nähtäväksi. Nostakaa valoa tällä planeetalla, luottakaa korkeampaan itseenne, kulkekaa rakkaudessa, kulkekaa valossa ja niin tulee olemaan. Näin on määrätty olemaan.

Annan teille kaiken maailmankaikkeuden valon ja rakkauden. Lähetän siunaustamme korkeammista ulottuvuuksista siunatulle polullenne, kunnes meillä on taas tilaisuus puhua. Toivon teille kaikkea hyvää elämänne matkalle.

Näkemiin tällä erää.

Argos