KATSAUS VUODELLE 2008

Merliniä kanavoinut Miriandra Rota (www.prettyflower.us)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

"Merlin on sanonut, että hänellä on hyvin vähän tekemistä niiden kuvauksien kanssa, mitä hänestä on tehty kauan sitten. Olemme tulleet tuntemaan hänet Luomiskipinänä ja kun istuntomme Merlinin kanssa ovat edistyneet, olemme oppineet, että hän on kaikkien Akaasisten tiedostojen vartija tai suojelija ja häntä voitaisiin pitää Jumalaksi/Jumalattareksi kutsutun "pitkäaikaisena ystävänä". On suuri nautinto tuntea hänen selkeytensä virtaavan selvinä sanoina, haastavina toteamuksin ja tietenkin nautittavana huumorina."

Merlin:

Jaaha kyllä, haluat minun puhuvan vuodesta 2008, tästä tulevasta vuodesta, ikään kuin se olisi kirjoitettu kiveen. Enkä tietenkään voi puhua siitä, mitä tulee, ikään kuin määräisin sen tulemaan muotoon. Kuitenkin voin puhua ja puhun mahdollisuuksista, niin kun energiat ja mallit virtaavat tässä hetkessä. Älkää sivuuttako näitä sanoja. Mitä ne merkitsevät? Ilmiselvää, eikö olekin? Annan teille kuitenkin esimerkin.

Jos kulkisitte tietä pitkin ja kohtaisitte kaksi eri reittiä. Yksi tie on hyvin savinen, toinen kuiva ja helppo kävellä. Suunnitelmanne tässä esimerkissä olisi valita se tie, joka on nyt hyvin savinen. Juuri tässä hetkessä teillä on mahdollisuus valita. Samaan aikaan kun on totta, ettei kumpikaan valinta ole oikea tai väärä, minusta näyttää siltä - ja toivottavasti teistäkin - että kuivaa ja helppoa tietä kannattaisi ehkä harkita… Tämä on tietenkin tilanne silloin, jos ette ole marttyyri.

Puhun samanlaisella tyylillä, kun puhun tulevasta vuodesta. Ja tietenkin koska olette taikureita, voitte muuttaa omalla valinnallanne kokemusta siitä, mitä voisi olla. Huomatkaa, etten sanonut, että voisitte muuttaa sitä, mitä voisi olla - vaikka voittekin. Sanoin, että voisitte muuttaa omalla valinnallanne kokemusta siitä, mitä voisi olla.

Alleviivaa tätä seikkaa perusteellisesti, jos jatkan yllä olevalla esimerkillä, mutta olkaa minulle hetken mieliksi. Jos alkaa sataa, minusta näyttää siltä, että kuiva tie antaa teille erilaisen kokemuksen kuin valmiiksi savinen tie. Ette muuta sitä tosiasiaa, että alkaa sataa - vaikka jotkut teistä harjoittelevat sitä - muutatte tekemällänne valinnalla pelkästään kokemuksenne sateesta.

Samalla tavalla jos olette jo tottuneet löytämään oman mielihyvänne, oman täyttymyksenne ja oman ilonne elämän seikkailussa, niin teette jo sellaisia valintoja, jotka antavat teille näitä kokemuksia. Ja jos olette unohtaneet, miten leikitään, tai ette pidä sitä arvokkaana, niin luulen, että teistä on varsin mukavaa löytää itsenne kompuroimasta savessa! Voi kyllä, nautin tänään huumorista, mutta minulla on tässä ajatustakin! Ok, jatkan puhumista tästä tulevasta vuodesta sellaisena, miltä se vaikuttaa tällä hetkellä.

Teillä on sanonta "muurit kaatuvat romahtaen" ja tämä on nyt sopiva lause niiden rakenteiden osalta, jotka on luotu manipuloimaan syytä ja seurausta - ne antavat edelleen niille, jotka uskovat, että he ovat keksineet valtakysymyksen, tämän viime sodan kaikki saaliit ja rikkaudet. Ihmiset - kaikissa maissa - eivät niele tätä enää, eivät kärsi enää hiljaa ja he aloittavat "ääntelyn", mikä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kunnes koko maailman on pakko kuunnella.

Te, rakkaani, olette tietoisimpia näistä kamalista tapahtumista maan päällä - maakin on hyvin tietoinen. En haluaisi paiskata toiveikkaita unelmianne maahan, kuten sanotaan, mutta totuus on, että te ette ole kovinkaan tietoisia siitä, mitä tapahtuu. On paljon kamalampia tapahtumia, kuin mitä uutisissanne kerrotaan - edes "vastarintaliikkeen" uutisissa.

Sellaisella kärsimyksellä on kuitenkin ääni ja se kasvaa. Ja näiden kärsivien ihmisten hengessä on alkanut muodostua sanat "ei enää" - ne ovat uskaltautuneet aloittamaan muodostumisensa vaarallisimmilla hetkillä. Niilläkin jotka lähtevät fyysisyydestä, on tuo ääni ja he kantavat sitä, mikä sallii sen värähtelemisen ja kasvamisen.

Lisäksi on niitä, jotka ovat olleet matkanne ja syyn ja seurauksen tarkkailijoita, ja hekin ovat alkaneet sanoa samoja sanoja "ei enää". He ovat alkaneet vaatia kamalan kärsimyksen lopettamista, he ovat alkaneet ääntää tuota sointua. Tämä sointu on eheys. Tämä sointu on pysyvä. Tämä sointu on alkanut resonoida nyt ja se jatkaa kasvamistaan.

Tarkkailijoiden sointu on rakkauden ja eheyden sointu, mikä muistuttaa aina koko ihmiskuntaa sen alkuperästä, sen ykseydestä ja sen yhtenäisyydestä. Nyt vaikuttaa siltä, että tarkkailijoiden soinnut yhdistyvät niiden kärsivien sielujen sointujen kanssa, jotka sanovat "ei enää". Ne yhdistyvät niiden sointuihin, jotka ovat maan sisällä ja jotka saavat tällaisen värähtelyn säteilemään ihoon - se lempeyden ja hellyyden värähtelyn, mikä on unohdettu kauan sitten. Ne yhdistyvät niihin, jotka ovat edelläkävijöitä ja jotka ovat päättäneet herätä omalla matkallaan, valita ilon ja riemun - jopa näiden kamalien uutisten keskellä - edelläkävijöitä, jotka muistavat eheyden, jotka juhlivat totuutta ja jotka tietävät, että kaikki olennot ovat yksi olento.

Tällainen yhdistyminen värähtelee koko olemassaolon kudoksessa. Tällainen värähtely, tällaiset soinnut, tällainen yhdistyminen - miltä se vaikuttaa nyt - saa aikaan sen hajoamisen, mitä voitaisiin kutsua näennäisvoimaksi, vääräksi voimaksi, kuvitteelliseksi voimaksi.

Kun tällainen hajoaminen tapahtuu, tulee esiin niitä, jotka uskaltavat ohjata ihmisiä kohti parantumista. Tulee esiin niitä, jotka uskaltavat välittää monista ja joilla on ilmentämässään kudoksessa sellaisia kykyjä ja asetettuja tarkoituksia, jotka voivat kääntää ja kääntävät maapallon tapahtumat kohti paratiisitäyttymyksen värähtelyjä. Kyllä, voitaisiin sanoa, että matka on pitkä sellaiseen täyttymykseen. Kuitenkin kulkiessanne kohti tuota puutarhaa, tuoksu täyttää teidät ääriään myöten ja virtaa yli muistuttaen sydäntänne siitä, että rakkaus on ikuista.

Tällä vuodella 2008 on suuret mahdollisuudet peilata sitä muutosta, minkä kokemisesta olette nauttineet. Voi, rakkaat ystävät, maailmaanne vaikuttaa suuresti uskalluksenne leikkiä, rakastaa, uskalluksenne tehdä valintoja, jotka antavat teille helpon elämän - jopa sen kohdatessa, mistä on raportoitu aina vain uudestaan. Voi, en sano, että teidän täytyy sivuuttaa se, mitä tapahtuu - enemmänkin sitä, että tavallanne reagoida on paljon voimaa. Kun kieltäydytte tanssimasta vihan tanssia ja sen sijaan juhlitte rakkautta ja rauhaa, valitsette kokevanne oman jumalaisen virtauksenne. Tämä ei merkitse sitä, että viha on rikos. Tämä merkitsee pelkästään sitä, että te valitsette aina oman areenanne, oman leikkikenttänne, oman kotinne.

Sen mukaan miltä näyttää nyt, todennäköisesti havaitaan, että jotkut sukupuuttoon kuolleiksi nimitetyt olennot ovat itse asiassa elossa ja voivat hyvin mitä epätodennäköisimmissä paikoissa. Tämä ehkä antaa joillekin aiheen miettiä hetken, mitä tämä merkitsee.

Mutta se minkä haluaisitte kuulla ja minkä hyvin mielelläni sanon, on, että rakkaani, jos luette näitä sanoja, kärsimyksenne luultavasti vähenevät minimiin. Miksi? Vastaus on yksinkertainen. Olette enemmän hereillä kuin koskaan ennen - kokonaisuutena ja yksilöinä - ja heränneessä tilassanne, heränneessä tietoisuudessanne tapahtuu taikaa. Eli siitä mikä on aina vaikuttanut mahdottomalta, tulee mahdollista. Ja jos sanotte "kyllä", se tuo täyttymystä jokaiseen kokemukseenne.

Olen hyvin ylpeä kaikesta siitä, mitä olette löytäneet, mitä olette paljastaneet ja mistä olette päästäneet irti - jopa niistä uskomuksista, jotka ovat muodostaneet perustanne. Kun löysitte sen säikeen, joka purki uskomukset auki, ja sitten löysitte niiden lähteen, hylkäsitte ne hyvin tarkoituksenmukaisesti. Tällainen hylkääminen, tällainen löytäminen on upeaa! Se on jumalaista! Kyse on siitä, että olette löytämässä, paljastamassa totuuden siitä, kuka todella olette. Ja minä puolestani olen hyvin ylpeä teistä sen vuoksi. Hyvin ylpeä.

Kunnes taas puhumme,

Olen Merlin